Skip Navigation LinksHome Over ons

Over ons

Sinds 1890 zet het Leids Universiteits Fonds zich in om de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs aan de universiteit hoog te houden en te verbeteren. Zo verstrekken wij subsidies aan projecten van faculteiten en wetenschappers, en financieren wij bijzondere leerstoelen. Maar ook studenten doen een beroep op het Leids Universiteits Fonds voor activiteiten die hun studie meerwaarde geven. Daarnaast is het Leids Universiteits Fonds actief om alumni betrokken te houden bij de universiteit.

Nieuwsbrief 2018

Download pdf LUF Nieuwsbrief 2018

Dankzij de donateurs

Donaties, schenkingen en de opbrengst van ons vermogen geven ons de ruimte om de universiteit te ondersteunen en de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te bevorderen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van alumni.

Alumniactiviteiten Leids Universiteits Fonds

Het Leids Universiteits Fonds organiseert jaarlijks verschillende alumniactiviteiten, waarbij alle alumni van harte welkom zijn.