Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Dela-studenten geven het stokje door

Met het nieuwe academische jaar in zicht, was het tijd voor een jaarlijks terugkerende gebeurtenis: het moment dat de afstuderende Dela-studenten kennismaken met de nieuwe lichting beursstudenten én de schenkers. Het werd een mooie en gedenkwaardige middag in het Pakhuis aan de Doelensteeg.

De beursstudenten van het academische jaar 2017-2018 – Roberta Mgidlana en Wandile Madalane – studeerden deze dag, maandag 27 augustus, ook officieel af aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden met een advanced master International Children’s Rights. Zij zetten vol trots hun handtekening in het bekende Zweetkamertje van het Academiegebouw. Zonder een studie- en verblijfsbeurs van stichting Dela zou het voor deze getalenteerde jonge mensen uit Zuid-Afrika niet mogelijk zijn geweest in Nederland te studeren. 

Met veel plezier delen zij dan ook hun ervaringen en opgedane kennis met de nieuwe lichting beursstudenten: Nicole Bakker en Bianca Dyers. Tijdens een gezamenlijke lunch droegen zij symbolisch het stokje over. Uiteraard was de stichting Dela – die dit alles mogelijk maakt – goed vertegenwoordigd. Twee bestuursleden, de heer Den Butter en mevrouw Boon, schoven deze middag aan voor een smakelijke lunch en waren erg benieuwd hoe Roberta en Wandile hun tijd in Leiden hebben beleefd. 

Van links naar rechts: Roberta Mgidlana, de heer Den Butter, mevrouw Boon, Wandile Madalane, Bianca Dyers, Nicole Bakker en Juliette Nieuwland (Senior Development Manager bij het LUF)

Waarom zijn deze studenten zo belangrijk voor hun land van herkomst? En waarom is Leiden nu juist dé plek voor hen om te studeren? Hoogleraar Kinderrechten prof.dr. Ton Liefaard legt uit: ‘Er zijn wereldwijd nog zo veel kinderen verstoken van hun rechten. Wij willen in Leiden een nieuwe generatie academisch geschoolde professionals opleiden om daar iets aan te veranderen'. 

"Kinderrechten zijn relatief “jong”. In Leiden willen we de wetenschappelijke kennis hierover vergroten"

Internationaal kenniscentrum

De advanced master International Children’s Rights stelt internationale kinderrechten centraal en biedt kennis en vaardigheden ten aanzien van de doorwerking van kinderrechten op regionaal en nationaal niveau. Studenten worden in staat gestelt de opgedane kennis toe te passen in concrete situaties, in de specifieke context van de landen waar zij vandaan komen. Liefaard: ‘Kinderrechten zijn relatief “jong”. In Leiden willen we de wetenschappelijke kennis hierover vergroten, om uiteindelijk de positie van kinderen wereldwijd te verbeteren. In korte tijd is Leiden uitgegroeid tot internationaal kenniscentrum op het gebied van kinderrechten.'

Prof.mr. Liefaard zet zich in om meer studenten naar Leiden te krijgen. ‘Wij willen ons bestaande beurzenprogramma uitbreiden, om nog meer geografische spreiding te hebben en daarmee wereldwijd meer impact. We hebben al studenten uit Japan, Jordanië en dus ook Zuid-Afrika. Maar er zijn nog genoeg andere landen waar kinderrechten meer aandacht verdienen en waar studeren niet vanzelfsprekend is. Ook die studenten willen we bereiken.'

Deze website maakt gebruik van cookies.