Skip Navigation LinksHome Bijzonder hoogleraren Leerstoel Comparative Sexual Orientation Law

Leerstoel Comparative Sexual Orientation Law

De leerstoel Comparative Sexual Orientation Law wordt bekostigd door het Betsy Brouwer Fonds. Dit Fonds financiert een hoogleraar op het terrein van Comparative Sexual Orientation Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en het door deze hoogleraar uit te voeren onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening volgend uit de leeropdracht van de leerstoel. Prof.mr. C. Waaldijk is benoemd op deze leerstoel.