Dies voor alumni 2015

Op zaterdag 14 februari 2015 vond de dies voor alumni plaats. Het Leids Universiteits Fonds (LUF) verzorgde deze bijzondere dag, waar zo'n 500 alumni op af kwamen.

Als onderdeel van het programma werden de Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2015 uitgereikt.

De alumni werden ontvangen met een lunch en vervolgens welkom geheten door de Rector Magnificus prof.mr. Carel Stolker en door de voorzitter van het LUF, mr. Stan de Klerk-Waller. Daarna begonnen de verschillende lezingen. In de eerste ronde waren de sprekers prof.dr. Job Cohen (‘Decentralisaties: kansen en bedreigingen’), prof.dr. Annelou van Gijn ('De levensloop van prehistorische kralen en de identiteit van de doden') en prof.dr. Maria Yazdanbakhsh (‘Bestrijding van allergieën en diabetes: in de leer bij parasieten’?).
Daarnaast vertelden dr. Caspar van den Berg (Yes Minister en Borgen in het echt: Over de politisering van topambtenaren in 14 landen’) en Tsolin Nalbantian, Ph.D. (Connecting Citizens: Fused Identities in the Contemporary Middle East’) over hun onderzoek, waarvoor zij beiden een prestigieuze Veni-beurs ontvingen van NWO.

Na de pauze volgden de lezingen van prof.dr. Claartje Levelt (‘Van infans tot praatjesmaker’) en prof.dr. Simon Portegies Zwart (‘Waar zijn de brusjes van de zon?'). Prof.mr. Carel Stolker werd door Roderik van Grieken geïnterviewd 'Over de toekomst van de Universiteit Leiden'. Alumni die voor de pauze de Veni-winnaars hadden gemist, kregen na de pauze nogmaals de kans om hun verhaal te horen. 

Hierna was er een afsluitende borrel, waarbij nog lang nagepraat werd over de verschillende lezingen. Ook was dit het moment om in contact te komen met voormalige studiegenoten.

Voor de junioren van 8 t/m 14 jaar was er een eigen programma: zij ‘studeerden’ aan de pre-pre-university. Na ontvangst in het Kamerlingh Onnes Gebouw, kregen de  junioren in de Oude Sterrewacht activiteiten aangeboden door het Pre-University College van de Leidse Honours Academy. Voor de drie leeftijdsgroepen (8/9, 10/11/12 en 13/14 jaar) was er een boeiend en veelzijdig programma  met verschillende activiteiten die lieten zien wat er bij PRE aan bod komt: filosoferen, experimenteren, programmeren en spijkerschrift schrijven. 

Het LUF kijkt terug op een geslaagde dag en bedankt graag nogmaals nadrukkelijk alle sprekers en alumni voor hun enthousiasme en hun komst naar deze dies voor alumni.

Dies natalis voor alumni 2015
De junioren begonnen met een lunch voordat zij vertrokken naar de Oude SterrewachtProf.mr. Carel Stolker, Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur opende de dies in de Lorentzzaal
Prof.mr. Carel Stolker, Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur De voorzitter van het LUF, mr. Stan de Klerk-Waller heette de alumni welkom in de CleveringazaalMr. Stan de Klerk-WallerMarion Pragt, winnares van de Janneke Fruin-Helb Beurs 2014, sprak de alumni toe tijdens de opening
'Decentralisaties: kansen en bedreigingen' door prof.dr. Job Cohen'Bestrijding van allergieën en diabetes: in de leer bij parasieten’? door prof.dr. Maria YazdanbakhshProf.dr. Maria Yazdanbakhsh
'Connecting Citizens: Fused Identities in the Contemporary Middle East’ door Tsolin Nalbantian, Ph.D.'De levensloop van prehistorische kralen en de identiteit van de doden' door prof.dr. Annelou van GijnProf.dr. Annelou van GijnEen bijzonder jubileum voor de heer en mevrouw de Koning. Rector Magnificus prof.mr. Carel Stolker zette het echtpaar persoonlijk in het zonnetje.
Pagina 1 van 2Volgende pagina