Leids Universiteits Fonds.

nl en

Toekenningen LISF

Hieronder vind je de besluiten uit de LISF-vergadering van 5 maart 2019. De hoogte van de toegekende subsidie hangt af van de kwaliteit van de aanvraag, het gesprek met de aanvrager, de aard en duur van het buitenlandverblijf, het budgettekort en de beschikbare middelen vanuit de fondsen voor studenten. De aanvragers van toegekende subsidies ontvangen per email een bericht van toekenning met de subsidievoorwaarden. Bij een afwijzing wordt de betrokkene per email geïnformeerd.

De eerstvolgende LISF-vergadering is op woensdag 24 april 2019. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is maandag 1 april 2019.

Besluiten LISF-vergadering 5 maart 2019

Kenmerk Besluit Studiefonds
L19018-2-45 € 1.000 LUF Internationaal StudieFonds
L19019-2-45 € 750 LUF Internationaal StudieFonds
L19020-2-45 Afgewezen  
L19021-2-45 € 1.000 LUF Internationaal StudeFonds
L19022-1-45 Afgewezen  
L19223-3-45 € 750 LUF Internationaal StudieFonds
L19024-2-45 € 1.250 LUF Internationaal StudieFonds
L19025-2-45 Afgewezen  
L19026-1-45 € 1.250 LUF Internationaal StudieFonds
L19027-2-13 € 1.250 Dr. Edith Frederiksfonds
L19028-2-45 € 1.000 LUF Internationaal StudieFonds
L19029-2-13 Afgewezen  
L19030-3-45 € 700 LUF Internationaal StudieFonds
L19031-6-45 € 400 LUF Internationaal StudieFonds
L19032-6-45 € 250 LUF Internationaal StudieFonds
L19033-2-13 € 250 Dr. Edith Frederiksfonds
L19034-6-45 € 350 LUF Internationaal StudieFonds
L19035-2-45 € 1.000 LUF internationaal StudieFonds
L19036-3-45 € 250 LUF internationaal StudieFonds
L19037-7-45 € 500 LUF internationaal StudieFonds
L19038-4 € 1.250 Han-Crebolder Fonds
L19039-7-45 € 650 LUF internationaal StudieFonds

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie