Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Betere verloskundige zorg in Ghana

Voor een wetenschapsstage van een half jaar vertrok vierdejaars Geneeskundestudent Lucianne Remijn naar het Gushegu District in het noorden van Ghana. Ze ondersteunde hier een Nederlandse tropenarts die onderzoek doet naar de verbetering van moeder- en kindzorg ter plaatse.

Meer dan een jaar geleden ontstond bij Lucianne het plan om, in het kader van haar wetenschapsstage, voor langere periode naar het buitenland te gaan. Omdat zowel de tropengeneeskunde als de verloskunde haar altijd al hadden gefascineerd, wilde ze hier beiden graag ervaring in opdoen. Ze zocht contact met een Nederlandse tropenarts in Ghana die op was op zoek naar een student om te helpen bij zijn onderzoek.

"Over de onverharde weg reed ik naar de kliniek. Wat zou ik er aantreffen?"

Met deze stage sloeg ze twee vliegen in één klap. Ze was zeker van goede begeleiding door een specialist én ze wist van tevoren dat er uiteindelijk ook echt iets met haar onderzoeksresultaten zou worden gedaan. De tropenarts zou namelijk in Ghana werkzaam blijven en de aanbevelingen kunnen implementeren. Na alle voorbereidingen, vertrok Lucianne eind 2018 naar het het West-Afrikaanse land met twee doelstellingen voor ogen: d.m.v. onderzoek haar steentje bijdragen aan de verbetering van de moeder- en kindzorg en door haar stage ontdekken of ze daadwerkelijk verder wil in de tropengeneeskunde.

Lucianne Remijn

De verzorgende gehoord

Om concrete aanbevelingen te kunnen doen voor het verbeteren van de zorg in het Gushegu District was het allereerst van belang het zorgsysteem te begrijpen en het perspectief van de zorgverleners op de huidige zorg te verkennen. Na vele uren gesprekken voeren, observeren en interviews afnemen, stelde Lucianne een rapport samen met specifieke aanbevelingen aangaande het zorgsysteem en de motivatie van personeel voor de Director of Health Services van het District. Daarnaast deed ze, ter ondersteuning van de tropenarts, klinische ervaring op bij bevallingen. 

"Alle interviews die ik had met zorgpersoneel deden iets met me. Hun openheid, hun eerlijkheid, hun problemen."

Weer terug in Nederland, hoopt Lucianne na haar coschappen aan de tropenopleiding te beginnen en voor langere termijn naar Ghana of een vergelijkbaar land te vertrekken. Haar buitenlandervaring was voor haar de bevestiging van de ingezette koers. In haar verslag schrijft ze: "Ik ben dankbaar voor deze kans, deze reis waarin ik zowel de mooie en uitdagende kant als de zware kant van de tropengeneeskunde mocht zien. Dit heeft me een realistisch beeld gegeven waardoor ik nu in staat ben een weloverwogen keuze voor de toekomst te maken."

Met uw steun kunnen we meer wetenschappers en getalenteerde studenten de kans bieden hun dromen na te jagen en projecten te verwezenlijken. Wilt u weten hoe u uw alma mater kunt steunen? Kijk dan op de pagina 'Draag bij'.

Deze website maakt gebruik van cookies.