Toekenningen 2017

Toegekende projectsubsidies 2017


FONDSEN EN CRITERIA
Het LUF beheert een aantal Fondsen op Naam, waarvoor jaarlijks een subsidieronde wordt georganiseerd. Deze fondsen subsidiëren vernieuwende wetenschappelijke projecten van onderzoekers van de Universiteit Leiden, vaak op een omschreven wetenschapsgebied. Het gaat om subsidies tot € 25.000. In totaal was in de 2017-subsidieronde € 346.000 beschikbaar. Van de 83 aanvragen konden 21 projecten worden toegekend.

Voor onderzoeksprojecten waren de criteria:

 • Vernieuwende, zelfstandige, in de tijd begrensde, projecten, waarvoor geen andere financieringsmogelijkheden aanwezig zijn;
 • Pilotprojecten ten dienste van toekomstige omvangrijker aanvragen bij NWO, ERC of andere fondsen.

Voor Onderwijsprojecten is het criterium dat deze moeten leiden tot structurele (meerjarige) innovaties of verbeteringen in wetenschappelijk onderwijs.

TOEKENNINGEN MAART 2017

Bakels Fonds voor natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de Archeologie (€ 5.000 beschikbaar);

 • De heer dr. A. Geurds: From Pots to Feasting, Monumental Architecture, and Communities: A Materials Approach to Clay Procurement Practices in Aguas Buenas, Chontales, Nicaragua (400 - 1522 CE)
 • Mevrouw dr. R. Schats: Medieval Malaria: Research into the biomolecular detection of malaria in human skeletal remains from archaeological contexts.

Byvanck Fonds voor archeologisch of kunsthistorisch onderzoek, bij voorkeur betreffende het Mediterrane gebied (€ 10.000 beschikbaar);

 • Mevrouw N. van de Beek, MA: Mastaba Documentatie Project
 • De heer dr. N.T.B. Staring: Corpus of Reliefs of the New Kingdom from the Memphite Necropolis, Egypt, c. 1539–1078 BCE
 • Mevrouw Dr. M.K. Termeer: Koloniale contacten: archeometrisch onderzoek naar variabiliteit in aardewerkconsumptie in de Romeinse kolonie Aesernia (Italië)

Den Dulk - Moermans Fonds voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gezondheid in brede zin (€ 50.000 beschikbaar);

 • De heer dr. R. Fronczek: Does the brain sleep? – A magnetic resonance study of the neural pathways of consciousness and the way sleep abnormalities influence vigilance.
 • Mevrouw dr. A.I.M. van Laarhoven: Unconscious attentional processing of itch: towards an innovative training

Elise Mathilde Fonds/LUF voor alle wetenschapsgebieden, (€ 125.000 beschikbaar)

 • Mevrouw dr. E. Aktar: Mom/Dad warned me about this person: Transmission of Stranger Anxiety From Parents to Children.
 • Mevrouw dr. C.P. Coomans: Dissecting the role of the central biological clock in the gut microbiome.
 • De heer dr. J.G.C. van Hasselt: Innovative dosing regimens to reduce antibiotic resistance development: an integrative experimental and computational pharmacology approach.
 • Mevrouw dr. E. Hoekzema: Multiparity and the effects of pregnancy on the human brain.
 • Mevrouw dr. E.M. Winter: Rational corticosteroid therapy: prevention of side effects on bone.
 • Mevrouw dr. S. Zijlstra: Interethnic Intelligence: Conflicts and Information Networks in the Seventeenth-Century Anglo-Dutch Atlantic.

Gratama Stichting/LUF voor alle wetenschapsgebieden, voorkeur voor projecten  met een maatschappelijke relevantie (€ 125.000 beschikbaar);

 • De heer dr. E.R. Boot: Whistleblowing and Civic Duty.
 • Mevrouw dr. M.G. Groeneveld en mevrouw dr. C.A.T. Kegel: Taalaanbod in de kinderopvang: Kwantiteit en kwaliteit.
 • De heer dr. T. Meijers, Msc: Who owes what to future generations?
 • Mevrouw dr. S. Rap: Vulnerable and unheard: Refugee children and their right to effective participation in asylum procedures.
 • Mevrouw prof. dr. ir. I. Smeets: Spraakverwarring tussen experts en leken - een pilotstudie naar jargon.
 • De heer dr. H. van Steenbergen: Stand up for your brain: The effect of posture on attention and economic decision-making.
 • Mevrouw dr. mr. S. van Wingerden: Schadetegemoetkoming aan nabestaanden van slachtoffers van dodelijke verkeersdelicten: Een onderzoek naar juridisch irrelevante factoren die samenhangen met beslissingen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Nypels van der Zee Fonds voor een wetenschappelijk project dat als doel heeft het ontwikkelen van nieuwe technologieën en/of het verbeteren van bestaande technologieën voor toepassing in de geneeskunde en ter bevordering van de gezondheidszorg (€ 25.000 beschikbaar);

 • Mevrouw dr. L.M.A. Ritsma: Capturing dormant cancer cells in vivo.

Schim van der Loeff Fonds voor een project op het gebied van internationaal recht, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de positie van vreemdelingen. Ook projecten op het gebied van nationaal en internationaal privaatrechtelijke regels betreffende vreemdelingen komen in aanmerking (€ 6.000 beschikbaar).

 • Geen toekenningen