Leids Universiteits Fonds.

nl en

Eline Danker nieuwe directeur Leids Universiteits Fonds

Het bestuur van het Leids Universiteits Fonds (LUF) heeft Eline Danker benoemd als nieuwe directeur per 7 januari 2019. Eline Danker is op dit moment Hoofd Fondsenwerving & Relatiebeheer bij Nationale Opera & Ballet. Daarvoor was zij Hoofd Business Development bij EYE Film Instituut Nederland.

Eline Danker

Na haar studie Franse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam bekleedde zij jarenlang commerciële functies binnen het bedrijfsleven voor onder andere de Walt Disney Company en als commercieel directeur bij Stage Entertainment.

Samenwerking met de universiteit

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen het LUF  en de Universiteit Leiden verder geïntensiveerd. Hierdoor kan door het LUF onder andere maximaal gebruik worden gemaakt van de expertise en slagkracht van de universiteit op het gebied van communicatie en evenementorganisatie. Dit geeft het LUF de ruimte zich meer te richten op de kerntaak van fondsenwerving. De ervaring van Eline Danker zal het LUF goed van pas komen bij de ambitie om de fondsenwerving verder te professionaliseren en de betrokkenheid van begunstigers bij het LUF en de universiteit te vergroten.

Lilian Visscher, Directeur Alumnirelaties en Fondsenwerving van de universiteit én de afgelopen anderhalf jaar interim directeur van het LUF, zal verantwoordelijk blijven voor de marketing, communicatie en evenementen van het fonds. Samen met Eline Danker en de rest van het team zal zij de verdere ontwikkeling van het LUF gestalte geven.

Sinds 1890 zet het Leids Universiteits Fonds zich in om de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs aan de universiteit hoog te houden en te verbeteren. Zo verstrekt het fonds subsidies aan projecten van faculteiten en wetenschappers, en worden bijzondere leerstoelen gefinancierd. Maar ook studenten doen een beroep op het LUF voor activiteiten die hun studie meerwaarde geven. Daarnaast is het LUF actief om alumni betrokken te houden bij de universiteit.

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met Roderik van Grieken, lid van het Dagelijks Bestuur, via 06 150 977 73.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie