Leiden University Fund.

nl en

LUF-Boerhaaveleerstoel

De LUF-Boerhaaveleerstoel maakt gasthoogleraarschappen mogelijk voor eminente en gezaghebbende geleerden, bij voorkeur uit het buitenland, die een bepaald gebied van onderzoek en onderwijs binnen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kunnen stimuleren.

De gasthoogleraar wordt in de korte periode van het verblijf in Leiden maximaal ingezet voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden binnen het LUMC. De LUF-Boerhaavehoogleraar houdt, meestal aan het begin van de verblijfsperiode, een openbare voordracht in het LUMC. Voorafgaande aan deze Boerhaavelezing krijgt de hoogleraar een oorkonde en een Boerhaavepenning uitgereikt.

In de afgelopen jaren hebben vooraanstaande geleerden van over de hele wereld zitting genomen op de LUF-Boerhaaveleerstoel en zo invloed uit kunnen oefenen op het onderzoek en onderwijs van het LUMC en de Universiteit Leiden.

Maternale morbiditeit en mortaliteit

Momenteel wordt de leerstoel bekleed door prof.dr. Marian Knight. Knight is hoogleraar aan de Universiteit van Oxford en ereconsulent op het gebied van volksgezondheid in Engeland. Ze leidt het MBRRACE-UK onderzoek naar maternale morbiditeit en mortaliteit. In haar werk richt ze zich op het gebruik van nationale observationele studies en routine registraties. Dit met als doel om klinische vragen te adresseren over de gezondheid van moeder en kind.

In het LUMC is Knight actief in het Global Health onderwijs. Daarnaast werkt zij samen met dr. Thomas van de Akker en prof.dr. Jessica Kiefte-de Jong op het gebied van epidemiologisch onderzoek bij moeders en kinderen. In 2019 gaf ze op de LUMC-Campus Den Haag een lezing over de eerste duizend dagen van het leven.

Deze website maakt gebruik van cookies.