Skip Navigation LinksHome Stichtingen Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie

Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie

Doelstelling

Het bevorderen, tot stand brengen en instandhouden van een leerstoel aan de Universiteit Leiden tot het geven van onderwijs en het doen van onderzoek in het vak ‘Ombudsman, democratie, de rechten van de mens’. De Kirchheiner-leerstoel wordt momenteel bekleed door prof.mr. L.F.M. Verheij.

Daarnaast beoogt de stichting het stimuleren van studie en onderzoek naar genoemd gebied, en het bevorderen van te houden gastcolleges door bij voorkeur Scandinavische geleerden over dit onderwerp.

En verder al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan 2013 en 2014

De stichting doet momenteel niet aan fondsenwerving. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door middelen op bank- en spaarrekeningen.
De baten uit het vermogen zijn beschikbaar voor subsidietoekenningen. Het vermogen zelf mag ook aangewend worden ten bate van de doelstelling.

In 2013 en 2014 wordt subsidie verstrekt aan de Universiteit Leiden voor de Kirchheinerleerstoel.

Activiteitenverslag 2012

In het jaar 2012 is € 33.202 subsidie verstrekt aan de Universiteit Leiden voor de Kirchheinerleerstoel (zie activiteitenverslag prof.mr. Verheij).

De stichting ontving in 2012 een bedrag van € 117.698 uit de nalatenschap van dhr. Kirchheiner.

Financiële verantwoording 2016

De financiële verantwoording 2016 vindt u in de jaarrekening 2016

Bestuurssamenstelling

Mr. M. Oosting (waarnemend voorzitter)
Mr. J.M. van Veggel (secretaris en penningmeester)
Mr. Y. Buruma
Mr. J.M.J. Chorus
Prof. R.A. Lawson
Mr. R.F.B. van Zutphen

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN

8160.92.345

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met de stichting via het Leids Universiteits Fonds.

Leids Universiteits Fonds
Alumni Huis
Rapenburg 68, 2311 EZ Leiden
071-5130503
info@luf.leidenuniv.nl