Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Aanvragen

Het doel van het Leids Universiteits Fonds (LUF) is het bevorderen van de bloei van de Universiteit Leiden. Dit doet het LUF onder meer door het verstrekken van subsidies voor wetenschappers en studenten van de Universiteit Leiden.

Springplank voor onderzoek

Eens per jaar worden er subsidies toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, deze zijn bedoeld voor jonge onderzoekers om ze vooruit te helpen in hun wetenschappelijke carrière. Daarnaast worden er gedurende het jaar subsidies verstrekt aan medewerkers en wetenschappers van de universiteit voor de organisatie congres of workshop en specifiek voor promovendi ook voor de deelname aan een buitenlands congres of een studieverblijf in het buitenlandEen deel van de subsidies komt uit zogenaamde Fondsen op Naam: fondsen met een specifieke bestemming.

Studenten met grote dromen en goede ideeën

Het LUF verleent ook subsidies aan studenten die in het kader van hun studie naar het buitenland gaan, dit kan zijn voor een onderzoek, stage of studie. Verder kunnen studenten ook voor vernieuwende studentenactiviteiten die ten goede komen aan een grotere groep studenten subsidie aanvragen. Onder de overige subsidies vallen bijvoorbeeld ondersteuning aan studenten met een lichamelijk beperking of onderzoek op het gebied van verpakking en milieu.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Klaartje Sluijs (Secretaris Doelbesteding) via CWB@LUF.leidenuniv.nl.

Naar subsidies voor

Deze website maakt gebruik van cookies.