Skip Navigation LinksHome Fondsen Algemeen Dr. C.L. van Steeden Fonds

Dr. C.L. van Steeden Fonds

Het C.L. van Steeden Fonds verstrekt subsidies voor studie en / of baanbrekend werk van geestelijke, wetenschappelijke en kunstzinnige aard.

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding (zie: Subsidies). Aanvragen in het kader van het Dr. C.L. van Steeden Fonds dienen te vallen binnen de termen van deze commissie (zie: Algemene subsidievoorwaarden).

 

 

Subsidies voor wetenschappers

Als wetenschapper verbonden aan de Universiteit Leiden kunt u bij het LUF subsidie aanvragen.
Lees meer: Subsidies