Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2016

Uitreiking Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2016

Op zaterdag 13 februari zijn de Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2016 uitgereikt aan Kaspar Pucek, Mariska Meijer en Paul Kozowyk. De prijzen zijn mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten Jaar 1957/1961/1965 dat ondergebracht is bij het Leids Universiteits Fonds.

De zeven faculteiten van de Universiteit Leiden droegen elk de beste scriptie van hun faculteit van het collegejaar 2014-2015 voor. Hieruit werden door de jury van de Leidse Universitaire Scriptieprijzen drie winnaars gekozen:

 

Eerste prijs: Kaspar Pucek

De eerste prijs (€ 3.000) werd gewonnen door Kaspar Pucek MA met zijn masterscriptie Institutions in transition: The Russian aluminium industry after communism. Pucek, tegenwoordig verbonden aan Princeton University, kon zelf niet aanwezig zijn bij de uitreiking. Zijn scriptie werd begeleid door dr. Catia Antunes en dr. Max Bader. Dr. Antunes nam namens hem de prijs in ontvangst en sprak ook een dankwoord uit.

Uit het juryrapport, over de scriptie van Kaspar Pucek:
Aan de hand van een studie van de Russische aluminiumindustrie sinds de val van het communisme wordt in deze scriptie geconcludeerd dat – in tegenstelling tot de bestaande theorievorming – Rusland niet op weg is naar een volwaardige markteconomie, maar een stabiele  patriomoniale tussenvorm heeft bereikt die parallel loopt aan de heropleving van politiek authoritaire structuren.

Dankwoord

Het belang  van informele instellingen is een aspect dat doorgaans over  het hoofd wordt gezien, maar in deze scriptie als cruciaal naar voor geschoven wordt. Deze klemtoon op  informele instellingen is ook van een brandende  actualiteit nu de wereld worstelt met de profileringsdrang van Vladimir Poetin en probeert  inzicht te  krijgen in de toekomstige koers van Rusland. 

In zijn conclusie bespreekt Kaspar Pucek de implicaties voor hoe economen en politicologen in de toekomst over de gefaalde  transitie naar een markteconomie zullen spreken. De kwaliteit van deze scriptie werd door de facultaire commissie ‘overweldigend’ genoemd.

Tweede prijs: Mariska Meijer en Paul Kozowyk

Op een gedeelde tweede plaats eindigden de scripties van Mariska Meijer en Paul Kozowyk.    

Mariska Meijer studeerde Biomedische Wetenschappen in Leiden. Met haar scriptie Weight cycling. Unravelling the mechanistic underpinnings won zij de (gedeelde) tweede prijs (€ 1.500). Zij voerde haar onderzoek uit in het Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel. Haar begeleider, professor Elinav, omschrijft haar als one of the wisest, hard working and intelligent master’s student I have encountered so far.  Meijer ontwikkelde een muismodel voor het bekende jojo-effect bij pogingen tot afvallen, en ontdekte een belangrijke rol voor de darm-microbiota als een regulator van obesitas. Een microbiota-gerichte behandeling zou daarom een belangrijk middel kunnen worden in de strijd tegen obesitas.

Tweede prijs Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2016

Paul Kozowyk volgde zijn bacheloropleiding aan de Universiteit Victoria, Canada, zijn master Archeologie in Leiden en inmiddels promoveert hij in Leiden. Met zijn masterscriptie Stuck in the middle with glue. Performance testing of Middle Palaeolithic and Middle Stone Age Adhesives. eindigt hij op de (gedeelde) tweede plaats en wint hij € 1.500.

De jury over de scriptie van Kozowyk:

De scriptie is een originele en zeer geslaagde poging om via een reeks experimenten small problems (lijmstoffen) in verband te brengen met large issues (technologie en omgevingskennis in prehistorie).

Genomineerden

Iedere faculteit heeft één scriptie voorgedragen voor de Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2016. Al deze scripties zijn al door een instituutscommissie gekozen als beste scriptie van het jaar en vervolgens door een facultaire commissie voorgedragen voor deze scriptieprijs. Genomineerd zijn is dus een grote eer.

De jury, bestaande uit de leden van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het Leids Universiteits Fonds (LUF) en twee reünisten van het Leids Studenten Corps jaar 1961, de heren dr. Han van Dop en prof.dr. Rob Erenstein, had de taak om uit deze uitzonderlijke inzendingen de meest briljante aan te wijzen.

De zeven genomineerden waren (in alfabetische volgorde):

Georgios Alachouzos (W&N; Leiden Institute of Chemistry)
Design and synthesis of a cannabinoid-based photoaffinity probe.
Merel van Beem (FSW, Pedagogiek)
Children's functioning in foster care versus other caregiving settings.
Paul Kozowyk (Archeologie)       
Stuck in the middle with glue. Performance testing of Middle Palaeolithic and Middle Stone Age Adhesives.
Mariska Meijer (LUMC, Biomedische Wetenschappen)
Weight cycling. Unravelling the mechanistic underpinnings
Kaspar Pucek (FGW, Geschiedenis)
Institutions in transition: The Russian aluminium industry after communism
Welmoet Wels (Rechten, Public International Law)
Dead body management in armed conflict: paradoxes in trying to do justice to the dead.
Janis Winter (CDH; Instituut Bestuurskunde) 
Botsende waarden in blauw. Een onderzoek naar de invloed van private waarden op waardenbotsingen bij besluitvorming door teamchefs van politie.

De prijzen werden uitgereikt tijdens de dies voor alumni op zaterdag 13 februari 2016 in het Kamerling Onnes Gebouw in Leiden.

Achtergrond Leidse Universitaire Scriptieprijzen

De Leidse Universitaire Scriptieprijzen werden voor het achtste jaar uitgereikt en bestaan sinds 2007. Toen hebben de Universiteit Leiden en het Leids Universiteits Fonds (LUF) deze scriptieprijzen ingesteld, op initiatief van reünisten van Minerva van het jaar 1957. Zij brachten 50 jaar na aankomst in Leiden ruim € 30.000 bijeen, met de bedoeling een aantal jaren achtereen een prijs uit te reiken voor de beste scriptie van het collegejaar. In 2011 hebben reünisten van het jaar 1961 het fonds aangevuld met ruim € 35.000. In 2015 hebben reünisten van het jaar 1965 het op zich genomen om het fonds aan te vullen zodat de Leidse Universitaire Scriptieprijzen uitgereikt kunnen blijven worden. Het Fonds Minerva Reünisten Jaar 1957/1961/1965 is ondergebracht bij het LUF.

Uitreiking Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2016
Professor Willem van der Does, voorzitter CWB LUF.jpg
Professor Willem van der Does, voorzitter CWB LUF
Professor Willem van der Does, voorzitter CWB LUF.jpgReunisten Minerva, die de prijzen mogelijk maakten.jpgHA2016021304875.jpgRector Magnificus Carel Stolker (rechts) spreekt de genomineerden (links) toe.jpg
Comitéleden met winnaars tweede prijs.jpgDr. Catia Antunes, scriptiebegeleider van Kaspar Pucek.jpgDr. Catia Antunes, scriptiebegeleider van Kaspar Pucek.jpgHA2016021304880.jpg
HA2016021304881.jpgHA2016021304882.jpgHA2016021304883.jpgPaul Kozowyk winnaar (gedeelde) tweede plaats.jpg
Mariska Meijer en Paul Kozowyk, winnaars tweede prijs.jpgMariska Meijer wint de (gedeelde) tweede prijs.jpg