Skip Navigation LinksHome Subsidies Algemene subsidievoorwaarden

Algemene subsidievoorwaarden congressen en studieverblijven

Hieronder vindt u het antwoord op belangrijke vragen over uw subsidieaanvraag. Mocht u overige vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Leids Universiteits Fonds (LUF) via 071-513 05 03 of info@luf.leidenuniv.nl. Studenten vinden het antwoord op veel van hun vragen via subsidies voor studenten

Veelgestelde vragen

Algemene voorwaarde

Het congres of studieverblijf waarvoor u subsidie aanvraagt, moet passen binnen een facultair erkend onderzoeksproject. De middelen van de faculteit of eenheden zijn hiervoor echter niet toereikend.

Terug naar boven

Aard subsidie

De toezeggingen van het LUF zijn altijd in de vorm van garantiesubsidies. Dat wil zeggen dat als de werkelijke kosten lager zijn dan de bijdrage die het LUF heeft toegezegd, er niet meer wordt uitgekeerd dan de werkelijke kosten.

Terug naar boven

Aanvraag en behandeling

Voor uw subsidieaanvraag maakt u gebruik van het aanvraagformulier congressen en studieverblijven (PDF). De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF neemt uitsluitend aanvragen in behandeling die op dit formulier worden ingediend en volledig ingevuld en ondertekend zijn. Promovendi maken voor hun begroting gebruik van het begrotingsformulier deelname buitenlands congres (Excel) of het begrotingsformulier studieverblijf (Excel). Dien uw aanvraag op tijd in, zodat de commissie de aanvraag kan behandelen voordat de activiteit plaatsvindt. De commissie vergadert meerdere keren per jaar. Actuele deadlines en vergaderdata vindt u in de agenda.

Terug naar boven

Hoe verloopt de procedure?

Uw aanvraag bestaat uit het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier congressen en studieverblijven (PDF) en alle bijbehorende bijlagen. Deze e-mail u naar cwb@LUF.leidenuniv.nl. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. U krijgt per e-mail een referentienummer, waarmee u twee werkdagen na de vergadering op de website van het LUF kunt zien of uw aanvraag is gehonoreerd.

Terug naar boven

Uitslag

Binnen drie weken na de vergadering krijgt u schriftelijk bericht over de uitslag. De uitslag verschijnt ook op de website: Uitslag laatste CWB-vergadering

Terug naar boven

Uitbetaling

U stuurt het LUF binnen drie maanden na afloop van de activiteit de rekening met behulp van het declaratieformulier congressen en studieverblijven (Excel). U tekent voor juistheid en rechtmatigheid van deze declaratie. Op basis van deze verantwoording krijgt u de garantiesubsidie uitgekeerd. Is uw financiële verslag niet binnen deze termijn ontvangen, dan ontvangt u geen subsidie.

Terug naar boven

Nadere toelichting

Het LUF is bevoegd om nadere toelichting van werkelijke uitgaven te vragen en om bij gebrek daaraan toegezegde uitkeringen niet te doen plaatsvinden of tot terugvordering over te gaan.

Terug naar boven

 

Vragen over subsidies?

Vragen over het aanvragen van subsidie bij het LUF kunt u stellen via 071-5130503 of cwb@luf.leidenuniv.nl.

Subsidies voor studenten

Studenten van de Universiteit Leiden kunnen bij het LUF verschillende subsidies aanvragen: CASSA-subsidie (voor studentenactiviteiten), LISF-subsidie (voor individuele buitenlandprojecten) en specifieke studentensubsidies vanuit enkele Fondsen op Naam.

Lees meer:
Subsidies voor studenten