Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Toekenningen projectsubsidies 2018

Eens per jaar worden door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF subsidies toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten.

De middelen zijn afkomstig uit de Fondsen op Naam van het Leids Universiteits Fonds en vanuit de samenwerking van het LUF met de Gratama Stichting, de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere instellingen.

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF heeft in haar vergadering van maart 2018 105 aanvragen besproken. In totaal werd voor een bedrag van € 2,1 miljoen aangevraagd, terwijl de budgetten van de Fondsen op Naam optelden tot € 581.200. Alle aanvragen zijn beoordeeld op een aantal criteria, waaronder het vernieuwende karakter van het project, de probleemstelling, het cv van de aanvrager, de methodologie, de gepresenteerde begroting en de maatschappelijke relevantie. Mede op basis van de beschikbare middelen en voor een deel van de aanvragen het oordeel van externe stichtingen konden 31 aanvragen worden gehonoreerd (30%) voor een totaalbedrag van € 552.288, terwijl 74 projecten moesten worden afgewezen. 

Toekenningen per fonds

Bakels Fonds voor natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de archeologie

 • Mevrouw Dr. Sarah A. Schrader (Archeologie), Stressed Out: An Analysis of Archaeological Hair Cortisol, € 5.000

Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds voor onderzoek betreffende de klassieke Oudheid op het snijvlak van archeologie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen

 • Mevrouw Dr. Marike van Aerde (Archeologie), The Buddha and the Silk Roads, € 2.890
 • De heer Dr. Miko Flohr (Geesteswetenschappen), An unequal city? Houses, Wealth and Poverty in Roman Paestum, € 5.070
 • De heer Lennart Wouter Kruijer MA (Archeologie), Itinerant semantics in Late Hellenistic Samosata: the impact of global objects, € 4.500
 • Mevrouw S.M. (Suzan) van de Velde MA (Archeologie), Moving Statues. The introduction and impact of Greek statuary in Republican Rome, € 2.010

Den Dulk-Moermans Fonds voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid in brede zin

 • Mevrouw Rachel Knevel, MD PhD Geneeskunde/LUMC), G-Prob: A novel tool for early precision medicine through genetic profiling in patients with synovitis, € 25.000
 • De heer Dr. Konda Babu Kurakula (Geneeskunde /LUMC), Sex hormone paradox in pulmonary arterial hypertension: Why females are susceptible?, € 25.000
 • Mevrouw Dr. A.A. Ramkisoensing Geneeskunde/LUMC), Cardiomyogenic differentiation in pathological microenvironments: How host tissue affects guest cells, € 25.000
 • Mevrouw Dr. Jutte J.C. de Vries (Geneeskunde/LUMC), Een nieuwe brede benadering van diagnostiek naar hersenontsteking, € 24.150

Elise Mathilde Fonds/LUF voor alle wetenschapsgebieden

 • De heer Roberto Arciero, MA (Archeologie), lrrigating the Murghab inner delta in Turkmenistan and the emergence of the Oxus Civilization, € 5.000
 • Mevrouw Dr. Mariëtte Boon (Geneeskunde/LUMC), Towards a new gold standard to quantify brown fat activity in humans, € 25.000
 • Mevrouw Prof.dr. Mirjam de Bruijn (Geesteswetenschappen), Integrating digital realities in academic education: Pilot Digital Skills hub for African Studies, € 24.750
 • De heer Dr. Max J. van Duijn (Wiskunde & Natuurwetenschappen), Een sprekend verhaal: pilotstudie naar de ontwikkeling van kinderen als verhalenvertellers en gedachtenlezers, € 24.167
 • Mevrouw Dr. Diana van den Heuvel (Geneeskunde/LUMC), Understanding the role of the PAF1 complex in transcription restart after DNA damage repair, € 25.000
 • Mevrouw Dr. Rachel Schats (Archeologie), Mapping Medieval Malaria. A multidisciplinary study of malaria in human skeletal remains, € 9.800
 • De heer Dr. P.A.F. (Peter) Verhaar (Geesteswetenschappen), Duurzame toegang tot boekhistorische data, € 11.190

Gratama Stichting/LUF voor alle wetenschapsgebieden, bij voorkeur projecten met maatschappelijke relevantie

 • Mevrouw Dr. Janne van Doorn (Rechtsgeleerdheid), Naar een beter geïnformeerd algemeen publiek: een gebrek aan informatie over schadevergoeding aan slachtoffers als verklaring voor de punitiviteitskloof, € 10.890
 • Mevrouw Dr. C. (Carola) J.A. van Eijk (Governance & Global Affairs), Waarde productie of vernietiging? Conflicterende belangen in coproductie, € 12.265
 • De heer Jörg Gross, PhD (Sociale Wetenschappen), How (in)dependence shapes individualism, cooperation, and the provision of public goods, € 25.000
 • Mevrouw Dr. Gisela Hirschmann en Dr. Niels van Doesum (Sociale Wetenschappen), Playing with the enemy. The impact of collaborative musical performance as arts-based peacebuilding, € 24.981
 • Mevrouw Dr. Verena Ly (Sociale Wetenschappen), Challenge versus threat: Changing mastery and control to foster resilience, € 20.631
 • Mevrouw Dr. Honorata Mazepus (Governance & Global Affairs), How Do Citizens Reason About Mass Violence in Distant Communities?, € 9.000
 • Mevrouw Dr. Marret K. Noordewier (Sociale Wetenschappen), How to prevent disengagement in complex problem-solving tasks, € 23.775
 • De heer Dr. Andrei Poama (Governance & Global Affairs), Do Disadvantaged Offenders Deserve to be Punished? An Experimental Study of the Relation between Retributive and Distributive Desert, € 9.000
 • Mevrouw Drs. Fatemeh (Simin) Tabassi Mofrad (Sociale Wetenschappen), Mapping Sex-by-genotype Interactions in Brain Functions: Connectivity between Polymorphisms of Dopamine Related Genes and Sexual Dimorphism in Cognitive Flexibility and Inhibition, € 25.000
 • De heer Dr. Vineet Thakur (Geesteswetenschappen), The Liberal Internationalism of V.S. Srinivasa Sastri, € 5.700
 • De heer Dr. Joris van der Voet en mw. dr. Petra E.A. van den Bekerom (Governance & Global Affairs), Co-production in public services: Does involving citizens help or harm performance?, € 12.694

Dr. F.F. Hofman Fonds voor onderzoek m.b.t. maag- en darmgeneeskunde met accent op onderwijs

 • Geen aanvragen

Mulder-Hamelers Fonds voor onderzoek op het gebied van endocrinologie

 • Mevrouw Dr. Yanan Wang (Geneeskunde/LUMC), Short-chain fatty acids as a novel tool to treat cardiometabolic disorders: a key role of gut microbiota?, € 24.825

Nypels van der Zee Fonds ter ontwikkeling en verbetering van technologieën in de geneeskunde

 • De heer Dr. Noel F.C.C. de Miranda (Geneeskunde/LUMC), A novel genetic test for predicting the success of cancer immunotherapy, € 25.000

Fonds voor Romeinse Archeologie voor onderzoek naar Romeinse archeologie (1e eeuw vChr - 5e eeuw nChr)

 • De heer Dr. Ir. M.J. (Mark) Driessen (Archeologie), Analyse van touwresten uit de Romeinse haven te Velsen, € 5.000

Schim van der Loeff Fonds voor de studie van het internationaal recht, met name met betrekking tot de positie van vreemdelingen.

 • Geen toekenningen

Stichting Verpakking en Milieu/LUF voor projecten op het gebied van verpakking en milieu

Deze website maakt gebruik van cookies.