Skip Navigation LinksHome Fondsen Algemeen Den Dulk-Moermans Fonds

Den Dulk-Moermans Fonds

Het Den Dulk-Moermans Fonds is opgericht in 2010 na ontvangst van een erfenis van dhr. A.M. den Dulk. De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding. De bijdragen variëren van € 5.000 tot maximaal € 25.000 per ingewilligde aanvraag.

Doel

De doelstelling van het Den Dulk-Moermans Fonds is het financieren van onderzoek naar gezondheid in de breedste zin van het woord.

Aanvragen


Zie: Subsidies voor wetenschappelijke projecten

Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag zal deze aan de volgende criteria worden getoetst:

  • Projecten dienen een zelfstandig karakter te hebben, een eigen, herkenbare doelstelling en op het gebied van onderwijs of onderzoek te liggen.
  • Projecten op het gebied van de gezondheid in de breedste zin van het woord komen voor subsidie in aanmerking.

Een overzicht van projecten die in voorgaande jaren subsidie hebben ontvangen vindt u bij Toekenningen.

 

Subsidies voor wetenschappers

Als wetenschapper verbonden aan de Universiteit Leiden kunt u bij het LUF subsidie aanvragen.
Lees meer: Subsidies