Skip Navigation LinksHome Fondsen Archeologie Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds

Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds

Het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds is een speciaal fonds van het Leids Universiteits Fonds ter bevordering van archeologisch en kunsthistorisch onderzoek op het gebied van de klassieke archeologie in binnen- en buitenland. Het Fonds is in 2003 opgericht door Jonkvrouwe dr. Lili Quarles van Ufford ter nagedachtenis aan haar man, prof.dr. A.W. Byvanck. Prof.dr. Byvanck was van 1922 tot 1954 hoogleraar Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis van de Oudheid en de Oude Geschiedenis in Leiden. Het betreft een legaat van € 1,7 miljoen. Hieruit wordt de Byvanck leerstoel gefinancierd en worden jaarlijks subsidies toegekend variërend van € 5.000 tot maximaal € 10.000 per ingewilligde aanvraag.

Doel

Het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds bevordert Leids archeologisch en kunsthistorisch onderzoek op het gebied van de klassieke oudheid in binnen- en buitenland en ondersteunt het Bulletin Antieke Beschaving (BABESCH) onder andere door het toekennen van de Byvanckprijs en de jaarlijkse Byvanck lezing.
Het fonds richt zich daarbij in het bijzonder op archeologisch onderzoek in de traditie van prof.dr. A.W. Byvanck en dr. Lili Byvanck Quarles van Ufford zelf. Dat wil zeggen: onderzoek betreffende de klassieke Oudheid op het snijvlak van archeologie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen.

Aanvragen


Zie: Subsidies voor wetenschappelijke projecten

Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag wordt deze aan de volgende criteria getoetst:

  • Projecten dienen een zelfstandig karakter te hebben, met een eigen, herkenbare doelstelling.
  • Het project moet op het terrein van de Klassieke Oudheid liggen en bevindt zich idealiter op het snijvlak van archeologie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen. De voorkeur van het fonds gaat daarbij uit naar projecten die het Mediterrane gebied betreffen.

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding.

Een overzicht van projecten die in voorgaande jaren subsidie hebben ontvangen vindt u bij Toekenningen.

 

Subsidies voor wetenschappers

Als wetenschapper verbonden aan de Universiteit Leiden kunt u bij het LUF subsidie aanvragen.
Lees meer: Subsidies