Skip Navigation LinksHome Nieuws LUF wijst Lustrumsubsidies toe aan interfacultaire projecten
LUF wijst Lustrumsubsidies toe aan interfacultaire projecten
1 december 2016

Het jaar 2015 was zowel voor de Universiteit Leiden als het Leids Universiteits Fonds (LUF) een lustrumjaar, dat uitgebreid gevierd is. Zo ontving Rector Magnificus, Carel Stolker, tijdens het door het LUF georganiseerde Lustrum Fun(d)diner in de Pieterskerk uit handen van Stan de Klerk-Waller, voorzitter van het LUF, een cheque ter waarde van € 250.000. Dit bedrag mocht door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF besteed worden aan nieuwe onderzoeks- of onderwijsprojecten, welke voortvloeien uit interfacultaire samenwerking. Uit de zes ingediende aanvragen heeft de CWB onlangs twee bijzondere samenwerkingsprojecten geselecteerd, die ieder een subsidie van € 125.000 toegewezen hebben gekregen.

Het eerste project 25 jaar fataal geweld in Nederland is een samenwerking tussen de Faculteit Governance and Global Affairs en de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Dr. Marieke Liem en Prof.Dr. Lenneke Alink voorzien moordzaken van de afgelopen 25 jaar en de achtergrond van moordenaars van wetenschappelijke duiding. Informatie over alle moorden, de slachtoffers en de daders wordt verzameld door gegevens afkomstig van diverse politie- en justitiebronnen te koppelen en te verifiëren. Het onderzoeksdoel is een dataset van alle moorden, een Studium Generale, een overzichtsboek en een serie wetenschappelijke artikelen.

De Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Sociale Wetenschappen werken samen aan het tweede gesubsidieerde project, Taalsocialisatie van dove families in Afrika. De overdracht van sociale en taalkundige codes van ouder op kind verschilt, juist in unieke subculturen als dovengemeenschappen, beduidend. Prof.dr. Maarten Mous, Dr. Victoria Nyst en Prof.dr. Judi Mesman werpen met hun onderzoek, dat in vijf Afrikaanse landen door dove en horende onderzoekers wordt uitgevoerd, nieuw licht op multiculturele patronen in taalsocialisatie. Het onderzoek zal resulteren in een geannoteerde database. Bovendien biedt het getalenteerde dove mensen in Afrika nieuwe kansen voor academische ontwikkeling.

Mede dankzij donaties die het LUF van betrokken alumni ontvangt, kunnen dergelijke innovatieve onderwijs- en onderzoeksprojecten gesteund worden; projecten die buiten de criteria van gangbare subsidiekanalen vallen. Zo behoudt de Universiteit Leiden haar aantrekkingskracht op toekomstige generaties ambitieuze studenten en onderzoekers.