Leiden University Fund.

nl en

In herinnering: mr. ir. Leendert Barendregt

Met groot verdriet namen wij kennis van het overlijden van de heer mr. ir. Leendert Barendregt. De heer Barendregt was alumnus van de Universiteit Leiden en schenker van het Leids Universiteits Fonds.

De warme band die de heer Barendregt had met de Universiteit Leiden en het Leids Universiteits Fonds heeft veel voor ons betekend. We zullen hem herinneren als betrokken schenker van het Mr. ir. Deisz Barendregt Fonds, dat belangrijk onderzoek en publicaties op het gebied van zee-, waterstaats- en bouwrecht steunt aan de Faculteit der Rechten van de Universiteit Leiden. Zoals het onderzoek van prof.mr. Egbert Koops op het gebied van het recht van abandon in het Rooms-Hollandse zeerecht waarover hij de heer Barendregt nog graag had willen vertellen. 

Wij zijn heel dankbaar voor alle manieren waarop de heer Barendregt zich heeft ingezet en heeft bijgedragen aan de Leidse wetenschap. We zullen er zorg voor dragen dat zijn gedachtengoed in stand wordt gehouden middels zijn fonds. 

Namens het bestuur, alle medewerkers van het Leids Universiteits Fonds, en vooral namens de onderzoekers die door de heer Barendregt ondersteund worden en werden, wensen wij de nabestaanden heel veel sterkte de komende tijd.

Deze website maakt gebruik van cookies.