Leiden University Fund.

nl en

Gesponsorde leerstoelen

Naast de bijzonder hoogleraren vanwege het LUF, zijn er verschillende leerstoelen die mogelijk worden gemaakt door Fondsen op Naam, te weten het A.W. Hins Fonds, het Prof.mr. H.G. Schermers Fonds, het Gieskes-Strijbis Fonds, het Betsy Brouwer Fonds en de UNICEF-Fund Chair Children's Rights.

Prof.dr. Ton Liefaard

Dit laatste fonds financiert de UNICEF-Chair Children's Rights. ‘Er zijn wereldwijd nog zo veel kinderen verstoken van hun rechten. Wij willen in Leiden een nieuwe generatie academisch geschoolde professionals opleiden om daar iets aan te veranderen,’ aldus prof.mr. Ton Liefaard.

Internationaal kenniscentrum

Liefaard bekleedt de UNICEF leerstoel Children’s Rights, een initiatief van UNICEF, de universiteit en het LUF. Liefaard: ‘Kinderrechten zijn relatief “jong”. In Leiden willen we de wetenschappelijke kennis hierover vergroten, om uiteindelijk de positie van kinderen wereldwijd te verbeteren. In korte tijd is Leiden uitgegroeid tot internationaal kenniscentrum op het gebied van kinderrechten.'

Liefaard zet zich in om meer studenten naar Leiden te krijgen. ‘Wij willen ons bestaande beurzenprogramma uitbreiden, om nog meer geografische spreiding te hebben en daarmee wereldwijd meer impact. We hebben al studenten uit Japan, Jordanië en Zuid-Afrika. Maar er zijn nog genoeg andere landen waar kinderrechten meer aandacht verdienen en waar studeren niet vanzelfsprekend is. Ook die studenten willen we bereiken.'

Deze website maakt gebruik van cookies.