Leids Universiteits Fonds.

nl en

Studieverblijf

Promovendi verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen voor een studieverblijf in het buitenland.

Aanvraag en selectie

Wanneer u een subsidie wil aanvragen voor studieverblijf in het buitenland, kunt u de Subsidievoorwaarden CWB – Studieverblijf controleren of u in aanmerking komt voor een CWB-subsidie. Wanneer u aan alle criteria voldoet kunt u een aanvraag indienen via het Aanvraagformulier – Studieverblijf. In Aanvraaginformatie Studieverblijf kunt u lezen wat hiervoor ingeleverd moet worden en hoe de vervolgprocedure er uit ziet. 

Alleen aanvragen voor activiteiten die na de eerstvolgende vergaderdatum vallen worden in behandeling genomen, voor een overzicht van de vergaderdata en inleverdeadlines kun het Vergaderoverzicht CWB bekijken. 

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag kunt u altijd contact opnemen met Henk Snijders (Secretaris Doelbesteding) via CWB@luf.leidenuniv.nl of  071 527 49 03 (ma t/m do).

Eindverantwoording

Binnen drie maanden na terugkeer van het studieverblijf in het buitenland moet de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het formulier Eindverantwoording CWB – Studieverblijf. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt. Uw verslag en foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt om alumni en (potentiële) donateurs te laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie