Leids Universiteits Fonds.

nl en

Toekenningen LISF

Hieronder vind je de besluiten uit de LISF-vergadering van 15 decemeber 2020. De hoogte van de toegekende subsidie hangt af van de kwaliteit van de aanvraag, het gesprek met de aanvrager, de aard en duur van het buitenlandverblijf, het budgettekort en de beschikbare middelen vanuit de fondsen voor studenten. De aanvragers van toegekende subsidies ontvangen per email een bericht van toekenning met de subsidievoorwaarden. Bij een afwijzing wordt de betrokkene per email geïnformeerd.

De eerstvolgende LISF-vergadering is op dinsdag 26 januari 2021. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is woensdag 6 januari 2021, 13.00 uur.

Besluiten LISF-vergadering 15 december 2020

Kenmerk  Soort Besluit Studiefonds
L204516-1-45 Onderzoek € 1.000 LUF Internationaal Studiefonds
L204518-2-13 Onderzoek € 1.250 Dr. Edith Frederiksfonds
L204519-6-45 Onderzoek € 1.250 LUF Internationaal Studiefonds

 

Deze website maakt gebruik van cookies.