Leids Universiteits Fonds.

nl en

Studieverblijf

Promovendi verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen voor een studieverblijf in het buitenland.

Aanvraag en selectie

Wanneer u een subsidie wil aanvragen voor een studieverblijf in het buitenland, kunt u de Subsidievoorwaarden CWB – Studieverblijf controleren of u in aanmerking komt voor een CWB-subsidie. Wanneer u aan alle criteria voldoet, kunt u een aanvraag indienen via het Aanvraagformulier – Studieverblijf. Let op: men kan slechts één keer een subsidie krijgen voor een studieverblijf dan wel congresbezoek.

Alleen aanvragen voor activiteiten die na de van toepassing zijnde CWB-vergadering aanvangen, worden in behandeling genomen. Zie het Vergaderoverzicht CWB

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met het CWB-secretariaat via CWB@luf.leidenuniv.nl of  071 527 49 03 (Henk Snijders, ma t/m do).

Eindverantwoording

Binnen drie maanden na terugkeer van het studieverblijf in het buitenland moet de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het formulier Eindverantwoording CWB – Studieverblijf. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt. Uw verslag en foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt om alumni en (potentiële) donateurs te laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie