LUF Chair

Tussen 2006 en 2009 zijn eenmalig drie LUF Chairs beschikbaar gesteld. Dit betreft een 0,3 aanstelling op een – nieuwe – reguliere leerstoel. Het LUF sponsort deze leerstoel voor een periode van vijf jaar op voorwaarde dat de faculteit deze leerstoel na die periode voortzet.

Mw. prof.mr.drs. M.R. Bruning werd in 2006 benoemd op de LUF Chair Jeugdrecht. Deze benoeming is inmiddels omgezet in een gewone aanstelling.

Mw. prof.dr. Nira Wickramasinghe is per 1 november 2009 bij de Faculteit der Geesteswetenschappen benoemd tot hoogleraar Modern South Asian Studies.