Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

In herinnering: mr. Jan Joost van Enter

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de heer mr. J.J. van Enter, alumnus Rechten van de Universiteit Leiden en Officier in de Orde van Oranje-Nassau, op 2 mei 2022. De heer Van Enter was schenker van het Leids Universiteits Fonds en had een fonds op naam: het Mr. J.J. van Enter ‘Pro Universitate’ Fonds.

We zullen ons de heer Van Enter herinneren als betrokken schenker met een grote toewijding voor de wetenschap in de breedste zin van het woord. Vanuit het fonds werd en wordt bijgedragen aan de wetenschap in de vorm van studiebeurzen voor studenten en promovendi, studiereizen in verband met proefschriften en de verwerving van wetenschappelijke werken en manuscripten van waarde, die van belang zijn voor de universiteitsbibliotheek. Met steun uit het Mr. J.J. van Enter ‘Pro Universitate’ fonds op naam werden studenten van verschillende studies binnen alfa-, gamma- en bètawetenschappen geholpen hun ambities waar te maken. Zo vertrokken er dit jaar al onderzoekers naar Oslo, Oxford en Melbourne voor een studieverblijf.

Wij zijn ontzettend dankbaar voor de bijzondere bijdrage die de heer Van Enter heeft gedaan aan menig Leids student, onderzoeker en de Leidse wetenschap in het algemeen. Namens het bestuur en alle medewerkers van het Leids Universiteits Fonds wensen wij de nabestaanden veel sterkte de komende tijd.

Deze website maakt gebruik van cookies.