Skip Navigation LinksHome Fondsen Algemeen Gratama Stichting

Gratama Stichting

De Gratama Stichting is een in 1925 opgericht familiefonds dat projecten op het gebied van wetenschap en onderwijs met een maatschappelijke relevantie ondersteunt en stimuleert. Het fonds geeft eenmaal per jaar subsidie aan medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Hiertoe werkt de Stichting nauw samen met het Leids Universiteits Fonds. De subsidies variëren van minimaal € 5.000,- tot maximaal € 25.000,- per ingewilligde aanvraag.

Doel

Ondersteunen en stimuleren van projecten op het gebied van wetenschap en onderwijs met een maatschappelijke relevantie.

Aanvragen

De Gratama Stichting en het LUF stellen medewerkers van de Universiteit Leiden in de gelegenheid een subsidie aan te vragen voor een bijzonder wetenschappelijk project. 

Zie: Subsidies voor wetenschappelijke projecten

Een overzicht van projecten die in voorgaande jaren subsidie hebben ontvangen vindt u bij toekenningen.

Gratama Wetenschapsprijs

De Gratama Wetenschapsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschappers, verbonden aan de universiteiten van Leiden en Groningen.

 

Subsidies voor wetenschappers

Als wetenschapper verbonden aan de Universiteit Leiden kunt u bij het LUF subsidie aanvragen.
Lees meer: Subsidies

Research grants

Researchers attached to Leiden University can apply for a grant to support a research project. Research project grants are awarded once a year. This years' deadline was 8 January 2014.
Read more: Subsidies and grants

Gratama Wetenschapsprijs

De Gratama Wetenschapsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschappers, verbonden aan de universiteiten van Leiden en Groningen.