Skip Navigation LinksHome Stichtingen Stichting Hazelhoff Van Huet

Stichting Hazelhoff Van Huet

Doelstelling

Het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het gebied van het Amerikaanse, Europese en internationale bank- en effectenrecht.

Beleidsplan 2012-2017

De stichting doet momenteel niet aan fondsenwerving. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door een effectenporteuille en door middelen op bank- en spaarrekeningen.

De ontvangen baten uit de effectenportefeuille en de rente over de lening en de spaarmiddelen zijn beschikbaar voor subsidietoekenningen.

De stichting heeft in 2012 een subsidie van € 966.868 verstrekt aan de Universiteit Leiden voor de vorming van het ‘Hazelhoff Centre voor Financieel Recht’. Met deze subsidie worden tot in 2017 de salariskosten van een hoogleraar en een PhD-fellow gedekt.

Naast deze toekenning aan het Hazelhoff Centre voor Financieel Recht subsidieert de stichting in ieder geval tot in 2014 de aanstelling van de hoogleraar Ondernemingsrecht met als expertise het Nederlandse en Europees bank- en effectenrecht. Daarnaast looft de stichting jaarlijks de Hazelhoff Van Huet scriptieprijs uit voor de beste scriptie op het gebied van bank- en effectenrecht.

Activiteitenverslag 2016 en Financiële verantwoording 2016

Het activiteitenverslag 2016 en de financiële verantwoording 2016 vindt u in de jaarrekening 2016.

Bestuurssamenstelling

Dhr. mr. M. Das, voorzitter
Dhr. mr. D.C. Baron van Wassenaer, secretaris/penningmeester
Mw. prof.dr. J.P. van der Leun
Mw. mr. A.N. Krol
Mw. J.W. van Zadelhoff - Hortulanus

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN

8110.92.215

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met de stichting via het Leids Universiteits Fonds.

Leids Universiteits Fonds
Alumni Huis
Rapenburg 68, 2311 EZ Leiden
071-5130503
info@luf.leidenuniv.nl