Leids Universiteits Fonds.

nl en

Toekenningen LISF

Hieronder vind je de besluiten uit de LISF-vergadering van 29 september 2020. De hoogte van de toegekende subsidie hangt af van de kwaliteit van de aanvraag, het gesprek met de aanvrager, de aard en duur van het buitenlandverblijf, het budgettekort en de beschikbare middelen vanuit de fondsen voor studenten. De aanvragers van toegekende subsidies ontvangen per email een bericht van toekenning met de subsidievoorwaarden. Bij een afwijzing wordt de betrokkene per email geïnformeerd.

De eerstvolgende LISF-vergadering is op dinsdag 3 november 2020. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is maandag 12 oktober, 13.00 uur.

Besluiten LISF-vergadering 29 september 2020

Kenmerk  Soort Besluit Studiefonds
L20501-1-45 Onderzoek € 750 LUF Internationaal Studiefonds
L20502-3-45 Onderwijs € 750 LUF Internationaal StudieFonds

 

Deze website maakt gebruik van cookies.