Skip Navigation LinksHome Alumni Alumniactiviteiten LUF Dies natalis voor alumni 2015 Decentralisaties: kansen en bedreigingen

Decentralisaties: kansen en bedreigingen

‘Er gaat veel veranderen’, zegt prof.dr. Job Cohen over de decentralisatie van jeugd- en ouderenzorg en participatie. In zijn lezing tijdens de dies voor alumni op 14 februari 2015 vertelde hij hierover.

Job CohenCohen hield op 9 januari 2015 zijn oratie bij zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar op de Thorbecke-leerstoel. Deze leerstoel gaat om de leer van de gemeente en provincie als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem en is ingesteld in 1988 om een brug te slaan tussen wetenschap en gemeenten. De Thorbecke-leerstoel wordt gefinancierd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Waar spreekt u over op 14 februari 2015?

‘De lezing is voor mij een uitgelezen mogelijkheid om in te zoomen op de belangrijke veranderingen in de zorg vanaf 1 januari 2015: dan komt de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, ouderenzorg en participatie bij de gemeenten te liggen in plaats van bij de overheid.’

Vanwaar die veranderingen?

‘Een belangrijke reden is dat decentralisatie meer mogelijkheden biedt om maatwerk te leveren en zo beter op behoeftes in te spelen. De zorg komt dichter bij de mensen.’

Waarom spreekt u juist hierover?

‘Het is een belangrijk onderwerp dat veel mensen aangaat. Er komen andere regelingen en andere aanspreekpunten en dat heeft impact. Ik merkt dat zelf ook in mijn dagelijks leven. Niet alleen als voorzitter van Cedris, de sociale werkvoorzieningsorganisatie, maar ook privé, omdat mijn vrouw invalide is.’