Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB)

De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beoordeelt aanvragen van wetenschappers voor subsidies. Ook subsidieert het LUF via de CWB bijzondere leerstoelen. Gewaardeerde specialisten, binnen of buiten de Universiteit Leiden, kunnen als bijzonder hoogleraar hun vakgebied uitbouwen. 

De CWB bestaat uit hoogleraren van de Universiteit Leiden. De leden worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van het LUF op voordracht van het College van Decanen van de Universiteit Leiden. De CWB bestaat momenteel uit de onderstaande personen:

 

Subsidies voor wetenschappers

Als wetenschapper of promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden kunt u bij het LUF subsidie aanvragen. Uw aanvraag wordt behandeld door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB).
Lees meer: Subsidies