Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Eerste collegeronde

Bij de eerste collegeronde, van 14.00 tot 15.00 uur, kunt u kiezen uit vier colleges van onder meer Leidse hoogleraren. We vroegen hen kort te beschrijven wat u van hun college kunt verwachten. Bent u erbij? Schrijf u dan nu in via dit formulier

Eerste collegeronde

Tussen hoop en hype: doorgronden van angst en depressie onder jongeren met kunstmatige intelligentie en big data

Depressie en angststoornissen onder jongeren nemen inmiddels wereldwijd epidemische proporties aan, en treffen in Nederland alleen al circa 500.000 jongeren per jaar, wat weer miljarden euro’s kosten met zich meebrengt. Niettemin, weten we eigenlijk niet zo heel goed welke neuropsychologische mechanismes hierbij een rol spelen, en hoe omgevingsinvloeden hier verder aan bijdragen. Dit komt grotendeels door onze simplistische benadering van mentale stoornissen bij jeugdigen, waarbij de klinische studies vaak te klein in omvang zijn, en er te veel focus is op de “algemene patiënt” in plaats van individuele patiënt, binnen slecht onderbouwde categorische stoornisgroepen.

Volgens experts is er dringende behoefte aan een paradigmaverschuiving, waarbij men meer focust op individuele patiënt en gepersonaliseerde analyses, met behulp van kunstmatige intelligentie en grootschalig datasets (big data). De verwachting binnen het veld, is dat deze paradigmaverschuiving nieuwe kennis en daarmee gepersonaliseerde zorg zal faciliteren. Hoe realistisch zijn echter deze verwachtingen: is het hoop of toch een hype?

Hoe debunk je een misleidende grafiek?

Met een LUF-lustrumsubsidie ging hoogleraar wetenschapscommunicatie Ionica Smeets – samen met universitair docent Sanne Willems van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en nepnieuwsonderzoeker Peter Burger van de faculteit Geesteswetenschappen – de strijd aan met grafieken die met opgerekte assen, weggemoffelde data of andere trucs een vertekend beeld geven van de achterliggende data. Zeker in de coronacrisis wemelde het ervan op sociale media. 

Koper van Cyprus: een perspectief uit de Kopertijd

Vanaf de Late Bronstijd (1600-1200 v. Chr) was Cyprus een dusdanig belangrijke bron van koper dat de naam van het eiland synoniem werd aan die van het metaal. De vraag die professor Düring in deze lezing wil stellen, is wanneer en hoe de productie van koper ontstaan is op het eiland. Aan de hand van vondsten uit de opgravingen op Palloures, een site uit de Kopertijd (4000-2500 v. Chr) waar hij sinds een aantal jaren werkt, zal hij ingaan op de vroegste koperen artefacten van het eiland en wat die ons vertellen over koperbewerking en handel.

Aansprakelijkheid van scholen – Amerikaanse toestanden?

Aansprakelijkheid is een woord dat bij onderwijsinstellingen direct angst oproept. Een kind speelt op ‘stepping stones’ en komt ten val; de dag erop verwijdert de school het speeltoestel van het schoolplein. Een 9-jarig meisje uit Syrië verdrinkt bij schoolzwemmen en de leraren worden strafrechtelijk vervolgd; veel scholen stoppen met het aanbieden van schoolzwemmen en andere 'risicovolle' activiteiten. Krijgen wij in Nederland ‘Amerikaanse toestanden’ of is er eigenlijk weinig veranderd op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht?

Deze website maakt gebruik van cookies.