Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Tweede collegeronde

Bij de tweede collegeronde, van 15.30 tot 16.30 uur, kunt u kiezen uit drie colleges van onder meer Leidse hoogleraren of een kennismaking met jong talent bij de LUF-prijsuitreikingen. We vroegen de sprekers kort te beschrijven wat u van hun college kunt verwachten. Bent u erbij? Schrijf u dan nu in via dit formulier

Sprekers

Veilig verbonden: Veiligheid in het digitale tijdperk

Veiligheid is één van de meest besproken thema’s van onze huidige tijd. Media besteden ruimschoots aandacht aan rampen en crises, en politici reageren voortdurend op incidenten en gevaren. Veel mensen in Westerse samenlevingen ervaren een sterk gevoel van dreiging en onveiligheid op allerlei gebieden: van de druk op het milieu tot oorlog en vrede, en van financiële zekerheid tot gezondheid en welzijn. Door globalisering, de opkomst van digitale technologieën en geopolitieke ontwikkelingen zijn die gevoelens van onveiligheid en dreiging in de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden.

Tegelijkertijd laat wetenschappelijk onderzoek zien dat we in de Westerse wereld, objectief gemeten, juist veiliger levens leiden dan alle generaties voor ons. We leven langer, blijven gezonder en hebben meer te besteden dan onze voorouders. Hoe kunnen we het contrast tussen ‘objectieve veiligheid’ en ‘beleefde veiligheid’ verklaren?

Om een antwoord te geven op die vraag gaat prof.dr. Bibi van den Berg in op het thema risicomanagement. Risicomanagement is een methode, ontwikkeld in de technische wetenschappen, om in kaart te brengen welke risico’s er bestaan, bijvoorbeeld voor een organisatie of een product, en hoe deze risico’s aangepakt kunnen worden. Van den Berg laat zien dat risicomanagement als methode in de 20e eeuw grote successen heeft geboekt, en daarom aan het begin van de 21e eeuw als dé oplossing voor alle risico’s in alle domeinen van de samenleving wordt gebruikt. Dat laatste leidt echter tot problemen. In haar presentatie zal Van den Berg zowel de voor- als nadelen van risicodenken bespreken, en laten zien op welke andere manieren we (ook) zouden moeten omgaan met de beleefde dreigingen van onze tijd.

Mensen en Objecten: Over koop, ruil, roof en teruggave

De relaties tussen mensen en objecten zijn complex en vaak ook intens. Objecten kunnen ons ontroeren, choqueren of ons een prettig gevoel geven. Mensen zijn sterk afhankelijk van objecten, maar dat betekent niet automatisch dat wij een materialistisch wereldbeeld hebben. Tijdens dit college wordt ingegaan op de diverse uitingsvormen van de mens-object relatie. Een goed begrip van onze omgang met voorwerpen heeft ook consequenties voor teruggavekwesties, bijvoorbeeld met betrekking tot koloniale collecties.

Tellen de jaren?

Bij het ouder worden neemt chromosomale instabiliteit toe en daarmee het risico op kanker. In Nederland is inmiddels meer dan de helft van de patiënten met kanker 70 jaar of ouder en dit percentage zal verder toenemen door de vergrijzing. Omdat veroudering een zeer heterogeen proces is, kunnen mensen van dezelfde leeftijd sterk verschillen in vitaliteit en functioneren. Oncologische behandelingen moeten daarom niet zozeer afgestemd worden op de kalenderleeftijd maar op de “fysiologische” leeftijd. Onderzoek laat zien deze aanpak leidt tot betere resultaten met minder bijwerkingen, een betere kwaliteit van leven en gelijke effectiviteit van behandelingen.

Kom kennismaken met het jonge talent van de Universiteit Leiden! Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur, en Rachel Schats (voorzitter LISF-commissie) reiken in een feestelijke bijeenkomst onderstaande prijzen uit. De winnaars – veelal nog student óf kersverse alumnus – vertellen u graag over hun bijzondere onderzoek, scripties en ervaringen in het buitenland. 

  • Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2023
  • Schild-de Groen Onderzoeksprijzen 2023
  • LISF-prijs 2023
  • Janneke Fruin-Helb Beurs 2023
Deze website maakt gebruik van cookies.