Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

‘In de herfst van mijn leven doe ik graag iets terug’

Jaarlijks ontvangt het LUF vele giften van betrokken Leidse alumni. Nalaten via een erfstelling of legaat behoort ook tot de mogelijkheden om het LUF – en daarmee de universiteit – te steunen. Dit gebeurt nog veel te weinig, vindt oud-politicus Laurens Jan Brinkhorst, daarom doet hij een dringend beroep op zijn jaargenoten.

De oud-politicus van D66 bladert in zijn tuin door een almanak van Minerva uit 1955 die we hebben meegenomen. ‘Kijk, hier sta ik,’ roept de emeritus hoogleraar verheugd. ‘Wat enig.’ Brinkhorst bladert verder en komt dan ook de naam van zijn vrouw tegen. Ze leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd in Leiden. Een periode die Brinkhorst omschrijft als ‘bijzonder inspirerend’. Nu hij in de herfst van zijn leven is, wil hij graag iets terug doen. Sterker, hij roept daar ook zijn jaargenoten toe op. ‘Ik zou als ik het LUF was alle alumni van boven de 75 aanschrijven en vragen na te denken over legaten. Onder een dergelijke oproep wil ik best mijn handtekening zetten.’

Amerikaanse traditie

‘Geld nalaten aan je universiteit is in Amerika heel gebruikelijk. Wij kennen die traditie in Nederland minder. Dat is jammer. Zelf ben ik 81. Misschien dat ik nog tien jaar leef, hooguit 15 jaar, maar rond de tachtig begint toch de afbraak. Toevallig gisteren nog kreeg ik een mailtje van mijn oude universiteit in Amerika. Na mijn afstuderen in Leiden heb ik een beurs gekregen voor de universiteit van Columbia in New York. Eens per half jaar mailen ze me: of ik geld wil doneren. Ik schrijf dan altijd terug dat ik zeer erkentelijk ben voor mijn studietijd, maar dat de universiteit in Leiden het harder nodig heeft. Dus geef ik aan het LUF. Ik ben al jaren Sleuteldrager, mijn vrouw ook. Nu overwegen we om ook een legaat op te nemen in ons testament. Mede dankzij mijn studie heb ik carrière kunnen maken.’

"‘Geld nalaten aan je universiteit is in Amerika heel gebruikelijk. Wij kennen die traditie in Nederland minder. "

‘De ontgroening herinner ik me nog goed. Ik was 17 toen ik in Leiden ging studeren en ben ontgroend door jongens die de politionele acties in Indonesië hadden meegemaakt. Dat waren heel harde jongens. Dat kun je je nu nauwelijks meer voorstellen, maar het geeft wel een reuze band.’ 

Nalaten aan de universiteit

Brinkhorst spreekt zijn jaargenoten van Minerva nog geregeld, al wordt de club kleiner. De meesten doneren al jaren aan het LUF. ‘Misschien moet ik het eens met ze hebben over wat we willen nalaten aan de universiteit. De gebruikelijke gesprekken over pijntjes en de kleinkinderen zijn immers een keer afgerond. Ik ben heel serieus: de studenten van nu geven vorm aan de samenleving van de toekomst. Dus wie net als ik veel te danken heeft aan zijn studie en de ruimte heeft, zou ik willen oproepen bij te dragen aan de continuïteit van onderwijs en onderzoek. Nu én na je overlijden.’

Overweegt u een schenking aan het LUF of overweegt u om het LUF op te nemen in uw testament, neemt u dan voor meer informatie contact op met Juliette Nieuwland via 071 527 3327 of j.m.m.nieuwland@LUF.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.