Skip Navigation LinksHome Bijzonder hoogleraren Van bijzonder naar gewoon

Van bijzonder naar gewoon

Een bijzondere leerstoel is per definitie tijdelijk. Het mooiste bewijs dat deze in een behoefte voorziet, is de omzetting naar een gewone leerstoel. Dan heeft de leerstoel een structurele plaats binnen de Universiteit Leiden gekregen. In de afgelopen jaren zijn de volgende bijzondere leerstoelen vanwege het LUF omgezet in gewone Leidse leerstoelen:

Prof.dr. S. Haring - Publiek begrip van wetenschap
Prof.mr. M.H. Claringbould - Vergelijkend zeerecht 
Prof.dr. A.J.W. van der Does - Experimentele psychopathologie 
Prof.dr. H.W.J. Blöte - Theoretische natuurkunde, in het bijzonder de statistische fysica en computational physics 
Prof.dr. H.J. van den Herik - Juridische informatica 
Prof.dr.ir. C. Roos - Toepassingen van de wiskunde   
Prof.dr. M.A.C. Perryman - Computermethoden in de natuurwetenschappen  
Prof.mr. P. Boeles - Immigratierecht  
Prof.dr. R.M. Bertina - Biochemie van hemostase en trombose  
Prof.dr. W.R. van Gulik - Materiële cultuurkunde en kunstgeschiedenis van Japan en Korea  
Prof.dr. P.G.J. van Sterkenburg - Lexicologie  
Prof.dr. C.W.J. Beenakker - Theorie van de vaste stof  
Prof.dr. H.J. de Jonge - Geschiedenis van de bestudering en uitlegging van de Bijbel in de vroeg-moderne tijd  
Prof.dr. J.W.M. Kessels - Onderwijskundige studie van opleidingen in arbeidsorganisaties  
Prof.dr. A.F.J. van Raan - Kwantitatieve wetenschapsstudies  
Prof.dr. I.A. van Berckelaer-Onnes - Orthopedagogische hulpverlening aan kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen, in het bijzonder autistische kinderen  
Prof.dr. J.J. Meulman - Toegepaste datatheorie, in het bijzonder de multivariale analyse van kwalitatieve data  
Prof.dr. J.A. van Veen - Microbiële ecologie
Prof.dr. M. van Oostendorp - Fonologische microvariatie
Prof.dr. F. Arbab - Software compositie