Toekenningen 2013

In de subsidieronde van 2013 was er in totaal 221.000 euro beschikbaar. De volgende projecten zijn in 2013 gehonoreerd:

LUF-Gratama Stichting

Prof.dr. G.K. Miley (W&N)
Universe Awareness voor jonge kinderen in Rotterdam

Dr. R.J.H.M. van der Straaten (LUMC)
Patients with mutant KRAS colorectal cancer could be reconsidered for treatment with anti-EGFR drugs

E.M. Krouwel (LUMC)
Behoud van vruchtbaarheid na kanker behandeling

Prof.dr. N.O. Schiller (FGW)
Automatische tekstreductie bij real-time ondertiteling voor doven en slechthorenden.

Mr.dr. M.A.H. van der Woude & Prof.dr. J. van der Leun (FdR)
Beslissen aan de grens: Mobiel Toezicht Veiligheid als legitiem selectiemechanisme?

Dr. S. Biro (FSW)
Prenatal tobacco exposure and infant social cognition: a study with near-infrared spectroscopy

Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds

Dr. D.J.G. Braekmans
Regional Economy in the ancient Mediterranean

Dr. P.G.P. Meyboom
De Casa dei Grifi op de Palatijn te Rome

Dr. O.P. Nieuwenhuyse
Rescuing Tell Begum

Den Dulk-Moermans Fonds

Dr. A.B. te Pas
Een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar longfunctie monitoring gedurende reanimatie van extreem vroeggeboren babies bij de geboorte

Dr. J.G. van der Bom
Aspirine: 's ochtends of 's avonds?

Dr. B. Siegerink
Long term morbidity and mortality after myocardial infarction and ischaemic stroke in Young women: The RATIO-follow-up project

Nypels-Van der Zee Fonds

Prof.dr. C.A.M. Marijnen
Marker optimalisatie ten behoeve van brachytherapie 

Schim van der Loeff Fonds

Prof.dr.mr. P.R. Rodrigues
Het recht op gezinshereniging van buitenlandse ouders bij hun Nederlandse kind

Zie ook