Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009 voor Han Lamers

Rector Magnificus prof.mr. Paul van der Heijden reikte de Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009 uit aan Han Lamers tijdens de dies natalis voor alumni op 14 februari. Lamers (24) rondde in 2008 zijn MPhil-opleiding Literatuurwetenschap cum laude af met de scriptie “A Byzantine Poet in Italian Exile: Politics and Identity Formation in the Latin Epigrams of Manilio Cabacio Rallo of Sparta (1447-1523).” In 2008 won Lamers ook de prestigieuze Toptalent-subsidie van NWO voor 'jong creatief talent'. Lamers werkt nu aan zijn promotieonderzoek bij Pallas, het Instituut voor Culturele Disciplines van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De Leidse Universitaire Scriptieprijs is ingesteld op initiatief en dankzij schenkingen van reünisten van Minerva van het jaar 1957 en bedraagt € 3.000. Het Reünistenfonds Minerva 1957 is ondergebracht bij het LUF. Han Lamers is de eerste die deze prijs wint.

Lamers: “de prijs motiveert me om mijn onderzoek te delen met een groter publiek”

Han Lamers wint eerste Leidse Universitaire ScriptieprijsHan Lamers: “Toen ik mijn scriptie inleverde, was ik opgelucht dat Rallo’s poëzie mij niet had teleurgesteld. De toekenning van de Leidse Universitaire Scriptieprijs geeft aan dat mijn onderzoek geen vruchteloos zoeken is geweest. Het is fijn dat mijn scriptie ook buiten een kring van specialisten wordt gewaardeerd. Het motiveert me om verder onderzoek te doen naar de Byzantijnen die in de 15e en 16e eeuw naar Italië kwamen. Het motiveert me ook om de resultaten van mijn onderzoek te delen met een groter publiek dan mijn toekomstige promotiecommissie. Ik wil de reünisten van Minerva van het jaar 1957 dan ook hartelijk bedanken voor hun initiatief om excellente scripties zo gul te huldigen. Ik ben mijn huidige promotor, prof.dr. Karl Enenkel, dankbaar dat hij me op het spoor van de Neo-Latijnse studies heeft gezet, een relatief jong vakgebied waarin nog veel kan en moet gebeuren. Ik verheug mij in het feit dat ik daaraan dankzij een subsidie van NWO aan de Universiteit Leiden kan bijdragen.”

Byzantijnse dichter gebruikte poëzie voor politieke lobby

Lamers: “Toen ik een jaar geleden aan mijn scriptie begon, was het nog onduidelijk of mijn onderzoek vruchten zou afwerpen. Een Latijnse poëziebundel die al bijna 500 jaar ongelezen is, is misschien wel terecht in de vergetelheid geraakt. Maar niets bleek minder waar. Manilio Cabacio Rallo (1447-1523), die rond zijn tiende zijn Griekse vaderland ontvluchtte voor het oprukkende Ottomaanse leger, bleek een zeer begaafde dichter. Door zijn Iuueniles ingenii lusus (Jeugdige geestesspelletjes) vanuit nieuwe invalshoeken te belichten, werd zijn poëzie voor mij tot een bron van inspirerend onderzoek. De bestudering van zijn poëzie maakt duidelijk dat Byzantijnse vluchtelingen in Italië méér waren  dan de ‘doorgeefluiken’ van klassiek-Griekse literatuur en filosofie.”

In zijn scriptie laat Lamers zien hoe Rallo via zijn epigrammenbundel doordrong in machtige, sociale netwerken om een kruistocht tegen de Turken te bepleiten. In het verlengde hiervan analyseert Lamers hoe zijn uitgekiende retoriek van zelfbeklag, zelfvictimisatie en culturele afkalving bij zijn politieke agenda aansloot door in te spelen op de angst in humanistische kringen om de (Griekse) beschaving te verliezen aan een ‘barbaarse’ en ‘ongelovige’ veroveraar. Bovendien vergelijkt Lamers Rallo’s tactiek met die van zijn land- en lotgenoot, de dichter Michele Marullo.

Klik hier voor een samenvatting van de scriptie.

Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009
Uitreiking Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009
Uitreiking Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009
Uitreiking Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009Uitreiking Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009Uitreiking Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009Uitreiking Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009
Uitreiking Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009Uitreiking Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009Uitreiking Leidse Universitaire Scriptieprijs 2009Winnaar Han Lamers neemt de oorkonde in ontvangst