Leids Universiteits Fonds.

nl en

Aangepaste LUF-subsidievoorwaarden vanwege het coronavirus

Het LUF heeft de volgende maatregelen genomen met betrekking tot zijn subsidiebeleid als gevolg van de coronacrisis.

1.     Studenten en onderzoekers die vroegtijdig huiswaarts keren van een buitenlands verblijf waarvoor een LUF-subsidie is verstrekt, kunnen alsnog aanspraak maken op hun subsidie na het indienen van de gebruikelijke eindverantwoording.
2.    Toegekende subsidies blijven staan wanneer voor een uitgestelde reis of activiteit een nieuwe datum wordt vastgesteld die uiterlijk in 2021 ligt. Zo niet, dan komt de aanvraag te vervallen en kan men op enig moment een nieuwe aanvraag indienen.
3.    Nieuwe subsidieaanvragen worden vanaf 20 maart 2020 alleen in behandeling genomen als de studiereis, het congresbezoek of andere activiteit rekening houdt met de beperkende overheidsmaatregelen – in het geval van een reis ook die van het land van bestemming – en de maatregelen van de universiteit.
4.    Het LUF draagt bij wijze van coulance naar rato bij aan eventuele annuleringskosten voor activiteiten waarvoor het LUF voor 12 maart 2020 een subsidie heeft toegekend.

Als er vragen rijzen, kan worden gemaild naar het secretariaat van de van toepassing zijnde doelbestedingscommissie: cassa@luf.leidenuniv.nl, cwb@luf.leidenuniv.nl, lisf@luf.leidenuniv.nl. Het LUF wenst eenieder veel sterkte in deze roerige tijden.

Update 14 september 2020

Deze website maakt gebruik van cookies.