Toekenningen 2014

In 2014 is in totaal € 239.576,- aan subsidies verdeeld over tien wetenschappelijke projecten van de Universiteit Leiden. Er is subsidie toegekend aan de volgende wetenschappers:

Byvanck Fonds

Dr. Bleda Düring
Cyprus in het Chalconthicum: Palloures en het ontstaan van sociale complexiteit

Den Dulk-Moermans Fonds

Dr. Henri H. Versteeg
Identificatie van genen en eiwitten aan de basis van kanker-geassocieerde trombose

Dr. Arjan B. te Pas
Propofol during Minimal Invasive Surfactant Evaluation study (ProMISE study)

Dr. Hermelijn H. Smits
Biomarkers for personalized vaccination: epigenetic changes in helminth-infected populations and responses to vaccines

Gratama Stichting en LUF

Dr. Carolina R. Jost and dr. Frank G.A. Faas
Virtual electron microscopy for teaching, sharing and annotating large electron microscopy data sets

Ilona C. Narayen
Pulse Oximetry Leiden Screening Study (POLS studie)

Prof.dr. Peter R. Rodrigues
Minderjarige vreemdelingen in de knel door mensenhandel. Een onderzoek naar vreemdelingrechtelijke oplossingen binnen de strafrechtelijke aanpak.

Dr. Lotte F. van Dillen
Aandacht voor smaak. De neuropsychologische mechanismen van smaakbeleving.

Dr. Anne Yaël Nossent
Biomarkers als voorspellers van wondgenezing na onderbeenamputaties bij patiënten met ernstig perifeer arterieel vaatlijden.

Nypels-Van der Zee Fonds

Prof.dr. Robert J.M. Klautz
Communicatie in de hartchirurgie