Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Wereldwijd

A tribunal for aggression against Ukraine: moral-legal imperative or ‘science fiction’?

Spreker: prof.dr. Niels Blokker
Voertaal: Engels

Datum Maandag 28 november
Locatie

Residentie van de Nederlandse Ambassadeur (details volgen na aanmelding)

Aanvang 18.30 uur
Kosten geen kosten
Aanmelden via btl@minbuza.nl

 Heeft u vragen? Laat het ons weten via ondrej.krizko@minbuza.nl

Over de lezing

Following WW II and the judgments of the Nuremberg and Tokyo Tribunals, it has taken many years before the time was ripe to establish the International Criminal Court. But when this happened, in 1998, the Court was still incomplete. At the time, no agreement could be reached on the crime of aggression, even though the Nuremberg Tribunal had referred to it as “the supreme international crime”. It took until 2010 to reach agreement on the crime of aggression. However, currently the ICC cannot prosecute the crime of aggression against Ukraine. Is the establishment of a special aggression tribunal a viable alternative? A more general theme of the lecture will be the role played by individuals and the relevance of international institutions.

Samenwerking in strafzaken in de Europese Unie anno 2022. Van wederzijds vertrouwen naar wederzijds wantrouwen?

Spreker: prof.mr.dr. Jannemieke Ouwerkerk

Datum Maandag 28 november
Locatie

Koninklijke Golf Club van België (“Ravenstein”)
Château de Ravenstein 2, 3080 Tervuren

Aanvang 19.00 uur: Borrel
19.40 uur: Aan tafel
19.45 uur: Welkom door 
comitélid Louis van Lennep
20.15 uur: Voordracht professor Ouwerkerk gevolgd door korte sessie van vragen
Aansluitend diner tot ca. 22.00 uur
Kosten 55 euro per persoon
Aanmelden Klik hier

Als u vragen heeft kunt u mailen naar comitélid de heer Van Lennep via louis_van_lennep@skynet.be of telefonisch via +324 77 522 428.

Samenwerking in strafzaken in de Europese Unie

Lidstaten van de Europese Unie verlenen elkaar op dagelijkse basis bijstand in de opsporing en berechting van criminaliteit en de tenuitvoerlegging van straffen. Meest bekend is het mechanisme van het Europees aanhoudingsbevel, waarmee verdachten en veroordeelden van de ene naar de andere lidstaat worden overgebracht om aldaar te worden vervolgd c.q. een nog openstaande straf te ondergaan. De onderlinge bijstandverlening verloopt soepel en snel vanwege de hoge mate van vertrouwen in de strafrechtspleging in andere lidstaten, iets waar in de relatie tot niet-lidstaten in veel mindere mate sprake van is. Vanwege dat vergaande vertrouwen is het nauwelijks mogelijk om verzoeken tot bijstand te weigeren.

Maar met de zorgelijke rechtsstatelijke ontwikkelingen in sommige lidstaten zijn in dat bijna vanzelfsprekende vertrouwen forse deuken ontstaan, terwijl de mogelijkheid om bijstandverlening te weigeren niet significant is toegenomen en de consequenties van weigering fors kunnen zijn (bijv. de onmiddellijke invrijheidsstelling van een verdachte). De zorgen daarover zijn groot. In deze lezing wordt besproken hoe een (betere) balans zou kunnen worden gevonden tussen enerzijds het belang om rechtsstatelijke waarborgen in de strafrechtspleging ook over de grenzen heen effectief te beschermen, en anderzijds het belang om straffeloosheid te voorkomen in een Europese Unie waarin ook misdadigers hun recht op vrij verkeer uitoefenen.

Spreker: prof.dr. Mineke Schipper
Voertaal: Engels

Datum Donderdag 24 november
Locatie

Netherlands-Flemish Institute in Cairo

Aanvang nader bekend te maken
Kosten nader bekend te maken
Aanmelden via cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Als u vragen heeft kunt u mailen naar  cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Vriendelijke virussen veranderen in verschrikkelijke vijanden

Spreker: prof.dr. Peter Tijssen

Datum Zaterdag 26 november
Locatie

University of Calgary; MacEwan Hall, 2e verdieping, zaal Esmeralda.

Aanvang 18.00 uur: borrel
19.00 uur: buffet/diner
20.00 uur: voordracht prof.dr. Peter Tijssen
Kosten $ 60 per persoon aan de deur te voldoen
Aanmelden Klik hier

Als u vragen heeft kunt u mailen naar comitélid mevrouw Mary Eggermont-Molenaar via memo45@shaw.ca

Prof.dr. Peter Tijssen ‘Vriendelijke virussen veranderen in verschrikkelijke vijanden’

Zijn voordracht zal gaan over virussen als vriend of vijand. Niet alleen pathogeen maar ook essentieel voor leven op aarde, zoals de placenta van zoogdieren waaronder de mens is gecodeerd door virusgenen. Zo zijn er talloze voorbeelden van vriendelijke virussen. Virussen worden vooral vijandig als ze van een diersoort op het andere overspringen.

Dr. P. Tijssen geeft zelf een inleiding over Cleveringa aan de hand van familieverhalen en archiefstukken. Een familielid van hem, de acteur Hans Tiemeijer, zat met Cleveringa en Telders in Vught.

Cleveringa, Telders en de reparatie van de wereld

Spreker: prof.dr. Rick Lawson

Datum Donderdag 24 november
Locatie

Residentie van Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties, de heer Paul Bekkers, te Coppet.

Aanvang 18.00 uur: inloop
18.15 uur: lezing
19.15-20.00 uur: borrel.
Daarna nog optioneel diner (voor eigen kosten in nabijgelegen restaurant) NB: het is wel belangrijk om bij de aanmelding duidelijk te vermelden of men alleen naar lezing & borrel komt, of ook naar het diner (i.v.m. reservering restaurant).
Kosten De borrel wordt door Ambassdeur Paul Bekkers aangeboden.
Het diner zal separaat in restaurant worden betaald.
Aanmelden Klik hier

Als u vragen heeft kunt u mailen naar comitélid mevrouw Alexandra van Hogendorp-Rothenbücher via cleveringa.geneve@gmail.com.

Cleveringa, Telders en de reparatie van de wereld

In de jaren ’30 van de vorige eeuw legde de Leidse hoogleraar volkenrecht Ben Telders in talloze publicaties vast hoe het volkenrecht werd ondermijnd en de Volkenbond zijn greep op de gebeurtenissen verloor. Tijdens de bezetting trachtten Telders en Cleveringa het roer recht te houden, terwijl Europa onder geweld en chaos gebukt ging. De parallellen met de situatie na de Russische inval in Oekraïne dringen zich op. Maar er zijn ook belangrijke verschillen. Hoe -- om met de Kroatische auteur Slobodan Snajder te spreken -- de reparatie van de wereld ter hand te nemen?

The right and left of emotion and behavior

Spreker: dr. Ruthie Pliskin
Voertaal: Engels

Datum Maandag 28 november
Locatie

Online

Aanvang 17.00 IL time (16.00 NL time)
Kosten geen kosten
Aanmelden Klik hier

Heeft u vragen? Laat het ons weten via cleveringa@luf.leidenuniv.nl

'Taking rights seriously': opportunities and constraints ensuing from a rights-based approach to climate policy

Spreker: mr.dr. Daniëlla Dam
Datum: 30 november
Taal: Engelstalig

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Laat het ons weten via cleveringa@luf.leidenuniv.nl.

Over de lezing

In July 2022, the UN General Assembly adopted a historic resolution declaring access to a clean and healthy environment a universal human right, while it also reaffirms “that States have the obligation to respect, protect and promote human rights, including in all actions undertaken to address environmental challenges…”. Similar language can be found in the 2015 Paris Agreement, which stipulates in its preamble that “Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights…”. These instruments clearly show the complex balancing exercise that States need to undertake when they address environmental challenges. On the one hand, States must take robust environmental action to conform with their obligations under human rights law. On the other hand, when doing so, States must prevent that their environmental policies impact on human rights. This leads to practical dilemmas. How, for instance, to satisfy the demand for materials such as lithium and cobalt needed for the production of renewable energy without infringing on the livelihood opportunities of local communities living in resource rich regions? Or how to ensure, in the midst of an energy crisis, access to affordable energy for all without resorting to environmentally destructive practices, such as scale gas mining? These examples reflect the complexities that are integral to a human rights approach to environmental conservation. This lecture will zoom in on these complexities and explore the opportunities and limitations of international law in addressing them.

Multilingualism, Language Endangerment, and Language Vitality

Spreker: prof.dr. Marian Klamer
Voertaal: Engels

Datum Woensdag 9 november
Locatie

Lecture Hall, A20 Building, 9th Floor | Universitas Negeri Malang

Aanvang  

13:30-13:50 Registration
14:00-14:04 Welcoming remarks & Opening Universitas Negeri Malang
14:05-14:09 Opening remarks Leiden University Indonesia + Cleveringa video
14:10-14:29 Presentation I
14:30-14:49 Presentation II
14:50-15:19 Q & A (with the possibility of 5-10 minutes extension)
15:20-15:29 Token of appreciations
15:30 Closing

Kosten Geen kosten
Aanmelden Via cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Als u vragen heeft, kunt u mailen naar cleveringa@luf.leidenuniv.nl.

Speakers

Marian Klamer
• Professor of Austronesian and Papuan Linguistics | Leiden University
• Member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

Nurenzia Yannuar (Leiden alumna)
• Assistant Professor | Universitas Negeri Malang
• Member of Indonesian Young Academy of Science, ALMI

Afgelopen met de globalisering?

Spreker: prof.dr. Jan Aart Scholte

Datum Donderdag 24 november
Locatie

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 38 Hyde Park Gate (hoek Kensington Road) Londen SW7 5DP
NB: De lezing is op de ambassade en niet zoals in voorgaande jaren op de Residentie van de Ambassadeur. 

Aanvang 18.00 uur: Welkom met welkomstdrankje
18.30 uur: Aanvang van de lezing
19.30 uur: Einde van de lezing / aanvang van de borrel (met hapjes)
20.30 uur: Einde van de bijeenkomst
Kosten Geen kosten
Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Als u vragen heeft kunt u mailen naar comitélid de heer Juttmann via victor.juttmann@iese.net

Over de lezing

Oorlog in Oekraïne, nieuwe geopolitieke spanningen, verspreiding van het populisme en heropleving van het nationalisme. Is het nu echt afgelopen met de globalisering? Wat moeten we dan met ecologische vraagstukken, pandemieën, migratie, de digitale samenleving, wereldeconomie enz.? In deze lezing pleit prof.dr. Jan Aart Scholte voor herziening in plaats van afwijzing van de globalisering. Dus afstand nemen van de oude bekende globalisering en het scheppen van alternatieve globale mogelijkheden.

Migration control in Mexico: The crossroads of geopolitical and humanitarian dilemmas

Spreker: dr. Amalia Campos Delgado
Voertaal: Engels

Datum Dinsdag 22 november
Locatie

Residentie Nederlandse Ambassadeur Mexico

Aanvang Ontvangst: 19.00 uur
Lezing: 20.00 uur
Kosten Geen kosten
Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Als u vragen heeft, kunt u mailen via cleveringa@luf.leidenuniv.nl.

The aggression against Ukraine : what is expected of bystanders?

Speaker: prof.dr. Larissa van den Herik
Language: English
 

Date Friday 9 December
Location Salon Francois-Chevrette, Faculté de droit. Université de Montréal 
Time 3pm-5pm
Register Register here


Do you have any questions? Please let us know via cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Over de lezing

In deze lezing wordt de reactie van de internationale gemeenschap op de agressie tegen Oekraïne besproken. Wat zijn de rechten en plichten van staten; wat moeten zij doen om deze grove schending van het internationale recht te beëindigen? De lezing bouwt voort op een recent advies van de adviescommissie internationale vraagstukken (CAVV), waar professor Van den Herik voorzitter van is.

Griechisch ohne Grenzen: Macht, Migration und Literatur in der Römischen Welt

Spreker: prof.dr. Casper de Jonge
Voertaal: Duits

Datum Vrijdag 25 november
Locatie

LMU, Geschwister Schollplatz 1, 80539 München

Aanvang 18.00 uur
Kosten Geen kosten (kleine bijdrage ter plaatse welkom)
Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Als u vragen heeft kunt u mailen naar cleveringa@luf.leidenuniv.nl.

Spreker: prof.dr. Rob de Wijk

Datum Zaterdag 19 november
Locatie

Royal Mougins Golf Resort in Mougins

Aanvang 12.00 uur
Na de lezing is er aansluitend lunch
Kosten € 55 per persoon
Aanmelden Deze bijeenkomst is inmiddels volgeboekt. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 

Als u vragen heeft, kunt u mailen naar comitélid mevrouw Tiddens via lisettetiddens@me.com

Vriendelijke virussen veranderen in verschrikkelijke vijanden

Spreker: prof.dr. Peter Tijssen
Voertaal: Nederlands

Datum Woensdag 7 december
Locatie

Mevrouw Coppoolse, de ambassadeur in Ottawa, zal de Cleveringa-voordracht van Prof Tijssen hosten op de residentie.

Aanvang 16.00-18.00 uur
Kosten Nader bekend te maken
Aanmelden via cleveringa@luf.leidenuniv.nlcleveringa@luf.leidenuniv.nl

Als u vragen heeft kunt u mailen naar cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Over de lezing

Professor Tijssens voordracht zal gaan over virussen als vriend of vijand. Niet alleen pathogeen maar ook essentieel voor leven op aarde, zoals de placenta van zoogdieren waaronder de mens is gecodeerd door virusgenen. Zo zijn er talloze voorbeelden van vriendelijke virussen. Virussen worden vooral vijandig als ze van een diersoort op het andere overspringen.

Peter Tijssen geeft zelf een inleiding over Cleveringa aan de hand van familieverhalen en archiefstukken. Een familielid van hem, de acteur Hans Tiemeijer, zat met Cleveringa en Telders in Vught.

Een koloniale ramp. De Krakatau-uitbarsting van 1883?

Spreker: prof.dr. Rick Honings

Datum Dinsdag 29 november
Locatie

Brasserie Mollard,  115 rue Saint-Lazare 75008 Paris

Aanvang 19.00 uur
Kosten € 41,50 p.p. voor de lezing en cocktail dinatoire
Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Heeft u vragen? Laat het ons weten via comite-parijs@cleveringalezing.fr

Over de lezing

‘Het eiland van vuurrazernij’. Met die woorden typeerde schrijver Louis Couperus de Krakatau. De vulkaan was zo beroemd, dat hij hem op zijn rondreis door Nederlands-Indië met eigen ogen wilde zien en erover schreef in Oostwaarts (1923). Veertig jaar daarvoor, op 27 augustus 1883, was de vulkaan in alle hevigheid uitgebarsten. De kracht van de eruptie was ongekend en veroorzaakte tientallen meters hoge tsunami’s die de kusten overspoelden, met tienduizenden doden tot gevolg. De ramp was de eerste die buiten de landsgrenzen plaatsvond en zoveel aandacht kreeg in Nederland. Dat kwam omdat Indië in 1883 nog een kolonie van Nederland was. Op verschillende plaatsen werden liefdadigheidsactiviteiten georganiseerd, waaraan schrijvers van naam en faam meewerkten. Omdat de ramp tot de verbeelding sprak, heeft die ook zijn sporen nagelaten in de literatuur, vooral in jeugdboeken. In deze lezing gaat Rick Honings in op de literaire verwerking van de ramp in het licht van het koloniale verleden.

Prof. dr R.A.M. (Rick) Honings is Scaliger hoogleraar aan het Leiden University Centre for the Arts in Society.

‘Europe after the Zeitenwende’

Spreker: prof.dr. Luuk van Middelaar
Voertaal: Engels

Datum Maandag 5 december
Locatie

‘Hall of Patriots’ in het Karolinum

Aanvang

17:00 – 17:05: welkom door Prof. dr. Milena Králíčková, Rector van de Karelsuniversiteit
17:05 – 17:15: welkom door Ambassadeur Daan Huisinga en Michael Žantovský, Directeur Vacláv Havelbibiliotheek
17:20 – 17:50: lezing door Prof. dr. Luuk van Middelaar
17:50 – 18:30: dialoog Van Middelaar en Žantovský, mogelijkheid tot vragen
18:30: borrel in Karolinum

Kosten Toegang is gratis, maar vanwege beperkte capaciteit alleen op uitnodiging.
Aanmelden Heeft u interesse? Mailt u ons dan via cleveringa@luf.leidenuniv.nl

 

Weaving the lines of education and disability support

Speaker: prof. dr. Maretha de Jong
Language: English

Date

Tuesday 15 November
Location NIMAR ( 3, Avenue Mohamed El Fassi  10010 Hassan Rabat, Morocco)
Time 7 pm
Costs No costs
Sign up Free, but please be so kind to register via nimar@hum.leidenuniv.nl 

Do you have any questions? Please send an e-mail to nimar@hum.leidenuniv.nl 

Terror, Crisis & Lawmaking: The Perverted Effects of Exceptionalism

Spreker: prof.dr. Maartje van der Woude
Voertaal: Engels

Datum Woensdag 23 november
Locatie

Online

Aanvang 20.00 uur (Singapore tijd) 13.00 uur Nederlandse tijd)
Kosten geen kosten
Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Heeft u vragen? Laat het ons weten via cleveringa@luf.leidenuniv.nl.

Terror, Crisis & Lawmaking: The Perverted Effects of Exceptionalism

Times seem to have become ever more turbulent – While on the one hand reaping the gains of increased mobility and a growing interconnectedness, these developments at the same time give rise to (new) security risks. By taking the case of terrorism and counterterrorism as a point of departure, in this talk I will discuss the challenges that lawmakers encounter in addressing these (new) high impact and high risks through new criminal justice laws and policies. In so doing I will reflect upon the security trade-offs that are being made at the cost of minority groups and communities. Is a more deliberative process of lawmaking possible in exceptional and insecure times.

Spreker: prof.dr. Antoaneta Dimitrova
Voertaal: Engels

Location:

 

Auditorium 210 I Prof. Konstantin Katsarov, New Bulgarian University, 21 Montevideo str., Sofia

Time and program:        

Friday, 25 November, 2022

11:20 – 12:50 hrs;

An emailadress for more information:

 

e.gurova@nbu.bgkpostagian@nbu.bg

Costs and how to pay:

 

Free entrance

Registration:

 

Not required

 

About the lecture and speaker

Summary:

As we commemorate the civil courage of professor Cleveringa to stand up to the occupation forces in defense of his colleague and mentor, professor Meijers in November 1940 at Leiden university, we reflect on threats to freedom today. The Cleveringa lecture is an occasion to talk about the threats to democracy that we face today and how we – as an academic community, students and professors  - can use our competences, our knowledge and expertise, to stand up for freedom.

The Speaker:     

Antoaneta L. Dimitrova is Professor of Comparative Governance at the Institute of Security and Global Affairs and the Faculty of Governance and Global Affairs of Leiden University. Her work has focused on the democratic and state transformations of the post-communist states of Central and Eastern Europe and the role of the European Union in this process. She has been a scholar of EU enlargement, especially the EU’s eastern enlargement in 2004-2007. Antoaneta Dimitrova has published numerous articles in leading academic journals such as Journal of European Public Policy, European Union Politics, Democratization, West European Politics. She is a founding director of the Central and East European Studies centre at Leiden University, member of the Steering Committee of the Standing Group on the European Union of the European Consortium of Political Science Research and a member of the Board of Governors of the European Humanities University.

The Moderator:

Prof. Desislava Boshnakova is Chair of Department of Media and Communication at the New Bulgarian University and MA in theater directing at NBU. She is a blogger, podcaster, avid TED fan, curator and speaker. She is the author of PR-overbs, 13 Stories of W, and Collective Wisdom: Crowdsourcing, and co-author of The 21st Century Meeting and Event Technologies: Powerful Tools for Better Planning, Marketing, and Evaluation. She is a Honorary Member of the Bulgarian Public Relations Association. She has been the Project leader for development of a Code of Ethics for the PR profession, leader of the Bulgarian team for the development of the ISO 20121 global standard for sustainable events and speaker at a number of conferences in the field of communications. She is a translator and publisher of specialized literature in the field of communications.

The Ukraine War: what opportunities for further action under the Uniting for Peace Resolution?

Speaker: prof.dr. Nico Schrijver
Language: English
 

Date Friday 25 November
Location the Embassy of the Netherlands on Götgatan 16a
Time

13:45 – 14:00    Walk-in with coffee
14:00 – 14:05    Welcome by Ambassador Bengt van Loosdrecht
14:05 – 14:20    Introductory remarks by Professor Nico Schrijver
14:20 – 15:30    Round table discussion

Register via hanna.peterson@minbuza.nl

 

Do you have any questions? Please let us know via cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Global State of Suspicion and the Creation of the Crimmigrant Other

Spreker: prof.dr. Maartje van der Woude
Voertaal: Engels

Datum Donderdag 24 november
Locatie Nederlandse Residentie, 6 rue Erckmann Chatrian
Aanvang 18.00 uur
Kosten Geen kosten
Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Als u vragen heeft, kunt u mailen naar STR@minbuza.nl

Global State of Suspicion and the Creation of the Crimmigrant Other

In this lecture, Prof. van der Woude will reflect upon what is called the Western Liberal Paradox or, in other words, the predicament that Western Liberal Democracies are experiencing regarding migration and mobility. Whereas the economic benefits of globalization and - in the context of Europe - free movement is wholeheartedly embraced, countries are, at the same time, struggling with the risks that are also associated with increased mobility and openness. Van der Woude will argue that this tension has created a global state of suspicion towards specific groups that are - explicitly or implicitly - branded as so-called 'crimmigrants'. The aim of this talk is to shed critical light on the ongoing politicization of migration and border control and the real-life implications thereof for those working within and captured by the migration control regimes. 

A tribunal for aggression against Ukraine: moral-legal imperative or ‘science fiction’?

Spreker: prof.dr. Niels Blokker
Voertaal: Engels

Datum Dinsdag 29 november
Locatie Schottenbastei 10-16, 1010 Wenen
Aanvang 18.30 uur
Aanmelden via wen-pd@minbuza.NL

Heeft u vragen? Laat het ons weten via wen-pd@minbuza.NL .

Over de lezing

On 26 November 1940, at a time when the Netherlands was under Nazi occupation, Dean Cleveringa of the Leiden Law Faculty spoke out against the occupiers’ order to dismiss Jewish professors from Leiden University. His courageous protest is commemorated in ‘Cleveringa lectures’ that are organized each year around the end of November all over the world, devoted to themes such as Zivilcourage, the rule of law, international peace and security, human rights and criminal justice.

This Cleveringa Lecture in Vienna will discuss the proposal to establish a tribunal for aggression against Ukraine. Following WW II and the judgments of the Nuremberg and Tokyo Tribunals, it has taken many years before the time was ripe to establish the International Criminal Court. But when this happened, in 1998, the Court was still incomplete. At the time, no agreement could be reached on the crime of aggression, even though the Nuremberg Tribunal had referred to it as “the supreme international crime”. It took until 2010 to reach agreement on the crime of aggression. However, currently the ICC cannot prosecute the crime of aggression against Ukraine. Is the establishment of a special aggression tribunal a viable alternative? A more general theme of the lecture will be the role played by individuals and the relevance of international institutions.

Staying on course in stormy times: Professor Cleveringa and the rule of law

Spreker: prof.dr. Rick Lawson
Datum: zaterdag 26 november
Voertaal: Engels

Overige informatie wordt op deze website gepubliceerd zodra deze bekend is. Heeft u vragen? Laat het ons weten via cleveringa@luf.leidenuniv.nl.

Staying on course in stormy times: Professor Cleveringa and the rule of law

On 26 November 1940, at a time that his country was under Nazi occupation, Dean Cleveringa spoke out against the occupiers’ order to dismiss Jewish professors from university. His courageous protest was an expression, not only of solidarity among colleagues and friends, but also of a principled belief in the values of equal treatment, freedom of religion, respect for the law - core tenets of a democracy governed by the rule of law. What can we learn today from prof. Cleveringa’s example?

Deze website maakt gebruik van cookies.