Leids Universiteits Fonds.

nl en

Tweede collegeronde

Bij de eerste collegeronde, van 15.30 tot 16.30 uur, kunt u kiezen uit vier verschillende colleges van drie Leidse hoogleraren en twee jonge onderzoekers. We vroegen hen kort te beschrijven wat u van hun college kunt verwachten. Heeft u een keus gemaakt? Schrijf u dan nu in via dit formulier

Hoogleraren

Gegluur vanuit het buitenland

Ontwrichtende computervirussen, Russische spionnen en nepaccounts die leugens verspreiden op social media: het zijn serieuze bedreigingen van onze veiligheid en vrijheid. Hoe beschermen we ons daartegen? Over die vraag buigt zich Willemijn Aerdts, docent bij de vakgroep Intelligence & Security van het Institute for Security and Global Affairs.

Willem Aerdts deelt haar kennis bij de Universiteit van Nederland

Over internationale organisaties, nationalisme en populisme

In en na de Tweede Wereldoorlog is een groot aantal universele en regionale organisaties opgericht. Allerlei vraagstukken konden niet langer effectief uitsluitend op nationaal niveau worden aangepakt. Samenwerking was in het gemeenschappelijk belang. Zo ontstonden niet alleen de Verenigde Naties, het IMF en de Wereldbank, de Europese Gemeenschappen en de NAVO, maar ook de Wereld Meteorologische Organisatie, het Europees Ruimte Agentschap, de Afrikaanse Unie, ASEAN, en vele andere organisaties.

Tegenwoordig worden deze structuren voor internationale samenwerking, les rouages du monde, steeds vaker en luider ter discussie gesteld. Landen trekken zich terug uit internationale organisaties. Wordt het kind met het badwater weggegooid? Is het nodig het naoorlogse multilaterale stelsel te herijken?

Gelijke kansen voor iedereen, ook in de zorg

Een ziek mens is meer dan alleen de drager van zijn ziekte. Er komen geen individuen bij de dokter, maar populaties, en sommige populaties komen heel vaak. Inkomen, onderwijs, zorg, welzijn: het is steeds dezelfde
groep die onderaan bungelt. Je kunt een (ziek) mens niet los zien van zijn sociaal-maatschappelijke omgeving. Dat heeft gevolgen voor je aanpak, die is alleen effectief als je oog hebt voor de problemen buiten de zorg. 

In haar college gaat Jet Bussemaker in op de vraag waar wetenschappelijke kennis de samenleving kan helpen (in het bijzonder de gezondheidszorg) en wat de grenzen ervan zijn. 

Jet Bussemaker op de buitenplaats van de campus Den Haag

Jonge onderzoekers

Muggen en Moerassen: Middeleeuwse Malaria onderzocht

Malaria, een infectieziekte overgedragen door muggen, is in tropische gebieden nog steeds een groot gezondheidsprobleem. Echter, tot ongeveer 1950 was malaria ook endemisch in Nederland. Uit 17e en 18e-eeuwse bronnen weten we dat ook in deze periodes de ziekte in de Lage Landen veel voorkwam. Voor de vroegere periodes is er helaas weinig bronmateriaal waardoor het onbekend is of malaria toen al aanwezig was in Nederland. Deze presentatie zal ingaan op hoe we malaria in de middeleeuwen kunnen onderzoeken door gebruik te maken van archeologie en nieuwe biomoleculaire methodes.

Beeld opgraving Paardenmarkt Alkmaar

Een sprekend verhaal: de ontwikkeling van kinderen als verhalenvertellers en gedachtenlezers

Kinderen zijn al vanaf jonge leeftijd verhalenvertellers. Ze vertellen kleurrijke anekdotes en fantasieverhalen aan iedereen die ze maar horen wil, soms verzonnen, soms waargebeurd. Vooral bij jonge kinderen zijn deze verhaaltjes nog niet al te coherent naar volwassen maatstaven, maar dit wordt gaandeweg beter. Hoe leren kinderen om een verhaal te vertellen? Welke ontwikkeling maken ze door? En in hoeverre hangen taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en competentie als verhalenverteller samen?

Om antwoord te geven op deze vragen is Max van Duijn recent gestart met het aanleggen van een database van verhaaltjes, verteld door kinderen tussen vier en elf jaar. Hij vertelt over het belang van zo’n database voor onderzoek en over zijn ervaringen met de kinderverhalen tot nu toe.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie