Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

In Nederland

Tussen Hoop en Hype

Spreker: Dr. Moji Aghajani
Voertaal: Nederlands

Datum Donderdag 23 november 2023
Locatie

Creatieve broedplaats / Cinema De Vlugt, Burgemeester de Vlugtlaan 125, 1063 BJ Amsterdam.

OV: Stap dan uit bij tram/bus halte ‘Burg. Eliasstraat’, schuin tegenover De Vlugt.
Auto: In de blauwe parkeerzone rondom De Vlugt kun je 2 uur gratis parkeren met de blauwe parkeerschijf achter de voorruit. Richting het nabijgelegen Plein ’40-’45 is het betaald parkeren. Ook parkeergarage Plein ’40-’45 is een optie.

Aanvang

19.30 uur: Ontvangst
20.00 uur: Begin programma, inclusief lezing
Borrel na afloop

Kosten € 15 per persoon
Aanmelden Naar het aanmeldformulier

 

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Over de lezing
'Tussen Hoop en Hype
Doorgronden van angst en depressie onder jongeren met behulp van kunstmatige intelligentie en big data'

Depressie en angststoornissen onder jongeren nemen inmiddels wereldwijd epidemische proporties aan, en treffen in Nederland alleen al ±500.000 jongeren per jaar, wat weer miljarden euro’s kosten met zich meebrengt.
Niettemin, weten we nog steeds niet zo goed welke neurologische, biologische, en psychosociale mechanismen hierbij een rol spelen, waardoor effectieve preventie en behandeling zeer moeilijk wordt.
Onze gebrekkige kennis van onderliggende mechanismen is grotendeels toe te wijzen aan onze simplistische onderzoeksbenadering van mentale stoornissen onder jeugdigen, waarbij de focus vooral op de “gemiddelde patiënt” ligt in plaats van de “individu”. Dit gebeurt ook nog eens binnen studies die veelal te klein zijn in omvang, en gebruik maken van traditionele analytische technieken die niet in staat zijn om gepersonaliseerde
uitkomsten te produceren. Volgens experts is er daarom dringend behoefte aan een paradigmaverschuiving, waarbij men meer focust op individuele patiënt en gepersonaliseerde analyses, met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en grote multimodale datasets, of te wel “big data”. De verwachting binnen het veld is dat deze paradigmaverschuiving nieuwe kennis en daarmee gepersonaliseerde zorg zal faciliteren. Hoe realistisch zijn echter deze verwachtingen: is het hoop of toch een hype??

Over de spreker:
Moji Aghajani is Assistant Professor bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden.
Zijn onderzoeksactiviteiten komen grotendeels samen op het wetenschappelijk relevante snijvlak tussen brein, biologie, en abnormaal gedrag. Zijn onderzoek richt zich met name op de neurale, biologische en psychosociale bouwstenen van externaliserend (i.e., antisocialiteit/delinquentie) en internaliserend (i.e., angst/depressie) probleemgedrag onder jongeren, waarbij hij gebruik maakt van moderne computationele technieken en grootschalige internationale databases. Afwijkingen in normatieve ontwikkeling van brein, biologie, en gedrag onder jongeren spelen hierbij een centrale rol, waarbij de focus op de individu en gepersonaliseerde analyses ligt, door inzet van kunstmatige intelligentie (AI) en “big data”. Hij heeft een groot internationaal netwerk, presenteert regelmatig zijn werk op nationale en internationale conferenties, en is een groot voorstander van Open Reproducible Science.

Waarom democratie en vrijheid een Nederlands-Zuid-Koreaanse vriendschap nodig hebben

Spreker: Prof.dr. Remco Breuker

Datum Donderdag 23 november
Locatie

Herenboerderij De Hucht, Stationsstraat 24, Elst (Gld) Telefoon 0481-371 586. De Hucht ligt op 6 minuten loopafstand van NS station Elst; ruime parkeergelegenheid ter plaatse.

Aanvang

17:30 Ontvangst met borrel & happen
19:00 Lezing
20:00 Einde lezing met koffie/thee

Kosten

€25 voor borrel, lezing, koffie en thee

U kunt u zich tot 20 november opgeven door betaling  (Alle informatie en bankgegevens ontvangt u na aanmelding in de bevestigingsmail)

Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar comitélid de heer Wouter Korteweg wouter@daanlegal.nl of via 06-22 57 15 89.

Over de lezing

De lezing zal gaan over Zuid-Korea, Noord-Korea, onze relatie met beide landen en de toekomst daarvan. We hebben in het verleden onze neus nogal eens opgehaald voor nauwere banden met Zuid-Korea en zijn de afgelopen jaren blijven handelen met Noord-Korea - zelfs als de VN-sancties dit verboden. Maar in een snel veranderende wereld die elke dag met groter wordende problemen geconfronteerd lijkt te worden en waar de vrije democratische maatschappij steeds minder vanzelfsprekend wordt, is serieuze aandacht voor Zuid-Korea een noodzakelijke én haalbare manier om onze geopolitieke plaats te bepalen en met name ten opzichte van Azië. Of beter gezegd, mét Azië.

‘Rekenschap over het koloniale verleden, ook van de Universiteit Leiden’

SprekerProf.dr. Gert Oostindie

Datum Vrijdag 24 november 2023
Locatie Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda
Aanvang

17.30 uur: Ontvangst dinergasten
18.00 uur (stipt) Diner in restaurant Van der Valk Hotel Breda (Princeville)
19.30 uur Ontvangst overige belangstellenden
20.00 uur  Officieel welkom en aanvang van de lezing

21.30 uur Afsluiting discussie
Tot ca 23.00 uur Gelegenheid om onder het genot van een borrel nog wat na te praten. 

Kosten € 15,- per persoon, inclusief de borrel na afloop doch exclusief de maaltijd (de kosten voor de maaltijd rekent u ter plaatse af met Van der Valk Hotel Breda. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met alle praktische informatie. 
Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar comitélid de heer Kielstra via marco.kielstra@vanoord.com of T 06 1191 2992

‘Rekenschap over het koloniale verleden, ook van de Universiteit Leiden’

In het academisch jaar 2022-2023 bekleedde Gert Oostindie de Cleveringa-leerstoel aan de Universiteit Leiden. In zijn Cleveringa-oratie ‘Moed en miskenning’ besprak hij paradox dat Cleveringa grote moed betoonde waar het ging om de verdediging van de vrijheid van Nederland, maar direct na de oorlog nauwelijks begrip opbracht voor de vrijheidsdrang in Indonesië. Oostindie werkte dat breder uit in een kritische reflectie op de rol van de Leidse universiteit in het koloniale verleden. In zijn recente boek Rekenschap. Het koloniale verleden, excuses en herstel (Boom, juni 2023) werkt hij deze argumentatie verder uit en bespreekt hij de dilemma’s rond de ‘herontdekking’ van het koloniale verleden. In zijn Cleveringa-lezing in Breda zal hij deze thematiek en zijn eigen opvattingen hierover toelichten en, uiteraard, ter discussie stellen. 

Prof. dr. Gert Oostindie is emeritus hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden en was voorheen directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde (KITLV-KNAW). Hij leidt thans, op initiatief van Z.M. koning Willem-Alexander, het onderzoek naar de rol van het Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis van Nederland.

'Breaking the cycle: efforts to confront a history of impunity in Ukraine'

SprekerProf.dr. Larissa van den Herik
Studentspreker: Yana Rudenko
Voertaal: Engels

Date Thursday 23 November
Location Live
Faculty Governance and Global Affairs (FGGA), Wijnhavenbuilding
Leiden University, Turfmarkt 99, The Hague


Livestream
A livestream is available. After your registration you will receive more information.
Time

19.00 hrs: Welcome
19.30 hrs: Start lectures 
(English)

21.00 hrs: Reception
22.00 hrs: End of meeting

Costs 20 euro p.p. (students for free)
Register

Register here to attend te meeting live.
Register here to attend the meeting online.


If you have any questions please let us know via mr. Van der Werf via vanderwerf@feltz.nl

More information

Prof. dr. Larissa van den Herik: 'Breaking the cycle: efforts to confront a history of impunity in Ukraine'

The full-scale invasion of Ukraine on which Russia embarked on 24 February 2022 was preceded by the annexation of Crimea in 2014 and the occupation of territories of the Luhansk and Donetsk regions. This in turn, was preceded by the Russo-Georgian war which started on 8 August 2008 (08-08-08). In the Baltic states, the consequences of the Soviet annexation are still present today. The Russian aggression against Ukraine is thus part of a greater pattern. 

In this lecture accountability efforts are discussed that have the aim to break the cycle. As such they will confront a history of impunity. Within the many litigation and justice initiatives by and for Ukraine, this lecture engages mainly
with the debate around the Special Tribunal for Aggression. In addition, it will zoom in on the recent wave of parliamentary condemnations of the Holodomor (1932-1933)

Studentspeaker Yana Rudenko: 'From Bucha to The Hague'

Student speaker Yana Rudenko will speak before the main speaker. Yana Rudenko grew up in Kyiv, studied economics and management in Lviv and has been studying a Master in Public Administration at the Faculty of Governance and Global Affairs at Leiden University since 2022. Yana is president of student’s association ABBA, which is committed to students from the area between the Adriatic sea, Baltic sea, Black sea and Azov sea. Yana was in Bucha at the beginning of the Russian invasion. She lived under Russian occupation for several weeks, after which she was able to flee. She will explain that the words that President Zelensky said in The Hague on May 4, 2023, “No peace without justice for Ukraine”, are a cry from the heart of all Ukrainians.

Gene editing with a grain of salt (lezing in Nederlands)

SprekerProf.dr. Niels Geijsen

Datum Dinsdag 28 november 2023
Locatie

Kennemer Golf, Kennemerweg 78, 2042 XT, Zandvoort

Aanvang 18.00 uur aanvang
19.00 uur aan tafel
20.00/20.30 uur aanvang spreker
na afloop koffie & drinks 
Kosten

 30 euro p.p.

Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Over de lezing:

Prof. Dr. Geijsen presenteert een overzicht van CRISPR-Cas technologie, nieuwe genbewerkings-technieken waarmee aanpassingen in het genoom mogelijk zijn. Deze technologieën bieden hoop voor patiënten met genetische aandoeningen, waarvoor op dit moment vaak geen therapeutische oplossingen voorhanden zijn.

Binnen de context van zijn onderzoeksteam belicht Prof. Dr. Geijsen de toepassing van CRISPR-Cas in het veld van genetische spierziekten en de complexiteiten en technische uitdagingen van genbewerking, waaronder nauwkeurigheid, off-target effecten en ethische implicaties. 

Over de rol van Ben Telders in het verzet van de Leidse Universiteit in de Tweede Wereldoorlog

Spreker: Prof.dr. Willem Otterspeer

Datum Vrijdag 24 november 2023
Locatie

Catharinakapel, Klooster 1, Harderwijk

Aanvang

19.30 uur: Opening door drs. Ben van Noort, voorzitter Cleveringacomité en Gelderse Academie, over de protestrede van professor Cleveringa
19.45 uur: Lezing door drs. Theo Pronk, historicus verbonden aan de Erasmus Universiteit en directeur Stichting Verborgen Stad, over Casper J.C. Reuvens, de eerste hoogleraar in de archeologie ter wereld; daarvoor drie jaar hoogleraar klassieke letteren in Harderwijk

20.30 uur: pauze

20.45 uur: Lezing prof.dr. Willem Otterspeeer, universiteits- en onderwijshistoricus Universiteit Leiden, over de rol van Ben Telders in het verzet van de Leidse Universiteit in de Tweede Wereldoorlog.
21.30 uur vragen en discussie,
22.00 uur afsluiting

Kosten

Geen kosten

Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar gelderseacademie@gmail.com

‘Poetin's Oorlog, een Europese Tragedie’

SprekerProf.dr. Frans Osinga

Datum Zondag 26 november 2023
Locatie

Hilversumsche Golf Club; Adres Soestdijkerstraatweg 172, 1213 XJ Hilversum

Aanvang

17.30 uur: inloop/borrel
18.30 uur: studentspreker Teun van der Klugt:
'Virussen: Mijn Passie, Mijn Angst, Mijn Toekomst' 

19.15 tot 20.15 uur: buffet
20.15 uur: ontvangst deelnemers aan de lezing
20.30 tot 21.30 uur: lezing
21.30 tot 22.00 uur: nagerecht met koffie
22.00 uur: einde bijeenkomst

Kosten

Gehele programma: € 49,50 p.p.
Alleen lezing: € 10 p.p.

Aanmelden Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.

Omdat wij het gedachtegoed van Cleveringa graag met anderen willen delen, zijn introducees (al dan niet uit Leiden) van harte welkom.

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar comitélid de heer Van Lanschot via mvl001@kpnmail.nl.

‘New medicines, new methods: where are the boundaries of pharmaceutical research?’

SpeakersProf.dr. A.F. CohenProf.dr. Martine de Vries en prof.dr. Gerard van Westen
Language: English

Live stream Cleveringa meeting Leiden
 

Via this link you can watch this Cleveringa Lecture Leiden 2023 live on Thursday 30 November and it will start at 20:00 hrs (Amsterdam Time).
You will be able to ask your questions during the debate via WhatsApp messages. The number you can use for this purpose only between 20:00 - 21.15 hrs tonight (Amsterdam Time)  is +31 6 5381 9495.

Do you have any questions? Please contact cleveringa@luf.leidenuniv.nl.

Date Thursday 30 november 2023
Location

Academic Building, Rapenburg 73 Leiden & Online

Start

6.00 pm: dinner (optional)
7.30 pm: Coffee and tea for all people attending in person
8.00 pm: Start of the debate and online streaming
9.15 pm: End of meeting and online streaming, start drinks for the attending guest

Costst

€ 15,-    p.p. for student members of LUF (coffee, lecture & drinks)
€ 17,50 p.p. for other students (coffee, lecture & drinks)
€ 20,-   p.p. for alumni (coffee, lecture & drinks)
€ 70,-   p.p. for alumni (dinner, coffee, lecture & drinks)

Register Live: register here
Online: register here

Please note that by registering for this event you consent to the fact that you may appear in the livestream and/or you may be featured in photographs taken to promote future Cleveringa Meetings. 
Questions? Please contact cleveringa@luf.leidenuniv.nl


New Medicines, New Methods: Where Are the Boundaries of Pharmaceutical Research?
During the Corona crisis, the pharmaceutical industry developed vaccines at breakneck speed. This was only possible because of ongoing research projects, often unknown to the public. In this Cleveringa meeting we will first look at such new developments in research. We will go from the earliest stages of discovery and development to the first applications. We will also ask ethical questions: Why are drugs being pushed for some diseases and not for others? At what price do we want life-prolonging drugs? And: How do we test new drugs responsibly? Testing on animals and humans may soon be reduced by using ‘virtual humans’: basically AI-using models. Of course, it would be nice to be able to save animals. To see what a drug does to women or newborn babies, it might also be a step forward if we could use a virtual model instead of the usual 23-year-old male student. But do we really want that? Can we rely on it? Can we eliminate risks?

Speakers:
Adam Cohen, moderator of the debate, is Professor of Clinical Pharmacology and was for a long time CEO of the leading Centre for Human Drug Research (CHDR).
Gerard van Westen is Professor of Artifical Intelligence and Medicinal Chemistry and a specialist in computational drug discovery. He recently received the gold medal from the KNCV.
Martine de Vries is an ethicist and philosopher of science, and is Professor in the Normative Aspects of Medicine.
 

 

 

Helaas zal er dit jaar geen Cleveringabijeenkomst in de regio Limburg zijn. De alumni in deze regio ontvangen hierover per e-mail bericht.
In 2024 zal er wel weer een Cleveringabijeenkomst worden georganiseerd.

Voor vragen kunt u mailen naar het Leids Universiteits Fonds: cleveringa@luf.leidenuniv.nl 

‘De bekende en de onbekende prof. mr. R.P. Cleveringa, i.h.b. zijn Gronings/Friese wortels”’

SprekerProf. Kees Schuyt

Datum Zondag 26 november 2023
Locatie

Heringastate (Poptaslot) Slotleane 1, Marssum 

Aanvang

19.30 uur: Ontvangst
20.00 uur: Lezing
21.30 uur: Uitgebreide Borrel

Kosten

15,- euro p.p. (contant ter plaatse te voldoen)

Aanmelden Naar het aanmeldformulier

U kunt zich tot 20 november aanmelden. Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar cleveringa@luf.leidenuniv.nl of contact opnemen met comitélid de heer Weitenberg via 06 54 96 77 76.

'AI in de zorg: van krantenkop naar klinische praktijk’

Spreker: Prof.dr. Boudewijn Lelieveldt

Datum Woensdag 29 november 2023
Locatie

Sociëteit ‘De Vergenoeging’ , Gortstraat 30 te Middelburg.
De sociëteit is gevestigd in een monumentaal pand hetgeen mogelijk wat beperkingen kan opleveren voor minder validen. 

Aanvang

Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur (met pauze)

Kosten Aan het bijwonen van de lezing zijn geen kosten verbonden. Consumpties zijn ter plaatse tegen betaling te verkrijgen
Aanmelden

Gelet op de beschikbare ruimte alsmede de samenwerking met de sociëteit ‘De Vergenoeging’ is het aantal beschikbare plaatsen voor alumni beperkt tot 25. In verband daarmee is aanmelding bij het LUF vereist. Toewijzing zal dan geschieden op volgorde van binnenkomst.

Aanmeldformulier

Extra info

In het centrum van Middelburg kan tegen betaling (tot 21:00 uur) in parkeervakken worden geparkeerd. Achter de sociëteit bevindt zich ook een openbare parkeergarage Geere (Kalverstraat 4). Aan de achterzijde van de sociëteit is verder gelegenheid om fietsen te stallen.

Voor vragen over de bijeenkomst (ook over de toegankelijkheid) kunt u contact opnemen met Ronald Guldenmund: r.c.guldenmund@hotmail.com / 0622321100
Of Gunnar van der Hofstede:
olafsvik@gmail.com / 0611149319

'AI in de zorg: van krantenkop naar klinische praktijk’
In de lezing zal prof.dr. Boudewijn Lelieveldt met name belichten welke rol AI in de toekomst in de zorg zou kunnen gaan spelen, maar ook dat de weg naar het daadwerkelijk toepassen van AI in de zorg vele hobbels kent.

'De Verschuiving van Veiligheid’

Sprekers: Professor Marieke Liem

Datum Dinsdag 28 november 2023
Locatie

KR&ZV De Maas, Veerdam 1, Rotterdam

Aanvang

17.30 uur: Ontvangst voor de dinergasten
18.30 uur: Diner (optioneel)
20.00 uur: Aanvang lezing

Kosten

Borrel, diner en lezing (inloop vanaf 17:30) € 50
Alleen lezing met borrel (inloop vanaf 19:00) € 15

Aanmelden  Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Toelichting

De Verschuiving van Veiligheid

Na de recente gebeurtenissen in Rotterdam, klinkt het bekende geluid dat de maatschappij steeds onveiliger wordt en dat de overheid harder en sneller moet kunnen ingrijpen. De cijfers over geweld laten echter een ander beeld zien, zegt Marieke Liem, Hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden. In de Cleveringalezing ‘De Verschuiving van Veiligheid,’ gaat Marieke Liem in op de discrepantie tussen gevoel en realiteit rond geweld en welk effect dit heeft op de rechtsstaat en de verhouding tussen burgers en overheid.

‘Roof, Ruil en Politiek’

Spreker: Prof.dr. Pieter ter Keurs

Zodra wij meer informatie hebben over deze bijeenkomst plaatsen we dat op deze pagina. Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar het Leids Universiteits Fonds: cleveringa@luf.leidenuniv.nl 

Datum Vrijdag 24 november 2023
Locatie het Belfort (Raadzaal), Groote Markt 1, 4524 CD Sluis
Aanvang

19.30 uur ontvangst met koffie of thee
20.00 uur opening door Prof. Dr. Rietje van Dam-Mieras, voorzitter van de Stichting J.H. van Dale
20.30 – 21.30 uur Cleveringa lezing door Prof.dr. Pieter ter Keurs
21.30 uur afsluiting met een  drankje en een hapje

Kosten geen kosten
Aanmelden naar het aanmeldformulier

Samenvatting

‘Roof, Ruil en Politiek’
Samenvatting: De afgelopen jaren is teruggave van koloniale collecties een belangrijk onderwerp geworden. Recent zijn enkele honderden voorwerpen geretourneerd aan Indonesië en Sri Lanka. Ook de teruggave van Nazi-roof aan nazaten van de (meestal Joodse) eigenaren staat hoog op de politieke agenda. In de pers wordt steevast gefocust op de term roofkunst. Soms is dit terecht, maar vaak ook niet. Veel objecten zijn niet door roof verkregen. En er kunnen ook andere redenen zijn om objecten terug te geven, of juist niet terug te geven. De nuance is in het verhaal over roofkunst vaak ver te zoeken. Met deze lezing verkennen we het complexe veld van restitutie, met aandacht voor verzamelen, ruil, juridische voetangels, politieke belangen en vooral veel emoties.

China, verstandige grootmacht of toekomstige vijand?

Spreker: Drs Boudewijn Poldermans MA, sinoloog
Voertaal: Nederlands

Datum Vrijdag 24 november 2023
Locatie

Golf & Country Club ‘t Sybrook,  Veendijk 100, 7525 PZ ENSCHEDE

Aanvang

Vanaf 17:30 uur: Inloop en borrel
18:30-19:30 uur: Buffet diner
19:30-19:45 uur: Erik Berg
20:00-20:30 uur : Boudewijn Poldermans
22:00 uur: Einde

Kosten € 40 per persoon
Alleen lezing € 10 per persoon
Aanmelden Naar het aanmeldformulier

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar cleveringarede@gmail.com

Over de lezing:

China wordt vaak een opkomende grootmacht genoemd. Dat is niet juist. Gedurende de laatste 20 eeuwen was China al 18 eeuwen lang de grootste economie. De “eeuw van de vernedering” die van 1839 tot 1949 duurde, bracht China op de rand van de afgrond. Na de openstelling door Deng Xiaoping in 1979 is China in 44 jaar tijd van een van de armste landen uitgegroeid tot de tweede economie ter wereld. China eist weer zijn leidende positie op. De wederopkomst van China en de “Chinese Droom” van Partijleider en president Xi Jinping plaatst regeringen, ondernemers en investeerders voor dilemma’s en zorgt voor spanningen. Gaat China de plaats innemen van de Verenigde Staten en wordt Taiwan binnen afzienbare tijd ingelijfd bij het moederland ?Is mondialisering ten dode opgeschreven en stevenen we af op een multipolaire wereld waarin de Verenigde Staten en zijn bondgenoten steeds meer tegenover China en Rusland komen te staan ? Hoe moeten wij als Europeanen hiermee  omgaan en is een conflict onvermijdelijk ? Meer kennis en analyse van China’s beweegredenen en optreden is van groot belang om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Over de spreker:

Boudewijn Poldermans is sinoloog en strategisch adviseur. Zijn carrière omspant meer dan 40 jaar in senior managementfuncties in zakelijke-en financiële adviesdiensten in China, Hong Kong, Vietnam en Taiwan evenals strategisch en politiek advies aan Europese en Aziatische ondernemingen en regeringen. Daarnaast was hij Honorair Consul van H.M. koningin Beatrix. Regelmatig geeft hij gastcolleges en lezingen of levert hij commentaar op de ontwikkelingen in China voor de radio, televisie en in nationale en internationale kranten en tijdschriften.

‘Is er toekomst voor de natuur en de mens? Processen en patronen’

Sprekers: een duolezing door Prof.dr. Arjan Doelman en prof.dr. Hans Slabbekoorn
Voertaal: Nederlands

Datum Donderdag 23 november 2023
Locatie

Bergkerk Amersfoort, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort
De bijeenkomst is zowel live te volgen in Amersfoort als online. 

Aanvang

19.15 uur: inloop met koffie/thee
20.00 uur: start lezingen (live en online) gevolgd door paneldiscussie
21.15 uur Aangeklede borrel

20.00 uur: start online streaming

Kosten

€ 10 per persoon
(online geen kosten)
(NB in de uitnodiging stond per abuis 15 euro p.p. Het juiste bedrag is 10 euro p.p.)

Aanmelden  Live bijwonen: aanmeldformulier
Online bijwonen: aanmeldformulier

Bij uw inschrijving gaat u akkoord met het feit dat u kan verschijnen in de livestream en/of kan voorkomen op foto's die gebruikt kunnnen worden voor promotie van toekomstige Cleveringabijeenkomsten.

Als er vragen zijn kunt u contact opnemen via cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Over de lezing

Professor Slabbekoorn gaat in op de problemen voor dieren veroorzaakt door ons lawaai en onze verlichting ’s nachts. En hoe dieren daar soms ook mee om kunnen gaan en hoe wij de leefomgeving voor dieren en onszelf leefbaarder kunnen maken. Vroeger luisterden we naar de kanarie in de mijn, maar werkt de achteruitgang van vogels en insecten nu om ons heen als alarmbel?

Vervolgens zal professor Doelman ingaan op de betekenis en het belang van ruimtelijke structuren, ook wel ‘patronen’ genoemd. Juist als de omstandigheden verslechteren kan de natuur zich aanpassen door patronen te vormen: aan de rand van een woestijn is de begroeiing niet homogeen, maar kunnen kale en begroeide stukjes terrein elkaar afwisselen. Op deze manier kan vegetatie langer dan verwacht blijven voortbestaan.

In beide verhalen zal er aandacht zijn voor de achteruitgang van natuur en biodiversiteit, maar ook voor veerkracht en wat er wel zal blijven.

‘Waarom verandert ons pensioenstelsel en wat zijn de gevolgen?’

Spreker: Prof.dr. Kees Goudswaard

Datum Zondag 26 november 2023
Locatie

Hampshire hotel de ’s Gravenhof, ’s Gravenhof 6 te Zutphen. 
Vlakbij is er gelegenheid om te parkeren op de ’s Gravenhof of aan de Martinetsingel voor de Rechtbank.

Aanvang

18.00 uur: borrel
18.45 uur: lezing

20.00 uur: diner 
Er is een maximum van 75 deelnemers. Er kan alleen worden ingeschreven voor het geheel.

Kosten

De kosten voor de lezing (de huur van het auditorium) en het diner (exclusief dranken bij borrel en diner) zijn   47,50 per persoon. De betaling dient ter plaatse te worden voldaan. 

Aanmelden

Uiterlijk 19 november via dit aanmeldformulier.
Na deze datum is de aanmelding definitief. Bij afzegging na deze datum of een no show dienen de kosten voor lezing en diner voldaan te worden in verband met de verplichtingen, die ons comité is aangegaan.

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u mailen naar comitélid de heer Wevers (1970) via h.e.wevers@gmail.com of 06 538 060 44.

‘Waarom verandert ons pensioenstelsel en wat zijn de gevolgen?’

Per 1 juli van dit jaar is, na een lange aanloop, de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen in werking getreden. Het betreft een belangrijke en ingrijpende hervorming, die veel politieke en maatschappelijke discussie met zich  mee heeft gebracht. In de lezing zal uitgelegd worden wat de redenen zijn geweest om het pensioenstelsel te veranderen. Vervolgens zal worden besproken wat de belangrijkste veranderingen zijn en wat die betekenen voor de deelnemers (werkenden en gepensioneerden): wat gaat de burger hiervan merken? 

Prof.dr. Kees Goudswaard is hoogleraar Economie en bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Leiden. Verder is hij onder meer kroonlid van de SER geweest en lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. Hij was voorzitter van de SER-Commissie Pensioenen, die het Pensioenakkoord van 2019 heeft voorbereid, dat de basis vormde voor de Wet Toekomst Pensioenen. Op dit moment is Goudswaard toezichthouder bij twee grote pensioenfondsen.

Deze website maakt gebruik van cookies.