Skip Navigation LinksHome Alumni Alumniactiviteiten LUF Dies natalis voor alumni 2015 Bestrijding van allergieën en diabetes

Bestrijding van allergieën en diabetes: in de leer bij parasieten

Maria Yazdanbakhsh, Leiden University Medical Center, Center of Infectious Diseases, Department of Parasitology was een van de sprekers tijdens de dies voor alumni op 14 februari 2015:

Infecties met parasitaire wormen (helminthen) komen wereldwijd zeer veel voor en kunnen resulteren in verschillende immuunpathologische aandoeningen. Echter, de meerderheid van deze infecties blijft klinisch onopgemerkt, wat verklaard kan worden door het feit dat deze parasieten het immuunsysteem kunnen moduleren. Dit is het resultaat van miljoenen jaren van co-evolutie van parasieten met hun gastheer. Sterker nog, gezien we gedurende de evolutie parasitaire wormen bij on hebben gedragen is het waarschijnlijk dat ons immuun systeem zich heeft aangepast om optimaal te functioneren in de aanwezigheid van deze infecties. Dus als we deze infecties weghalen, zou ons immuun systeem zich kunnen gaan misdragen!

Wereldwijd zijn er grote geografische verschillen in de prevalentie van inflammatoire ziektes zoals allergieën en type 2 diabetes. Deze ziektes zorgen voor grote problemen in rijke landen en in verstedelijkte gebieden in derde wereld landen, terwijl mensen op het platteland vaak beschermd lijken te zijn tegen deze aandoeningen. Interessant genoeg, komen parasitaire wormen infecties veel voor op het platteland van ontwikkelingslanden, maar zijn bijna verdwenen uit gebieden met hogere welvaart. Dit leidt tot de vraag of deze infecties ons wellicht kunnen beschermen tegen dit type inflammatoire ziektes.

Bij de afdeling parasitologie op het LUMC doen we onderzoek naar de interactie tussen parasitaire wormen en het immuun systeem. Met een combinatie van veldstudies in landen zoals Indonesië, Gabon en Ghana waar wormeninfecties endemisch zijn, en moleculair onderzoek in het lab, hebben we kunnen aantonen dat, onafhankelijk van genetische verschillen, het immuun systeem van personen die leven in endemische gebieden voor parasitaire wormen heel anders is dan dat van mensen uit Nederland. In studies waarin we het immuun systeem voor en na een anti-wormen behandeling vergelijken, vinden we een sterk effect van de infecties op het immuun systeem. Daarnaast hebben we aangetoond dat in diermodellen deze parasitaire infecties bescherming bieden tegen de ontwikkeling van allergieën en Type 2 diabetes. Op basis van gedetailleerd mechanistisch onderzoek hebben we moleculen afkomstig van wormen geïdentificeerd, die het immuun systeem kunnen beïnvloeden en hebben we gevonden dat extracten van wormen type 2 diabetes kunnen remmen door niet alleen het immuun systeem maar ook direct metabole organen te beïnvloeden. Deze bevindingen geven ons goede hoop dat deze moleculen in de toekomst kunnen worden gebruikt in de ontwikkeling van therapieën in de strijd tegen deze ziektes.

Door onderzoek te doen naar het immuun systeem van bevolkingsgroepen uit ontwikkelingslanden en naar hoe dat verandert als gevolg van het verdwijnen van parasitaire infecties, kunnen we nieuwe therapieën ontwikkelen tegen verscheidene inflammatoire ziektes die voor veel sterfte/morbiditeit zorgen onder de bevolking van zowel verstedelijkte gebieden in ontwikkelingslanden als westerse landen zoals Nederland.