Skip Navigation LinksHome Bijzonder hoogleraren LUF-Boerhaave-leerstoel

LUF-Boerhaave-leerstoel

De LUF-Boerhaave-leerstoel maakt gasthoogleraarschappen mogelijk voor eminente en gezaghebbende geleerden, bij voorkeur uit het buitenland, die een bepaald gebied van onderzoek en onderwijs binnen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kunnen stimuleren. Het gaat hierbij om incidentele en persoonsgebonden ‘benoemingen’ voor een bepaalde (meestal korte) periode van hooguit enkele maanden, die van tevoren is afgesproken.

De gasthoogleraar wordt in de korte periode van het verblijf in Leiden maximaal ingezet voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden binnen het LUMC. Per jaar worden er maximaal vier geleerden benoemd op de LUF-Boerhaave-leerstoel. Zij krijgen geen officiële aanstelling. De leerstoel wordt gefinancierd door het Leids Universiteits Fonds (LUF).

De LUF-Boerhaave-hoogleraar houdt, meestal aan het begin van de verblijfsperiode, een openbare voordracht in het LUMC. Voorafgaande aan deze Boerhaave-lezing krijgt de hoogleraar een oorkonde en een Boerhaave-penning uitgereikt. Op 18 mei 2015 hield prof. Melissa Little van het Murdoch Childrens Research Institute in Melbourne een Boerhaavelezing, getiteld "Rebuilding a kidney: from development to regeneration".

In de afgelopen jaren hebben vooraanstaande geleerden van over de hele wereld zitting genomen op de LUF-Boerhaave-leerstoel en zo invloed uit kunnen oefenen op het onderzoek en onderwijs van het LUMC en de Universiteit Leiden.

In alumnimagazine Leidraad stond in het voorjaar van 2013 (p.46) een stuk over het gasthoogleraarschap van prof.dr. Jamie Rossjohn vanuit Melbourne, Australië.