Skip Navigation LinksHome Alumni Doneren

Doneren aan het LUF

Al sinds 1890 ondersteunt het Leids Universiteits Fonds (LUF) de Universiteit Leiden met subsidies voor onderwijs en onderzoek. Dat kan dankzij de donaties van vele alumni. Ook ú kunt helpen om de bloei van de Universiteit Leiden te bevorderen. U kunt op de volgende manieren bijdragen:

Direct online doneren

Doneer snel en veilig via iDEAL via ons online donatieformulier. 

U kunt u gift ook zelf overmaken via u eigen online bankomgeving op IBAN-nummer NL20 RABO 0330 1371 58  t.n.v. Leids Universiteit Fonds. 

Periodieke gift

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om periodiek te schenken zonder tussenkomst van een notaris. Voordeel van periodieke giften is dat deze bij een loopduur van minimaal vijf jaar volledig aftrekbaar zijn van de belasting.
Lees meer: Periodieke gift
Download de Schenkingsovereenkomst Periodieke gift

Doorlopende machtiging

Steun het LUF met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage. Alumni die wonen in de zogeheten SEPA-landen kunnen eenvoudig een doorlopende machtiging afgeven. U bepaalt zelf of u maandelijks of jaarlijks doneert, en hoeveel. 
Download het machtigingsformulier

Overboeking

Maak uw donatie in euro’s over aan het Leids Universiteits Fonds via IBAN-nummer NL20 RABO 0330 1371 58 en BIC-nummer  INGBNL2A, onder vermelding van "donatie" en het huidige jaartal. 

Incidentele gift

Incidentele giften zijn aftrekbaar als zij per kalenderjaar tussen de één en tien procent van het inkomen vormen. Voor meer informatie over incidentele giften kunt u contact opnemen met Juliette Nieuwland, via 071- 5130503 of doneren@LUF.leidenuniv.nl.

Erfstellingen en legaten

Bij het notarieel vastleggen van uw testament kunt u het LUF als (mede)erfgenaam benoemen of een legaat toekennen aan het LUF. Voor meer informatie over erfstellingen en legaten kunt u contact opnemen met  Juliette Nieuwland , via 071- 5130503 of doneren@LUF.leidenuniv.nl.

Fonds op Naam

Het LUF biedt particulieren, stichtingen en bedrijven de mogelijkheid om een eigen fonds te stichten. De oprichter bepaalt welk deelgebied van de universiteit ondersteund wordt.
Lees meer: Fonds op Naam

 

Sleuteldragers

Sleuteldragers vormen een hecht netwerk van betrokken alumni, die de Universiteit Leiden een warm hart toedragen. Sleuteldragers dragen bij aan vernieuwende wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijs- projecten door gedurende minimaal 5 jaar een bedrag van tenminste € 500 jaarlijks te schenken middels een periodieke schenkingsovereenkomst.
Lees meer: Sleuteldragers

Direct online doneren

Doneer snel en veilig aan het LUF via iDEAL.

Online doneren via iDEAL

Doneren vanuit het buitenland

Ook vanuit het buitenland kunt u op verschillende manieren doneren aan het Leids Universiteits Fonds.
Lees meer: Doneren vanuit het buitenland

Formulieren

U weet al welk formulier u nodig heeft? Download het dan hieronder:

Fiscale voordelen

Giften aan het LUF kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. De Stichting Leids Universiteitsfonds heeft de ANBI-status. Ons fiscaal nummer (RSIN) is 0028.18.255.
Lees meer: Veelgestelde vragen

Vragen over doneren?

Heeft u vragen over doneren aan het LUF? Neemt u dan contact op met het LUF, via 071-5130503 of doneren@luf.leidenuniv.nl.
Lees meer: Veelgestelde vragen