Leids Universiteits Fonds.

nl en

Toekenningen LISF

Hieronder vind je de besluiten uit de LISF-vergadering van 9 maart 2021. De hoogte van de toegekende subsidie hangt af van de kwaliteit van de aanvraag, het gesprek met de aanvrager, de aard en duur van het buitenlandverblijf, het budgettekort en de beschikbare middelen vanuit de fondsen voor studenten. De aanvragers van toegekende subsidies ontvangen per email een bericht van toekenning met de subsidievoorwaarden. Bij een afwijzing wordt de betrokkene per email geïnformeerd. De eerstvolgende LISF-vergadering is op dinsdag 11 mei 2021. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is maandag 19 april 2021, 13.00 uur.

Besluiten LISF-vergadering 9 maart 2021

Kenmerk  Soort Besluit Studiefonds
L214092-2-45 Onderzoek € 750 LUF Internationaal Studiefonds

 

Deze website maakt gebruik van cookies.