Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2015

Scriptieprijzen 2015Tijdens de dies voor alumni op zaterdag 14 februari zijn de Leidse Universitaire Scriptieprijzen uitgereikt aan Annika Schmeding, Nathalie Brusgaard en Cristina Stefanescu. De prijzen zijn mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten Jaar 1957/1961.

De zeven faculteiten van de Universiteit Leiden droegen elk de beste scriptie van hun faculteit van het collegejaar 2013-2014 voor. Hieruit werden door de jury drie winnaars gekozen:

Eerste prijs (€ 3.000)

Annika Schmeding (Geesteswetenschappen), geboren in Duitsland, houdt zich al sinds 2009 bezig met vraagstukken van oorlog en vrede en met conflicten die hun oorsprong hebben in culturele misverstanden en verschillen. Tijdens haar bachelor Anthropologie aan de Freie Universität in Berlijn bracht zij een studiejaar door aan de Quaid-I-Azam University, Islamabad, Pakistan. Haar CV toont ruime werkervaring in projecten in binnen- en buitenland met sociale, culturele, journalistieke en humanitaire doeleinden.
Tijdens haar research master Middle Eastern Area Studies in Leiden deed zij een half jaar veldonderzoek in Afghanistan voor haar scriptie getiteld: “Who’s the real 'nomad' in Afghanistan? Socio-political status, legal rights and the differences between peripatetic and pastoral nomads“. Schmeding kreeg voor dit onderzoek subsidie uit het LUF Internationaal StudieFonds (LISF).

Een masterscriptie die gebaseerd is op maandenlang verblijf in een door oorlog geteisterd gebied is uniek. Ondanks de extreme omstandigheden komt zij tot belangrijke inzichten. Zij vergelijkt twee verschillende vormen van nomaden, één “erkend”, ondersteund en politiek vertegenwoordigd en de ander gemarginaliseerd, gestereotypeerd en op veel manieren buitengesloten. Schmeding wijst op een discrepantie in de definitie en erkenning van verschillende vormen van nomadendom, zowel politiek als academisch. Zij brengt een veronachtzaamde groep nomaden voor het voetlicht en wijst op de stereotyperende aannames over deze groep en de problematische consequenties daarvan. Daardoor neemt zij als wetenschapper – overigens niet alleen op basis van participerende observatie maar ook op basis van literatuurstudie – ook stelling in een politieke arena. En dat is, zoals de facultaire commissie Geesteswetenschappen al constateerde, moedig en lovenswaardig. De supervisor van deze scriptie was dr. Gabrielle van den Berg. Helaas kon Schmeding niet aanwezig zijn tijdens de uitreiking, maar zij stuurde achteraf haar dankwoord op. 

Tweede prijs (€ 2.000)

In de scriptie 'The Social Significance of Cattle in Bronze Age Northwestern Europe' van de Deense Nathalie Brusgaard (Archeologie) worden de functies van runderen in de bronstijd samenleving gereconstrueerd. In een uitgebreid onderzoek reconstrueerde zij het gebruik van runderen in de bronstijdsamenleving om zo de sociale betekenis van deze dieren te achterhalen. Aan de hand van drie bewijslijnen weet Brusgaard een overtuigend bewijs over te brengen. Deze scriptie valt op door theoretische diepgang en een knappe combinatie van methoden. Supervisor was professor Fokkens, die deze prestatie met het cijfer 10 beloonde. Ook Brusgaard kreeg tijdens haar studie subsidie uit het LUF Internationaal StudieFonds (LISF).

Derde prijs (€ 1.000)

De scriptie 'Role of CXCR4/CXCL12 axis in cancer cell proliferation, migration, invasion and metastasis formation in a zebrafish xenograft model' van de Roemeense Cristina Stefanescu (W&N) is gebaseerd op een 12 maanden durende onderzoeksstage in het lab van dr. Ewa Snaar-Jagalska, die haar waardeert als behorend tot de top 1-2% van de meer dan 1000 studenten die zij in de afgelopen 20 jaar voorbij heeft zien trekken. Zij deed onderzoek naar de rol van chemokine signaling in de ontwikkeling van tumoren. Zij bracht humane tumorcellen in de circulatie van zebravisembryo’s, die transparant zijn waardoor tumor-micro-omgeving interacties op celniveau met zeer hoge resolutie bestudeerd konden worden. 

De andere genomineerden waren:

Mark van Haaren LUMC
Ali Mohammad Rechtsgeleerdheid 
Matthew Monahan Campus Den Haag 
Elise Swart Sociale Wetenschappen
De genomineerden reflecteren dit jaar in sterke mate de veranderende samenstelling, diversiteit en mobiliteit van onze studentenpopulatie. Vijf van de zeven genomineerden zijn in het buitenland geboren. Vier van de zeven zijn vrouw. Vier deden hun bachelor in Leiden, de andere drie hebben een BA van een buitenlandse universiteit.

De jury heeft met interesse kennisgenomen van de originaliteit, het doorzettingsvermogen, de wetenschappelijke diepgang en de schrijfstijl van alle zeven genomineerden. In alle gevallen blijkt dat het scriptieonderwerp niet in het laatste jaar van de master uit de lucht is komen vallen. De scribenten hebben al jaren naar het onderwerp toegewerkt, hetgeen een diepgang heeft veroorzaakt die in een gemiddelde goede scriptie niet vaak wordt aangetroffen. Zij zijn niet voor niets allen de winnaars van hun facultaire verkiezing.

Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2015
1e prijs: studiegenote Willemijn Rijper neemt de prijs in ontvangst namens Annika Schmeding (Geesteswetenschappen)
1e prijs: studiegenote Willemijn Rijper neemt de prijs in ontvangst namens Annika Schmeding (Geesteswetenschappen)
De genomineerden genieten voorafgaand aan de uitreiking van de lunch in het restaurant van het KOGProf.dr. Willem van der Does, Minerva-reünisten 1957/1961 en prof.mr. Carel Stolker, Rector MagnificusAlle genomineerden, of hun vervanger, op het podium en de heer mr. R.C.M. Chorus die uitleg geeft over het  Fonds Minerva Reünisten Jaar 1957/1961De heer mr. R.C.M. Chorus
prof.mr. Carel Stolker, Rector Magnificus maakt de winnaar van de derde prijs bekend3e prijs: Cristina Stefanescu (Wiskunde & Natuurwetenschappen)2e prijs: scriptiebegeleider de heer Harry Fokkens neemt de prijs namens Nathalie Brusgaard in ontvangst
1e prijs: studiegenote Willemijn Rijper neemt de prijs in ontvangst namens Annika Schmeding (Geesteswetenschappen)