Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Elise Swart ontvangt subsidie om leesbegrip te gaan verbeteren

Pedagoog Elise Swart ontvangt een subsidie van het Stichting Elise Mathilde Fonds en het Leids Universiteits Fonds om systematisch het effect van verschillende typen feedback op leesbegrip te onderzoeken. Feedback kan namelijk een effectieve instructiemethode zijn, maar de effectiviteit ervan hangt sterk af van de wijze waarop die feedback is vormgegeven.

Leesbegrip is van essentieel belang voor onderwijssucces. Het aantal kinderen met leesproblemen stijgt echter al jaren. Van de 15-jarigen in Nederland haalt 24% niet het basale niveau dat nodig is om te kunnen leren van teksten. De noodzaak voor het ontwikkelen van kennis over effectieve instructiemethoden om leesbegrip te verbeteren is dus onmiskenbaar. Het gaat om instructiemethoden om zowel tekstbegrip, ofwel het leren van teksten, te ondersteunen als om leerlingen begripsvaardigheden aan te leren die zij kunnen inzetten bij het lezen van nieuwe teksten. 

De verwachte resultaten van het onderzoek bieden praktische handvatten voor instructie om begrijpend leesproblemen op te lossen en helpen te voorkomen.

Elise Swart werkt als universitair docent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in juni 2021 aan de Universiteit Leiden met haar dissertatie “Mind the reading mind: a multifaceted and methodologically diverse approach to investigating the role of attentional control and feedback in reading comprehension”. 

Lees meer over Elise Swart ››

Kijken naar effectiviteit

Het onderzoeksproject van Elise Swart is een eerste, unieke, aanzet om systematisch het effect van verschillende typen feedback - qua timing en omvang van de feedback - op leesbegrip te onderzoeken. Daarbij kijkt ze naar de effectiviteit voor zowel het ondersteunen van het begrip van een tekst als voor het aanleren van algemene begripsvaardigheden die ingezet kunnen worden bij het lezen van nieuwe teksten.

De verwachte resultaten bieden praktische handvatten voor het vormgeven van instructie ter preventie en remediëring van begrijpend leesproblemen. Het project sluit aan bij de toenemende behoefte aan evidence-based instructiemethoden voor het leesonderwijs en vormt een startpunt voor de ontwikkeling van een onderzoekslijn gericht op korte- en langetermijneffecten van feedback op leesbegrip.

Stichting Elise Mathilde Fonds

De Stichting Elise Mathilde Fonds is een in 1941 opgericht familiefonds van de familie van Beuningen-Brain dat zich heeft verbonden aan het LUF en in 2016 een gift ter beschikking gesteld voor subsidies voor wetenschappelijke projecten van de Universiteit Leiden. Meer informatie over fondsen op naam vindt u hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.