Leids Universiteits Fonds.

nl en

Deelname buitenlands congres

Promovendi verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen voor deelname aan een buitenlands congres.

Aanvraag en selectie

Wanneer u een subsidie wilt aanvragen voor deename aan een congres buiten Nederland, kunt u de Subsidievoorwaarden en aanvraaginfo – Deelname buitenlands congres controleren of u in aanmerking komt voor een CWB-subsidie. Wanneer u aan alle criteria voldoet kunt u een aanvraag indienen via het Aanvraagformulier – Deelname buitenlands congres

Let op:  subsidie voor deelname aan een buitenlands congres is alleen beschikbaar voor promovendi die aantoonbaar geen reguliere aanstelling hebben, dat wil zeggen dat men geen betaald dienstverband heeft met de Universiteit Leiden, het LUMC of een verwante instelling. Promovendi met een nul-aanstelling, promovendi met een persoonlijke beurs en buiten-promovendi komen wel in aanmerking. De niet-reguliere aanstelling dient vanuit de betrokken faculteit schriftelijk bevestigd te worden bij de aanvraag. Men kan slechts één keer een subsidie krijgen voor een congresbezoek of studieverblijf.

Alleen aanvragen voor activiteiten die na de eerstvolgende vergaderdatum vallen, worden in behandeling genomen. Voor een overzicht van de vergaderdata en inleverdeadlines kun het Vergaderoverzicht CWB bekijken. 

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag kunt u contact opnemen met Henk Snijders (Secretaris Doelbesteding) via CWB@luf.leidenuniv.nl of  071 527 49 03 (ma t/m do).

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen drie maanden na voltooiing van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het formulier Eindverantwoording CWB – Deelname buitenlands congres. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

  • Financiele verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier
  • Beschrijvend verslag 
  • Foto’s van het congres

In Criteria voor eindverslag CWB-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie