Leids Universiteits Fonds.

nl en

Toekenningen LISF

Hieronder vind je de besluiten uit de LISF-vergadering van 21 januari 2019. De hoogte van de toegekende subsidie hangt af van de kwaliteit van de aanvraag, het gesprek met de aanvrager, de aard en duur van het buitenlandverblijf, het budgettekort en de beschikbare middelen vanuit de fondsen voor studenten. De aanvragers van toegekende subsidies ontvangen per email een bericht van toekenning met de subsidievoorwaarden. Bij een afwijzing wordt de betrokkene per email geïnformeerd.

De eerstvolgende LISF-vergadering is op dinsdag 5 maart 2019. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is maandag 4 februari 2019.

Besluiten LISF-vergadering 21 januari 2019

Kenmerk Besluit Studiefonds
L19001 € 400 LUF Internationaal StudieFonds
L19002 € 1.000 Dr. Edith Frederiksfonds
L19003 Afgewezen  
L19004 Afgewezen  
L19005 € 1.500 LUF Internationaal StudieFonds
L19006 € 950 LUF Internationaal StudieFonds
L19007 € 400 Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds
L19008 Afgewezen  
L19009 € 1.000 LUF Internationaal StudieFonds
L19010 € 700 LUF Internationaal StudieFonds
L19011 € 750 LUF Internationaal StudieFonds
L19012 € 700 LUF Internationaal StudieFonds
L19013 € 850 LUF Internationaal StudieFonds
L19014 € 750 Han-Crebolder Fonds
L19015 € 750 LUF Internationaal StudieFonds
L19016 € 750 LUF Internationaal StudieFonds
L19017 € 500 LUF Internationaal StudieFonds

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie