Leiden University Fund.

nl en

Studieverblijf

Promovendi verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen voor een studieverblijf in het buitenland.

Aanvraag en selectie

Wanneer u een subsidie wilt aanvragen voor een studieverblijf in het buitenland, kunt u de Subsidievoorwaarden CWB – Studieverblijf controleren of u in aanmerking komt voor een subsidie. Wanneer u aan alle criteria voldoet, kunt u een aanvraag indienen via het LUF subsidieportaal

Alleen aanvragen voor activiteiten die na de van toepassing zijnde CWB-vergadering aanvangen, worden in behandeling genomen. Zie het Vergaderoverzicht CWB

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met het CWB-secretariaat via CWB@luf.leidenuniv.nl (Klaartje Sluijs).

Eindverantwoording

Binnen twee maanden na terugkeer van het studieverblijf in het buitenland moet de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het LUF subsidieportaal. Promovendi wiens aanvraag voor september 2020 is toegekend, dienen hun eindverantwoording in via het formulier Eindverantwoording CWB - Studieverblijf

De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

  • Beschrijvend verslag (in Criteria voor eindverslag CWB-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten)
  • Foto’s van het studieverblijf
  • Financiele verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier indien de aanvraag voor september 2020 is toegekend

Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt. Uw verslag en foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt om alumni en (potentiële) donateurs te laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies.