Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2017

Tijdens de dies voor alumni op 11 februari jl. zijn de jaarlijkse Leidse Universitaire Scriptieprijzen uitgereikt. Deze prijzen worden mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten Jaren 1957/1961/1965, dat is ondergebracht bij het Leids Universiteits Fonds (LUF). De Universiteit Leiden en het LUF zijn de Minerva reünisten van deze jaren zeer erkentelijk dat zij deze scriptieprijzen mogelijk maken. De voorgedragen scripties worden beoordeeld door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF. Dit jaar werd de commissie uitgebreid met de hoogleraren Van Roosmalen en Blussé van Oud Alblas, Minerva-reünisten uit 1965.

De winnaar van de Leidse Universitaire Scriptieprijs 2017 is Erik Kroon van de Faculteit der Archeologie. Hij deed innovatief onderzoek naar veranderingen in aardewerktechnologie. Een van zijn opmerkelijke conclusies is dat de gebruikte klei voor aardewerk in Zuid-Hollandse vindplaatsen van ver buiten Nederland komt. Dat betekent dat in het Neolitische tijdperk (dat begon rond 5.300 v. Chr.) aanmerkelijk meer uitwisseling tussen volken moet zijn geweest dan tot nu toe werd aangenomen. De scriptie, waarvan u hier een samenvatting vindt, is zeer prettig om te lezen met een helder opgebouwde argumentatie.

Erik Kroon 2

De tweede prijs is gewonnen door Coen Vos van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hij schreef een ambitieuze scriptie over de ideeën van Edgar Wind, een natuurkundige en kunsthistoricus. Diens denkbeelden over het verbonden zijn van de mens en zijn materiële omgeving werden door Vos ingekaderd in de ideeën van anderen. In de scriptie, waarvan u hier een samenvatting kunt lezen, zijn twee werelden samengebracht zoals dat zelden gebeurt.

Coen Vos

De derde prijs is gewonnen door Jouke Tegelaar van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Hazelhoff Centre for Financial Law. Zij koos de interessante vraagstelling ‘hoe nationale aansprakelijkheidsregimes zich verhouden tot de europeanisering van het financieel recht’. Tegelaar komt met scherpe maar ook genuanceerde conclusies, die wet- en regelgevers tot nadenken stemmen. Hier leest u de samenvatting van Tegelaar's scriptie.

Jouke Tegelaar

Naast de prijswinnaars waren nog drie genomineerden. Inge Bruijns van de Faculteit Governance and Global Affairs schreef een opvallende scriptie over de protestbereidheid van buurtbewoners tegen de terugkeer van ex-delinquenten in de wijk. Ross James Gildea van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zocht in zijn intrigerende scriptie naar de redenen waarom humanitaire kwesties al dan niet aandacht krijgen in de internationale politiek. Luc van Vught van de Faculteit der Geneeskunde/LUMC schreef een interessante scriptie over patiënt-specifieke oogmodellen om zo perifere oogheelkundige eigenschappen beter te kunnen onderzoeken.

Rector Magnificus Carel Stolker complimenteerde de zes genomineerden met hun bijzondere scriptie en onderstreepte de stimulerende werking die uitgaat van de Leidse Universitaire Scriptieprijzen. Winnaar Erik Kroon zei in zijn dankwoord dat de prijs voor hem een extra stimulans is voor zijn promotieonderzoek. Hij ontving uit handen van CWB-voorzitter Frits Koning een cheque van € 3.000. Coen Vos en Jouke Tegelaar ontvingen respectievelijk een bedrag van € 2.000 en € 1.000 uit het Fonds Minerva Reünisten Jaar 1957/1961/1965.

Uitreiking Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2017