Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Onderzoek naar biomarkers voor vroegere diagnose lepra

Prof. dr. Annemieke Geluk heeft met haar team onderzoek gedaan naar mogelijk biomarkers om een gebruiksvriendelijke, niet invasieve test te ontwikkelen waarmee een vroege diagnose of een voorspelling voor leprareacties kan worden gedaan.

Groot gezondheidsprobleem

Lepra is een infectieziekte, veroorzaakt door besmetting met de bacterie Mycobocterium leprae, die vaak leidt tot ernstige, levenslange handicaps. Geluk: "Het is nog altijd een groot gezondheids-probleem in Brazilië, Bangladesh, India, Indonesië en Nepal. Behandeling van lepra is mogelijk met een mix van antibiotica. Echter, een probleem van deze behandeling is juist weer een verhoogde kans op leprareacties, episodes van plotseling sterk verhoogde afweer. Patiënten met reacties hebben een sterk verhoogde kans op zenuwschade, de belangrijkste complicatie bij lepra." 

Er bestaat op het moment geen laboratorium test waarmee men deze reacties in een vroeg stadium kan voorspellen om zodoende weefselschade te beperken. Aangezien klinieken in gebieden waar lepra voorkomt veelal niet beschikken over high-tech apparatuur, moeten diagnostische testen voor detectie van leprareacties gebruikersvriendelijk zijn en geschikt voor niet invasieve samples zoals urine in plaats van bloed.

Verzamelen van samples

Om een gebruikersvriendelijke test te ontwikkelen om leprareacties te diagnosticeren, heeft Annemieke Geluk met haar team  urine samples van lepra patienten (en gezonde personen) in Bangladesh en Nepal onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde biomarkers op drie verschillende tijdstippen: voordat er klinische tekenen van reacties zijn, op moment van diagnose van reactie en na behandeling ervan.

Stoffen waarvan de concentratie duidelijk verschilt tussen patiënten en gezonde personen of tussen de verschillende tijdspunten zouden gebruikt kunnen worden in een gebruikersvriendelijke test (soort zwangerschapstest) om patiënten te monitoren en tijdig symptomen van reacties te detecteren om permanente zenuwschade te voorkomen.

Biomarkers voor gebruikersvriendelijke test gevonden

In deze studie zijn stoffen gevonden die gebruikt kunnen worden als biomarkers voor diagnose van lepra en voor het monitoren van de effectiviteit van behandeling van leprareacties. Geluk: "Het resultaat zal bijdragen aan verdere ontwikkeling van onze gebruiksvriendelijke test in het veld te gebruiken voor vroegtijdige diagnose van lepra en het bepalen van de efficiëntie van behandeling van lepra reacties. Dit zal helpen om de met lepra-geassocieerde zenuwbeschadiging en daaropvolgende levenslange handicaps te verminderen." 

Deze website maakt gebruik van cookies.