Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

In Nederland

Beyond science and art - de rol van intuïtie

Spreker: prof.dr. Andrea Evers

Datum Donderdag 24 november
Locatie Volkshotel (Zaal 'Riet'), Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam Route
Aanvang 19.30 uur (inloop)
20.00 uur (begin bijeenkomst, met lezing door prof.dr. Andrea Evers)
Kosten 15,- euro per persoon
Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Beyond science and art -  de rol van intuïtie

“Albert Einstein zei eens dat de intuïtieve geest een heilig geschenk en de rationele geest een trouwe dienaar is. We hebben een samenleving gecreëerd die de dienaar eert en het geschenk is vergeten.” Bob Samples (1976)

Door toenemende technologische mogelijkheden en complexiteit van maatschappelijke problemen (bijv. toenemende chronische ziekten in de zorg met complexe problemen), worden samenlevingen geconfronteerd met steeds meer problemen van hoge (sociale) complexiteit, onbeheersbaarheid en onvoorspelbaarheid. Om deze uitdagingen aan te gaan, worden concepten als intuïtie (d.w.z. het vermogen om kennis te verwerven zonder toevlucht te nemen tot bewust redeneren) steeds meer erkend. Intuïtie is als zodanig echter nog steeds onderbelicht in wetenschappelijk onderzoek. Ook het interdisciplinaire perspectief is hierbij van belang, waarbij bijvoorbeeld artistieke en wetenschappelijke benaderingen worden geïntegreerd. Kunst kan bijvoorbeeld onderzoekers inspireren om vanuit onverwachte, niet-rationele hoeken te kijken, onderzoekers kunnen kunstenaars inspireren om hun artistieke praktijken verder te ontwikkelen. Samen kunnen ze bijdragen aan een dieper begrip van de verschillende niveaus van intuïtie vanuit filosofische, psychologische, neurobiologische of systemische perspectieven. Al deze perspectieven kunnen uiteindelijk essentieel zijn om het concept van intuïtie naar een volgend niveau van begrip te brengen. In deze lezing wordt intuïtie ontrafeld aan de hand van (impliciete) positieve en negatieve verwachtingen en op basis van onderzoek op het gebied van placebo-effecten.

Biografie

Andrea Evers is hoogleraar gezondheidspsychologie en wetenschappelijk directeur van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Tevens is zij als Medical Delta hoogleraar Healthy Society verbonden aan de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Ze promoveerde in 2003 aan de Radboud Universiteit (cum laude). In 2011 werd ze benoemd als hoogleraar psychobiologie van somatische aandoeningen aan de Radboud Universiteit, in 2013 werd ze hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en in 2020 werd ze benoemd als Medical Delta hoogleraar Healthy Society in Leiden, Delft en Rotterdam.


Zij ontving verschillende prestigieuze onderzoekssubsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO (bijv. Veni, Vidi, Vici), de Europese Research Council (bijv. ERC Consolidator Grant), en de Stevinpremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding voor onderzoek met een maatschappelijke impact. Als klinisch psycholoog BIG en cognitief gedagstherapeut (VGCT) vertaalt ze tevens de inzichten uit het fundamentele onderzoek naar toepassingen in de praktijk. Zij is tevens lid van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en de KHMW (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen). Vanaf 1 juni 2021 is zij tevens lid van de Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het land moet wel bestuurd worden: over Machiavelli in de polder

Spreker: prof.dr. Wim Voermans

Datum Vrijdag 25 november
Locatie Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda
Aanvang 19.30 uur: Ontvangst/ inloop gasten
20.00 uur: Officieel welkom en aanvang van de lezing
21.30 uur: Afsluiting discussie
Tot ca 23.00 uur: Gelegenheid om onder het genot van een borrel nog wat na te praten
Kosten € 15,- per persoon, inclusief de borrel na afloop.
Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar comitélid de heer Kielstra via marco.kielstra@vanoord.com.

‘Het land moet wel bestuurd worden: over Machiavelli in de polder’

De lezing gaat (net als het gelijknamige boek) over de typische Nederlandse bestuurscultuur (polderen) en hoe die de afgelopen 20 jaar is veranderd. Ons bestuur is almaar machtiger geworden – volksvertegenwoordigingen (zoals de Tweede Kamer) krijgen al maar minder te vertellen. De manier waarop de coronacrisis het hoofd werd geboden, past in die trend.

Meertalig Den Haag, de lasten en de lusten

Spreker: prof.dr. Ingrid Tieken-Boon van Ostadeemeritus hoogleraar Sociohistorische taalkunde van het Engels, Leiden University Centre for Linguistics.

Datum Donderdag 24 november
Locatie Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) UL, Wijnhavengebouw, Universiteit Leiden, Turfmarkt 99, Den Haag
Aanvang

Spreker: prof.dr. Ingrid Tieken-Boon van Ostade
Studentspreker: Charlotte Van der Voort MA
Ontvangst: 19.00 uur
Start lezing(en): 19.30 uur
Borrel: 21.00 uur
Einde: 22.00 uur

Kosten 20,- euro per persoon (alumni); studenten gratis
Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen comitélid naar de heer Van der Werf via vanderwerf@feltz.nl

De lezingen zullen de avond zelf van exact 19.30 tot exact 21.00 uur via een online streaming te volgen zijn via deze link: https://weblectures.leidenuniv.nl/Mediasite/Channel/cleveringa-lezing-24-november-22/browse/null/most-recent/null/0/null

 Prof.dr. Ingrid Tieken

'Meertalig Den Haag, de lasten en de lusten’

Den Haag staat al een tijdje bekend als de meest gesegregeerde stad van Nederland. Inmiddels is het ook de stad met de meeste inwoners met een migratie-achtergrond. Komt nog bij dat dat aandeel meer dan de helft van de bevolking beslaat. Voor taalkundigen is dat enorm interessant, ook al weten we niet hoeveel talen er precies in Den Haag worden gesproken. Voor de inwoners is het een ander verhaal: hoe is het om niet meer met je buren te kunnen communiceren? Of dat Engels overal de voertaal lijkt te zijn geworden? En wat betekent die meertaligheid voor de gemeente met haar “Nederlands, tenzij”-beleid? Of zitten er (behalve voor de taalkundige onderzoeker) ook positieve kanten aan het leven in een meertalige stad als Den Haag?

Studentspreker Charlotte van der Voort MA

'De kunst van de verhulde rede'

Een kleine elf maanden na Cleveringa’s protestrede sprak dominee Hendrik Cornelis Touw zijn 3-Oktoberpreek uit ter nagedachtenis aan het Spaanse beleg van Leiden. Deze ‘protestpreek’ is wellicht niet zo bekend als Cleveringa’s protestrede, maar daarom niet minder indrukwekkend. Voor een afgeladen Pieterskerk met onder anderen de toenmalig NSB-burgemeester van Leiden sprak ds. Touw over de bezetting. Maar over welke bezetting had hij het eigenlijk: de Spaanse of de Duitse? In deze korte lezing kijken we naar de retorische strategie die verleden en heden doet vermengen. Hoe kun je aan de hand van het verleden uiten wat je in het heden niet openlijk mag of kunt zeggen?

Verklaren van merktekens op gebouwen: WOII en nu

Spreker: Prof.dr.ing. Dirk de Vries

Datum Zaterdag 26 november
Locatie

Twentse Golfclub  Almelosestraat 17, 7495 TG Delden

Aanvang

17.30 uur: Inloop en borrel
18.30 uur: start lezing van prof De Vries

19.15 buffet met aansluitend uiteraard een gezellige nazit

Kosten

€ 35 per persoon

Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar comitélid mevrouw Prinsen via cleveringarede@gmail.com 

'Verklaren van merktekens op gebouwen: WOII en nu'.

Ten tijde van de Duitse bezetting hield een opmerkelijk aantal Nederlandse schrijvers/ onderzoekers zich bezig met het verklaren van dit soort tekens die ook wel huis- en steenhouwersmerken worden genoemd. Het zou om volkse, Germaanse symbolen gaan van Kelten, Friezen, Saksen, etc., tienduizenden jaren oud.

Pas in de jaren '90 hebben wij (de bouwhistorie) de draad van dit aanvankelijk nogal belaste onderwerp weer opgepakt en komen met heel andere verklaringen. Het gaat om communicatiemiddelen van analfabeten die met de prefabricage van laatmiddeleeuwse bouwdelen in de weer waren. De voordracht zal geïllustreerd worden met voor het publiek herkenbare monumenten en archiefstukken in Twente/Overijssel.

Kunstmatige intelligentie is niet eng

Spreker: prof.dr. Bas Haring, hoogleraar Publiek begrip van de wetenschap

Datum Donderdag 24 november
Locatie

Herenboerderij De Hucht, Stationsstraat 24, Elst (Gld) (6 min. lopen van het station). Er is parkeerruimte bij De Hucht

Aanvang

17:30 ontvangst met borrel
18:30 lezing
20:00 diner

Kosten

€13 voor alleen borrel en lezing
€60 voor borrel, lezing en diner

U kunt u tot 17 november opgeven door betaling van het juiste bedrag (bankgegevens ontvangt u na aanmelding in de bevestigingsmail)

Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar comitélid de heer Menalda via menko.menalda@gmail.com of 06 511 148 83.

Spreker: mr.drs. Willemijn Aerdts

Datum Donderdag 24 november
Locatie

Teylers museum, Spaarne 16, 2011 CH Haarlem

Aanvang

19.00 - 19.30: Inloop met koffie & thee​
19.30 - 19.40: Welkomstwoord
19.40 - 20.20: Lezing(en)
20.20 - 20.45: Vragenronde 
20.45 - 21.45: Borrel​

Kosten

 20 euro p.p.
(u
w overmaking is tevens toegangsbewijs voor de avond)

Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar comitélid mevrouw Schouten via jaschout@gmail.com.

Over de lezing

Willemijn Aerdts neemt u mee in de wereld van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Wat doen zij om Nederland veilig te houden en hoe beschermen zij onze democratische rechtsorde in een steeds veranderend speelveld? Hoe reageren zij op recente ontwikkelingen?

Recht en Vrijheid in de Internationale Politiek: De oorlog in Oekraïne.

Spreker: prof.dr. André Gerrits

Datum Donderdag 24 november
Locatie

Catharinakapel, Klooster 1, Harderwijk

Aanvang

19.30 uur: opening door drs. Ben van Noort, voorzitter Cleveringacomité
19.45 uur: Lezing door ir. Paul Dijkman, architectuurfilosoof, urban design consultant, ontwerper, publicist.
20.15 uur: pauze
20.45 uur: College door prof. dr. André Gerrits, hoogleraar International Studies and Global Politics aan de Universiteit Leiden
21.30 uur: vragen en discussie
22.00 uur: afsluiting

Kosten

Geen kosten

Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar gelderseacademie@gmail.com

Prof. dr. André Gerrits
'Recht en Vrijheid in de Internationale Politiek: De oorlog in Oekraïne'

Zijn recht en vrijheid relevante begrippen in de internationale politiek, of wordt de wereldpolitiek door hele andere noties geregeerd? In deze Cleveringa-lezing wordt ingegaan op een bijzondere benadering van de internationale politiek, die van het Realisme. Welke inzichten biedt het Realisme ons in een beter begrip van oorzaak, verloop en mogelijke afloop van de oorlog in Oekraïne?

Het Realisme heeft een kwalijke reputatie. Realisten wordt vaak verweten een amoreel, zelfs immoreel wereldbeeld te hebben. Alles draait om macht en eigenbelang. Voor moraliteit en idealisme zou geen plaats zijn in de internationale politiek. In werkelijkheid is het Realisme een veel genuanceerdere benadering. Het biedt wel degelijk ruimte voor moraliteit en idealisme, maar altijd in combinatie met een gezonde dosis scepsis en terughoudendheid. En dat geldt dus ook voor een ‘Realistische’ analyse van de oorlog in Oekraïne. Wat ligt er ten grondslag aan het conflict? Hoe moet de reactie van het ‘Westen’ worden beoordeeld? Hoe dragen we bij aan een stabiele, vreedzame relatie tussen Oekraïne en Rusland?

Ir. Paul Dijkman

Ir. Paul Dijkman studeerde als ‘Leids student’ architectuur in Delft. Hij schrijft over de effecten van maatschappelijke en stedenbouwkundige structuren.
'Leve de contradictie!' 
Over tolerantie als natuurlijke noodzaak.
Het leven is onzeker, dus zoeken we houvast. We bestrijden onzekerheden met reglementen en idealen, en dat werkt zolang we ons matigen. We lijken steeds meer moeite te hebben met onzekerheden en construeren een schijn-zekere, machinale maatschappij. De persoonlijke aandacht verdwijnt, ons improvisatievermogen en de weerbaarheid worden systemisch ondermijnd, institutioneel wantrouwen schept een administratieve werkelijkheid. We komen klem te zitten, raken verweesd en worden intolerant. Een verkrampte orde biedt geen oplossing voor de onzekerheden van het bestaan, want chaos is een fundamenteel gegeven: toevalligheden, marges, vaagheden, tegenstellingen, strijd zelfs. Monomane ordelijkheid graaft haar eigen graf, een tolerante, ogenschijnlijk onlogische combinatie van contradictoire levenshoudingen levert weerbaarheid, flexibiliteit, tevredenheid. Tolerantie is niet zozeer een cadeau aan anderen, het is vooral een cadeau aan jezelf.

De democratische droom van Zuid-Korea

Spreker: prof.dr. Remco Breuker

Datum Zaterdag 26 november
Locatie

Hilversumsche Golf Club; Adres Soestdijkerstraatweg 172, 1213 XJ Hilversum

Aanvang

17.30 uur: inloop/borrel
18.30 uur: studentspreker
19.15 tot 20.15 uur: buffet
20.15 uur: ontvangst deelnemers aan de lezing
20.30 tot 21.30 uur: lezing
21.30 tot 22.00 uur: nagerecht met koffie
22.00 uur: einde

Kosten

47,00 euro per persoon voor het diner en lezing.
10,- euro per persoon voor degenen die alleen de lezing willen bijwonen.
De borrel vooraf en achteraf is voor alle deelnemers voor eigen rekening.

Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Omdat wij het gedachtegoed van Cleveringa graag met anderen willen delen, zijn introducees (al dan niet uit Leiden) van harte welkom.

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar comitélid de heer Van Lanschot via mvl001@kpnmail.nl.

'De democratische droom van Zuid-Korea'

Het Koreaanse schiereiland is 35 jaar lang formeel een kolonie geweest van het Japanse keizerrijk. Die erfenis verenigt en scheidt de twee Korea’s. De littekens zijn vergelijkbaar in beide landen, de manier waarop er in beide samenlevingen werd en wordt omgegaan zijn vaak radicaal anders. Noord-Korea is een extreem voorbeeld van hoe structuren en patronen uit de koloniale samenleving 80 jaar na de bevrijding nog steeds worden gerepliceerd en hoe een samenleving zich continu kan blijven definiëren als strijder in een existentiële vrijheidsstrijd tegen een kolonisator die al 80 jaar niet meer bestaat. Ook in Zuid-Korea zijn structuren en patronen uit de koloniale tijd na al die jaren nog steeds onmiddellijk herkenbaar. Maar het grote verschil is dat ondanks het feit dat een relevant deel van de postkoloniale elite in Zuid-Korea ook de koloniale elite was geweest, of dat essentiële instellingen als bijvoorbeeld het politieapparaat, de media of het leger sterk afgeleid waren van hun koloniale voorgangers, Zuid-Korea grosso modo veel beter heeft kunnen ontsnappen aan zijn koloniale verleden.

Deze lezing gaat in op hoe Zuid-Korea als postkoloniale samenleving er niet alleen in geslaagd is om een werkende democratie op te bouwen, maar dat het dat heeft gedaan door zonder gewapende strijd een militaire dictatuur van dertig jaar oud omver te werpen, terwijl het altijd noodgedwongen een groot en paraat staand leger heeft moeten onderhouden.

Increasing Polarisation: Is There a Cure?

Speakers: Professor Kutsal Yesilkagit and professor Dominique Moïsi
Language: Engels

Date Monday 28 november
Location

Academic Building, Rapenburg 73 Leiden

Start

19.30 Coffee & tea for all people attending in person
20.00 Start of the debate and online streaming
21.15 End of meeting & online streaming, start drinks for the attending guest

Costst

€ 12.50 p.p. for student members of LUF (coffee, lecture & drinks)
€ 15.- p.p. for other students (coffee, lecture & drinks)
€ 17.50 p.p. for alumni (coffee, lecture & drinks)
€ 0.– p.p. for online attendance

Register You can only register for the online streaming
Register here for online streaming on your computer

Please note that by registering for this event you consent to the fact that you may appear in the livestream and/or you may be featured in photographs taken to promote future Cleveringa Meetings.

Questions? Please contact cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Increasing Polarisation: Is there a Cure?

All over the world, polarisation is on the rise. In an international context, we see the walls that fell at the end of the Cold War being rebuilt in other forms. The war in Ukraine and rising tensions between China and Taiwan are the most shocking examples. But even within countries, bridges between groups would seem to be breaking down: people are less and less willing to understand each other, and fierce language and harsh actions are increasing. In the US, supporters and opponents of abortion, and supporters and opponents of Trump, have long since stopped speaking to each other. In our country, farmers literally use heavy means – tractors and agricultural machines – to bolster their protests, while in parliament, language more and more sharpens divisions and makes compromise impossible.

Is there a way back to start talking with each other again? That is the question we will put to two professors at the 2022 Leiden Cleveringa meeting. In the past, we were able to channel major conflicts of interest through the Dutch polder model. Can we fall back on that again, or has polarisation already increased too much? What would the alternative be? Are there other ways to take the sting out of conflicts? Until 20 years ago, Dutch parliament chairs intervened if the word ‘lie’ was used, now they are struggling to stop unacceptable comparisons with the Second World War, threats of tribunals and qualifications like ‘spy’ and ‘murderer’ for a cabinet minister, not to mention major disturbances. The many small parties in the Dutch parliament would seem to need verbal violence to make themselves audible and visible. In Germany, they limit these by an electoral threshold. Should we go that way too, or are there other solutions?

Invited as speakers:
 

Professor Dominique Moïsi is a senior advisor of the Paris-based Institut Français des Relations Internationales (IFRI) and Visiting Professor at King’s College London. At Leiden University he is the first holder of the Owada chair, which focuses on interaction between international law and international relations through interdisciplinary approaches. Moïsi has published extensively on polarisation and the role of emotions in political discourse and international relations.

Professor Kutsal Yesilkagit. As a professor of International Governance, Kutsal Yesilkagit is driven by a desire to understand how political-administrative systems work. He researches how politicians, civil servants and public institutions influence the outcomes of policies and social events, and thereby the lives of individual citizens and groups. He is also one of the instigators of a new research programme on politics and governing in polarized societies at Leiden University.

Vrijheid in de Wereld van Objecten

Spreker: prof.dr. Pieter ter Keurs

Datum Zaterdag 26 november
Locatie

Heringastate (Poptaslot) Slotleane 1, Marssum 

Aanvang

19.30 uur: Ontvangst
20.30 uur: Lezing
21.30 uur: Uitgebreide Borrel

Kosten

20,- euro p.p. (contant ter plaatse te voldoen)

Aanmelden Naar het aanmeldformulier

U kunt zich tot 20 november aanmelden. Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar cleveringa@luf.leidenuniv.nl of contact opnemen met comitélid de heer Weitenberg via 06 54 96 77 76.

Samenvatting

De discussies over de teruggave van objecten uit museumcollecties zijn de afgelopen jaren alleen maar intenser geworden. Vaak worden de argumenten voor teruggave op emotionele wijze gepresenteerd. De tegenstanders van teruggave worden weggezet als conservatieve denkers. Wat is hier nu precies aan de hand en kunnen we een genuanceerde benadering van deze problematiek formuleren? In deze lezing zal ingegaan worden op de rol van voorwerpen bij uitwisselingsrelaties. Handelsnetwerken en geschenkenuitwisselingen zeggen veel over welke rol voorwerpen spelen in het aangaan en onderhouden van menselijke en evenwichtige relaties. Heeft dit consequenties voor teruggavekwesties?

Kunstmatige intelligentie is niet eng

Spreker: prof.dr. Bas Haring, hoogleraar Publiek begrip van de wetenschap

Datum Vrijdag 25 november
Locatie

Kasteeltje Hattem, Maastrichterweg 25, 6041 NZ  Roermond (er is parkeergelegenheid bij het Kasteeltje)

Aanvang

18.00 uur: ontvangst met borrel
19.00 uur: lezingen
20.30 uur: aanvang diner

Kosten

49,50 euro per persoon (3-gangendiner)
Dranken en diner ter plaatse afrekenen. Eventuele diner wensen kenbaar maken bij aanmelden.

Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar comitélid de heer Bonnemaijer via jbonnemaijer@planet.nl of (na 18.00 uur) via 06 112 460 09.

Why I left Russia

Sprekers: dr. Maxim Osipov
Voertaal: Engels

Datum Dinsdag 22 november
Locatie

KR&ZV De Maas, Veerdam 1, Rotterdam

Aanvang

17.30 uur: Ontvangst voor de dinergasten
19.00 uur: Diner
19.30 uur: Ontvangst voor de overige gasten
20.00 uur: Aanvang lezing
21.30 uur: Borrel

Kosten

37,50 euro: Lezing, diner en borrel
15,00 euro: Lezing en borrel

Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Over de spreker

Maxim Osipov received his medical training at the Russian National Research Medical University. In the early 1990s, he was a research fellow at the University of California, San Francisco. Upon returning to Moscow, he continued to practice medicine and co-authored a book on clinical cardiology. Next to his work as a doctor, Osipov founded a publishing house called Practica, specialized in medical, musical, and theological publications. In 2007 he wrote a lyrical essay in the journal Znamya which kickstarted his career as a writer. Osipov has since published several works of fiction and non-fiction that have been translated in 18 languages including Dutch. After the Russian invasion of Ukraine, he left Russia
for Europe. In 2022 Osipov was invited by Leiden University to become its next guest writer and lecturer starting in September that same year.

Maxim Osipov: “The comparison of my home country with Germany in the mid-’30s was even more accurate than we thought. Although then and perhaps even long before Russian society was internally prepared to a catastrophe: each generation of Russians experienced its own catastrophe. We can say, that Russia has not survived the 20th century, which can be proven even statistically, and the war the Russia wages against independent Ukraine will only accelerate Russia’s degradation and disintegration. Wishing defeat to a country where I was born and grew up is hard, but the alternative is much scarier.”

Veerkracht bestaat niet?

Spreker: prof.dr. Anne-Laura van Harmelen

Cleveringa lezing professor Anne-Laura van Harmelen op 25 november uitgesteld

Momenteel wordt gezocht naar een nieuwe datum. Gezien de gebruikelijke drukte in de decembermaand zal gezocht worden naar een datum in begin 2023. Zodra bekend is welke datum dat zal zijn zullen we u daarover informeren.

Datum Vrijdag 25 november
Locatie

Belfort Sluis, Groote Markt 1, 4524 CD, Sluis

Aanvang

19.30 uur: ontvangst met koffie of thee
20.00 uur: opening door prof.dr. Rietje van Dam-Mieras, voorzitter van de Stichting J.H. van Dale
20.10 tot 20.30 uur: welkomstwoord door mr. Marga Vermue, Burgemeester van Sluis
20.30 tot 21.30 uur: lezing door prof.dr. Anne-Laura van Harmelen
21.30 uur: afsluiting met een  drankje en een hapje

Kosten

Geen kosten

Aanmelden Helaas gaat de bijeenkomst niet door en wordt er gekeken naar een nieuwe datum begin 2023

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar comitélid mevrouw Van Dam via vdammieras@zeelandnet.nl.

'Veerkracht bestaat niet?'

Jeugdtrauma is ontzettend veel voorkomend: 1 op de 2 jongeren en kinderen die wereldwijd opgroeien, maakt weleens iets heel naars mee. Jeugdtraumatische ervaringen in de kindertijd kunnen een langdurig negatief effect hebben op deze jongeren. Het is een van de sterkste voorspellers voor mentale problemen in de adolescentie. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we beter begrijpen hoe we veerkracht kunnen versterken bij kwetsbare jongeren die jeugdtraumatische ervaringen hebben. Om dat te doen, moeten we wel eerst weten wat veerkracht na jeugdtrauma nu eigenlijk betekent en wat het niet betekent. In deze lezing zal Prof. Dr. Anne-Laura van Harmelen vertellen over de feiten en fabels van veerkracht na jeugdtrauma. De wereld van vandaag kent veel problemen zoals oorlog in Oekraïne, klimaatcrisis, energieschaarste, en schaarste aan grondstoffen, verschuivende geopolitieke machtsverhoudingen, pandemieën  en vraagstukken samenhangend met digitalisering. Op veel terreinen is er sprake van een niet duurzame ontwikkeling waarin ook de verschillen in gezinsinkomen toenemen. Kortom, het is niet bepaald een  veilige omgeving waarin kinderen van vandaag veilig kunnen opgroeien en de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Waar zou deze kwetsbare groep recht op moeten hebben? En hoe zou dit recht geborgd kunnen worden?

Conflict-narratieven en roofkunst

Sprekers: een duolezing door dr. Evelien Campfens en dr. Hilde van Meegdenburg
Voertaal: Nederlands

Welke consequenties hebben collectieve narratieven - de verhalen die staten vertellen over zichzelf, over elkaar en over gebeurtenissen - op het buitenlandbeleid en de wereldpolitiek. Hilde van Meegdenburg, universitair docent Internationale Betrekkingen aan het Instituut Politieke Wetenschap, vertelt hoe deze bijdragen aan de internationale betrekkingen maar ook de materiële en fysieke gevolgen die hierdoor kunnen ontstaan.
Parralel loopt de vraag, wie heeft recht op het verleden? Roven en plunderen van cultuurgoederen is van alle tijden, maar de regels daaromtrent zijn actueel en evoluerend. Vanuit haar specialisatie Internationaal cultuur- en erfgoedrecht, in het bijzonder illegale handel en roofkunst, legt juriste Evelien Campfens aan de hand van een aantal voorbeeldzaken de juridische context rond betwiste kunst uit waarbij ook het spanningsveld tussen nationaal erfgoed, universeel erfgoed en privaat kunstbezit aan de orde komt.

Datum Donderdag 24 november
Locatie

Het Nieuwe Lyceum Bilthoven, Jan Steenlaan 38, 3723 BV Bilthoven.
De bijeenkomst is zowel live te volgen in Bilthoven als online. 

Aanvang

19.15 uur: inloop met koffie/thee
20.00 uur: lezing(en) en aansluitend borrel
20.00 uur: start online streaming

Kosten

€ 10 per persoon
(online geen kosten)

Aanmelden Live bijwonen: Naar het aanmeldformulier
Online deelname: Naar het aanmeldformulier

Bij uw inschrijving gaat u akkoord met het feit dat u kan verschijnen in de livestream en/of kan voorkomen op foto's die gebruikt kunnnen worden voor promotie van toekomstige Cleveringabijeenkomsten.

Als er vragen zijn kunt u contact opnemen via cleveringa@luf.leidenuniv.nl

De sprekers

Dr. Evelien Campfens is jurist en gespecialiseerd in kunst- en cultureel erfgoedrecht. In haar dissertatie ‘Grensoverschrijdende claims op cultuurgoederen: eigendom of erfgoed?’ (Boom, 2021) onderzocht ze diverse categorieën betwiste kunst vanuit internationaal juridisch perspectief. Ze is onderzoeker aan het Leiden Centre for the Arts in Society (UL), coördinator van de ‘Heritage under Threat’ cluster van het LED Centre for Global Heritage and Development, lid van de Ethische Codecommissie van de Nederlandse Museumvereniging en van het Committee on Participation in Global Cultural Heritage Governance van de International Law Association. Daarnaast doceert ze in binnen- en buitenland en adviseert diverse organisaties, waaronder het Europees Parlement. Voordat ze in 2016 de overstap maakte naar de Universiteit Leiden was Evelien algemeen secretaris van de Restitutiecommissie.
Deze Cleveringalezing zal zij spreken over 'Wie heeft recht op het verleden?'.
Roven en plunderen van cultuurgoederen is iets van alle tijden maar regels die dat verbieden zijn misschien wel even oud. Juist omdat ze symbool staan voor een culturele identiteit zijn ze doelwit, en reden te meer voor speciale bescherming. 

Dr. Hilde van Meegdenburg is universitair docent Internationale Betrekkingen aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. In haar onderzoek richt ze zich op het buitenlandbeleid van staten. De kern van haar argument is dat het buitenlandbeleid van staten wordt vormgegeven door narratieven, oftewel de verscheidenheid aan verhalen die staten over zichzelf, elkaar, en actuele en historische gebeurtenissen vertellen. Volgens haar liggen dergelijke verhalen aan de basis van het collectieve zingevingsproces en daarmee ook aan de basis van beleidsbeslissingen en de wereldpolitiek. In haar bijdrage zal ze aan de hand van een aantal concrete voorbeelden nagaan hoe de verhalen die staten vertellen de betrekkingen tussen landen en mensen construeren. Ze zal laten zien dat oorlog en vrede beginnen met een verhaal.

De bekende en onbekende prof. R.P. Cleveringa

Spreker: Prof.dr.mr. Kees Schuyt

Datum Zaterdag 26 november
Locatie

Hampshire hotel de ’s Gravenhof, ’s Gravenhof 6 te Zutphen

Aanvang

18.00 uur: borrel
18.45 uur: lezing

20.00 uur: diner (lopend buffet)

Kosten

40 euro voor lezing en het diner (exclusief dranken).
Ieder krijgt bij binnenkomst van ons een barkaart voor de dranken, die samen met de kosten voor het diner voor vertrek aan het hotel betaald moeten worden.

Aanmelden De inschrijving is gesloten.

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar comitélid de heer Wevers via h.e.wevers@gmail.com of 06 538 060 44.

'De bekende en onbekende prof. R.P. Cleveringa'

Er zijn vele redenen te geven waarom professor Cleveringa’s leven en zijn wetenschappelijke werk geboekstaafd diende te worden in een biografie. Daar vormt de bekende protestrede van 26 november 1940 natuurlijk de kern van. Maar hoeveel alumni weten wat er daarna gebeurde in 8 maanden gevangenschap in het Oranjehotel (thans Nationaal Monument Oranjehotel). Wie van zijn gijzelaarsperiode in Kamp Vught, tegelijk met 32 andere inwoners van Leiden? Wie weten van de in opdracht van de regering in Londen tijdens zijn onderduikperiode in den Haag verrichtte voorbereiding voor de verwachte bevrijding  (2 augustus 1944 – 6 mei 1945). Deze cruciale levenservaringen van prof. Cleveringa worden aangevuld met veel minder bekende activiteiten in de tweede helft van zijn leven, zoals het feit dat hij na WO 2 elk jaar op 6 april een brief schreef naar de moeder van Ben Telders om diens overlijden op 6 april 1945 in Bergen Belsen te blijven gedenken. Dat hield hij vol tot op zeer hoge leeftijd: zó was de onbekende Cleveringa ook, moedig en trouw. Zo zullen 15 redenen om een biografie te schrijven de revue passeren in deze met veel plaatjes en foto’s omlijste lezing.

Deze website maakt gebruik van cookies.