Skip Navigation LinksHome Bijzonder hoogleraren

Bijzonder hoogleraren

De Universiteit Leiden kent ca. 112 bijzondere leerstoelen. Hieronder zijn 7 leerstoelen vanwege het LUF. Deze leerstoelen ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe wetenschapsgebieden. Gewaardeerde specialisten, van binnen of buiten de universiteit, kunnen zo als bijzonder hoogleraar hun vakgebied uitbouwen.

Een bijzondere leerstoel is tijdelijk. Als blijkt dat de leerstoel voorziet in een structurele behoefte, is het aan de universiteit om een gewone leerstoel in te stellen. Als na tien jaar blijkt dat de bijzondere leerstoel geen meerwaarde meer heeft, wordt de leerstoel opgeheven. Dit zorgt voor een voortdurende vernieuwing van bijzondere leerstoelen.

Bijzonder hoogleraren vanwege het LUF

Prof.mr. A.A.J. Blokland Criminology and Criminal Justice
Prof.dr. B.U. Forstmann Neuroscientific testing of psychological models
Prof.dr. A.W. Hins Pers-, omroep- en mediarecht
Prof.dr. P.J.A. Keßler Botanische tuinen en botanie van Zuidoost Azië
Prof.dr. P.J.F. Lucas Artificial Intelligence
Prof.dr. D.J. de Vries Bouwhistorie en Erfgoed
Prof.dr. J.R. Wijbrans Geologie


Daarnaast ondersteunt het LUF diverse bijzondere leerstoelen die worden gefinancierd vanuit verschillende fondsen:

Lorentz-leerstoelen

Prof.dr. J.W. van Holten Theorie van superzwaartekracht en kosmologie (Leiden)
Prof.dr. P.P.A.M. van der Schoot Theoretische natuurkunde (Utrecht)

Overige leerstoelen

Prof.dr. N.M. Blokker Internationaal institutioneel recht (Schermersleerstoel)
Prof.dr. Duffy Internationaal Humanitair Recht (Gieskes-Strijbis Fonds)
Prof.mr. T. Liefaard UNICEF-Chair Children's Rights
Prof.mr. C. Waaldijk Leerstoel Comparative Sexual Orientation Law (Betsy Brouwer Fonds)

De procedure

Het initiatief voor de aanvraag van een nieuwe leerstoel ligt bij de faculteit. De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF beoordeelt de aanvraag. Na een gunstig advies van het CWB en van het bestuur van het LUF, is het laatste woord aan de universiteit.

Zie ook