Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Nieuw fonds maakt cruciaal onderzoek naar criminaliteit onder jongeren mogelijk

Vorig jaar november trad André van der Laan aan als bijzonder hoogleraar Jeugd- en Adolescentencriminaliteit. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), het kennisinstituut voor de rechtsstaat, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met een pennenstreek bekrachtigde Gerty Lensvelt-Mulders, directeur van het WODC, vandaag de instelling van een fonds op naam bij het LUF waarmee een nieuwe stap wordt gezet in de samenwerking tussen de overheid, de academie én de sociale partners.

De leerstoel richt zich op het duiden en verklaren van ontwikkelingen in de criminaliteit door jeugdigen en adolescenten. Ook gaat Van der Laan kritisch kijken naar de werking en resultaten van (buiten)strafrechtelijke aanpakken gericht op deze doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Halt-interventies. De doelstelling van het nieuwe fonds op naam –het Fonds ter bestudering van jeugd- en adolescentencriminaliteit  maakt aanvullend onderzoek mogelijk.

Samen met het WODC kan de universiteit nu haar onderzoek en onderwijs op het terrein van jeugd- en adolescentencriminaliteit versterken en ontwikkelen en zo een bijdrage leveren aan betere wetgeving, beleid en interventies. Als we jongeren een veilige leefomgeving willen bieden, is het immers van cruciaal belang dat we duidelijk in kaart brengen wat de bedoelde (en onbedoelde) gevolgen zijn van veranderend beleid en regelgeving. 

Brug tussen beleid en wetenschap verstevigen

Bij de bijeenkomst vertegenwoordigde professor Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur, de universiteit. Zij benadrukte dat de Universiteit Leiden 'groot belang hecht aan samenwerking met partners in het maatschappelijke veld. De bundeling van krachten met het WODC, waarbij we kennis en inzichten delen rondom het complexe vraagstuk jeugd- en adolescentencriminaliteit, leidt tot nieuwe inzichten die hopelijk de zienswijze en aanpak van dit vraagstuk zullen verrijken.'

Het LUF is zeer verheugd over de samenwerking en wenst professor Van der Laan alle succes toe. 

Denkt u erover zelf een fonds op naam in te stellen of een bijdrage te doen aan een bestaand fonds? Meer informatie vindt u op deze pagina. Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met Eliane Cohen via e.c.cohen@luf.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.