Leiden University Fund.

nl en

Nieuwe subsidie en prijs voor verbindende projecten

Het Leids Universiteits Fonds (LUF) roept een nieuwe jaarlijkse subsidie én prijs in het leven onder de naam Snouck Hurgronje. De subsidie is bestemd voor een interfacultair onderzoeks- of onderwijsproject en de prijs is bedoeld als ondersteuning voor vernieuwende initiatieven vanuit de studentengemeenschap.

Het Snouck Hurgronjehuis

Het Snouck Hurgronjehuis

In de jaren dertig van de vorige eeuw vestigde het LUF zich in het Snouck Hurgronjehuis ("Het Snouck"). Het statige pand aan het Rapenburg was jarenlang de plek waar onderzoekers en studenten terecht konden voor meer informatie over mogelijke subsidies en waar alumni werden verwelkomd op speciaal voor hen georganiseerde bijeenkomsten. In 2016 besloot het LUF te gaan "samenwonen" met het Alumnibureau van de universiteit. Zo werd het Alumnihuis aan het Rapenburg 68 de nieuwe thuisbasis. Na de verhuizing werd het Snouck Hurgronjehuis verkocht en moest er worden nagedacht over een bestemming voor de opbrengst. Zo ontstond het idee voor een nieuwe jaarlijkse subsidie en studentenprijs. 

Samenwerking tussen faculteiten

Maatschappelijke vraagstukken vallen zelden binnen de kaders van één enkel vakgebied of specialisme. Bij het zoeken naar oplossingen is het dus van groot belang dat wetenschappers over de grenzen van hun eigen domein heen kijken. Om dit te stimuleren, is de Snouck Hurgronjesubsidie ingesteld voor interfacultaire en maatschappelijk relevante projecten. Jaarlijks wordt een bedrag van €100.000 à €150.000 toegekend door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) aan het onderzoeksteam dat het beste aan alle gestelde criteria voldoet. "Deze subsidie zal een extra stimulans geven aan interfacultaire samenwerkingsverbanden zodat verschillende disciplines van elkaars expertise kunnen profiteren," aldus vicevoorzitter LUF Frits Koning. Naast deze subsidie voor Leidse onderzoekers, wil het LUF ook studenten aanmoedigen verder te kijken dan hun eigen vakgebied en faculteit. 

"De Snouck Hurgronjeprijs is een substantiele bijdrage voor een nieuw initiatief. Studenten hebben ideeën te over, maar geld tekort. Het LUF brengt daar met deze prijs verandering in"  Drs. Emilie den Tonkelaar, lid Algemeen Bestuur

Bijzondere initiatieven

Studeren is meer dan het verzamelen van studiepunten. Het is een tijd die vaak voorbij vliegt, maar vol zit met kansen om jezelf te ontplooien. Het LUF ondersteunt studenten met grote dromen en goede ideeën in de vorm van beurzen voor studie. stage of onderzoek in het buitenland. Daarnaast reikt het LUF verschillende prijzen uit, zoals de LISF-prijs en de Leidse Universitaire Scriptieprijzen, die studenten stimuleren alles uit zichzelf te halen. Aan dit rijtje prijzen kan nu de Snouck Hurgronjeprijs worden toegevoegd.  

Een vernieuwend initiatief vanuit de studentengemeenschap, met een voorkeur voor initiatieven vanuit een samenwerking tussen verenigingen of vanuit verschillende faculteiten, dan wel initiateven gericht op verbinding van de universitaire gemeenschappen in Leiden en Den Haag. Dat is het belangrijkste criterium van de prijs waarmee een bedrag van € 5.000,- gemoeid is om het initiatief daadwerkelijk te realiseren. Tijdens de Avond van Cleveringa 2018 op dinsdag 27 november zal de Snouck Hurgronjeprijs officieel worden gepresenteerd. 

Aanmelding

Vanaf 17 januari 2019 staan alle criteria voor de subsidie en prijs online en kan men zich inschrijven. De oproep tot aanmelding volgt via het Twitter-, Facebook- en Instagramaccount van het LUF. Heeft u vragen? Neem dan contact op met secretaris Henk Snijders via h.l.m.snijders@LUF.leidenuniv.nl of 071 527 4903.

Deze website maakt gebruik van cookies.